Nav-skandalen

NAV-skandalen: SV varsler mistillitsforslag mot Anniken Hauglie (H)

SV vil stille mistillitsforslag mot Anniken Hauglie (H). – Ofrene må få rettferdighet, sier SV-leder Audun Lysbakken.

 • Runa Victoria Engen
 • Camilla Fredstad Huuse
Publisert:

SV har ikke tillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Det er partiets konklusjon etter den åpne høringen torsdag og fredag.

Der møtte Hauglie til en utspørring om hennes ansvar for NAV-skandalen, og hvordan hun reagerte da hun ble kjent med den. Konklusjonen til SV er at hennes svar ikke var gode nok.

– Når saken er så alvorlig og ofrene rammes så hardt må den ansvarlige statsråden ta det politiske ansvaret. Ofrene må få rettferdighet, sier partileder Audun Lysbakken i SV.

De peker på uttalelsen fra tidligere riksadvokat, Tor-Aksel Busch, som forklarte at han burde fått informasjon om NAV-skandalen mye tidligere.

Trygderetten begynte å varsle NAV om feiltolkningen av EØS-reglene i 2017. Dersom Riksadvokaten hadde blitt varslet allerede da, hevder Busch at han kunne hindret 33 feilaktige dommer.

Hauglie vil ikke uttale seg om mistillitsforslaget.

– Som jeg har sagt hele tiden er mitt fokus å rydde opp i denne feilen som har pågått i alt for mange år. Forøvrig har jeg ingen kommentarer, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til VG.

INGEN TILLIT TIL HAUGLIE: Freddy André Øvstegård sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen for SV.

SV: Burde slått alarm tidligere

Selv om Trygderetten begynte å varsle NAV sommeren 2017, tok det over to år før arbeidsministeren og nåværende NAV-direktør, Sigrun Vågeng, sier at de forsto alvoret.

– Vi har sett at Hauglies forklaringsproblem har vokst for nesten hver nye opplysning i saken. I høringen ga hun ikke god nok forklaring på de ubesvarte spørsmålene, tvert imot kom det flere nye opplysninger som gjorde saken mer alvorlig, derfor har vi ikke tillit til statsråden, sier Lysbakken.

EØS-reglene gir trygdemottakere rett til å oppholde seg i andre EU-land, mens de mottar ytelser som pleiepenger og arbeidsavklaringspenger (AAP).

NAV har kun forholdt seg til norsk lov, som forbyr dette. De har anmeldt trygdemottakere for svindel, og totalt skal 75 personer være dømt på feilaktig lovforståelse.

Hauglie mente hun ikke hadde mulighet til å forstå at feilen hadde ført til at personer ble feilaktig dømt for trygdesvindel på grunn av NAVs tolkning.

– Anniken Hauglie kunne og burde slått alarm tidligere, det hadde stanset flere justismord. Arbeidsministeren hadde nok informasjon å kontakte riksadvokaten i alle fall rundt årsskiftet 2018/19, sier Freddy André Øvstegård, SVs medlem i kontroll- og konstitusjonskomiten.

– Rammet av justismord

Hauglie forklarte i høringen at hun kunne varslet Riksadvokaten tidligere, men tok ikke ansvar for at hennes departement ikke forstod omfanget før sommeren og høsten 2019.

– I høringen innrømmet Hauglie selv at hun burde reagert tidligere, og er derfor ansvarlig for at mennesker har blitt rammet av justismord, det er svært alvorlig, sier Øvstegård.

Trygdretten begynte i 2017 å avsi kjennelser der de påpekte at NAV ikke hadde vurdert om EØS-reglene ga trygdemottakere rett til å oppholde seg i andre EU-land. Flere av kjennelsene havnet på bordet til departementet og NAV.

Nestleder i komiteen, Svein Harberg (H), mente høringen økte presset på NAV. Han pekte dermed vekk fra sin partifelle Hauglie.

Se oversikt: NAV-skandalen

Statsminister Erna Solberg var siste kvinne ut i den åpne høringen, og ble grillet av komitémedlemmene. Om hvorfor hun engasjerte seg så sent, sa Solberg:

– Siden jeg ikke visste noe annet enn at NAV hadde gjort endringer som gjorde det mulig å reise kortvarig til andre EU-land, så var det ingen grunn til at jeg skulle se at dette var en sak jeg skulle engasjere meg i.

Flere granskinger påbegynt

Allerede en måned etter at skandalen blir kjent, foreslo Bjørnar Moxnes i Rødt å kaste henne gjennom et mistillitsforslag. Men de andre partiene mente det er for tidlig. De ville vite mer.

Flere svar vil komme i månedene som kommer. Regjeringen har satt ned et eksternt granskingsutvalg, som blant annet skal se på departementets rolle. De skal også finne ut om feiltolkningen stammer fra 2012 – eller enda tidligere.

Det er forventet at denne granskingen skal være ferdig til sommeren.

Undersøkelseskommisjonen skal granske sakene til de som er feilaktig dømt, mens den nye setteriksadvokaten skal undersøke om det finnes flere saker er de 78 som allerede er kjent.

Fremdeles vet ingen hvor mange trygdeytelser som er rammet av feiltolkningen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Nav-skandalen
 2. Kontroll- og konstitusjonskomiteen
 3. EØS
 4. Trygdeskandalen
 5. Erna Solberg
 6. Anniken Hauglie

Flere artikler

 1. Gikk etter NAV-skandalen – får fortsatt millionlønn

 2. Dette mener Nav gikk galt i trygdeskandalen

 3. Trygdeskandalen: Opposisjonen alene om «sterk kritikk»

 4. Mener alle involverte organer har ansvaret for Nav- skandalen

 5. Kilder til VG: Anniken Hauglie skal ut av regjeringen – dette vet vi