YNGVE SLYNGSTAD OM 2009: Oljefondet: - Vi går i null

Oljefond-sjef Yngve Slyngstad røper hvordan fondets investeringer har gjort det så langt i 2009.

GÅR RETT VEI: Oljefondets sjef Yngve Slyngstad har snudd den negative trenden, og kan rapportere om gode tall i april og mai.
Publisert:

- Så langt i år er avkastningen fra våre investeringer i aksje- og obligasjonsmarkedet null, sier Yngve Slyngstad, sjef for Norges Bank Investment Management (NBIM), som står for forvaltningen av Oljefondets midler.

- I begynnelsen av året gikk porteføljen betydelig ned. Ved utgangen av kvartalet var avkastningen på porteføljen fortsatt negativ, men etter den siste oppgangen er dette reversert.

Onsdag måtte oljefondsjefen, sentralbanksjef Svein Gjedrem og finansminister Kristin Halvorsen møtte til åpen høring i Stortingets finanskomité. De tre ble kalt inn på teppet etter at fondet leverte elendige resultater i 2008.

Sterk kritikk

I fjor hadde Oljefondet det svakeste resultatet i fondets historie. Med et tap på 633 milliarder kroner, gjorde fondet det 3,4 prosent dårligere enn en referanseportefølje fastsatt av Finansdepartementet.

Saksordfører Hans Olav Syversen presset Slyngstad og Gjedrem hardt på hvorfor resultat ble så svakt.

- Dere har hatt et mertap på 88 milliarder. Det er 3-4 år med bistands- eller forsvarsbudsjetter. Kan dere forklare hvordan det kunne gå så dårlig, ville Syversen vite.

Både Gjedrem og Halvorsen understreker at fondet er langsiktig, og fremholder at det ikke kan avsies noen dom over forvaltningen på bakgrunn av resultatene i 2008.

- I deler av forvaltningen viste det seg at risikoen var høyere enn vi trodde, og finanskrisen har avdekket svakheter i obligasjonsdelen.

Etter tilpasninger i denne delen, er sentralbanksjefen likevel trygg på at 2008 ikke blir representativt for utviklingen videre.

- Jeg er trygg på at den virksomheten vi har opparbeidet over tid vil generere meravkastning på sikt, sier Gjedrem.

- Bør ta pause

Fondet har høstet kraftig kritikk for sin aktive forvaltning, der forvalterne har tatt valg som avviker fra indeksforvaltningen.

Kritikken har gått på at aktiv forvaltning fører til bonuser i millionklassen til forvaltere, samtidig som det heller ikke er fastslått at det er mulig å skape merverdier ved en slik forvaltning.

- Selv hvis vi ser dette i et tiårsperspektiv kommer aktiv forvaltning dårlig ut, fastholder Syversen.

Halvorsen peker på at regjeringen har varslet en grundig gjennomgang av Oljefondets aktive forvaltning, der det skal avgjøres hvorvidt fondet skal drive med slik forvaltning videre.

Syversen er i tvil om at dette er tilstrekkelig, ettersom forvalterne tillates å drive aktivt i mellomtiden.

- Spørsmålet er om det ikke er mer fornuftig å ta en pause i den aktive forvaltningen og vurdere, fremfor å gjøre det omvendte.

Trosser forskning

Ifølge ledende finansteori er det nærmest umulig å oppnå meravkastning ved aktiv forvaltning på lang sikt. Tvert i mot er dette både mer kostbart og mer risikofylt enn indeksforvaltning, viser forskning.

Slyngstad er ikke enig.

- Denne akademiske forskningen er i all vesentlighet rettet mot det amerikanske markedet, og mindre aksjefond. Den lille forskningen som ser på institusjoner som ser nærmere på fond som er nærmere Oljefondet viser at den forventede avkastningen vil være mellom null og svak positiv, sier NBIM-sjefen.

- Vi må ta utgangspunkt i fondet særtrekk og mulige fortrinn. Vi er en langsiktig eier som tåler å sitte på posisjoner over lenger tid.

Han er ikke enig i at fondet bare er en liten fisk i et stort vann, og tror selskaper i stor grad lytter når NBIM snakker.

- I 2008 var vi i 1600 møter, og hadde mye og nær kontakt med selskapene vi har eierandeler i. Det er en fordel vi som stor eier har. Mitt inntrykk er at selskapene i høyeste grad er opptatt av hva NBIM mener.

Les også:

Flere nyheter på E24.

Publisert:
Gå til e24.no