Milliardgevinst på børs for småsparere

Verdien av aksjene som norske småsparere eier på Oslo Børs, har steget med 10 milliarder kroner siden årsskiftet.

Publisert:

Mens mange utlendinger flyktet under finanskrisen, hadde norske privatpersoner is i magen. Det har gitt en eventyrlig aksjegevinst.

Da børsen var på sitt høyeste nivå for ett år siden, eide privatpersoner 3,37 prosent av verdiene på børsen. I dag er eierandelen nærmere 20 prosent høyere (4,00 prosent). På samme tid har mange utenlandske investorer solgt seg ut av den norske børsen, skriver Bergens Tidende.

Ved utgangen av mai eide norske småsparere direkte aksjer for 48 milliarder kroner på Oslo Børs. Det er over 10 milliarder mer enn ved årsskiftet, og skyldes i hovedsak verdiøkning på aksjene.

Medregnet aksjefond sitter norske småsparere med over 100 milliarder kroner på børsen, som siden nyttår har hatt en verdivekst på 30 prosent.

Les flere nyheter på E24.no

Publisert: