Øystein Olsen om Powells tale i Jackson Hole: – Uforståelig at noen lar seg provosere

– Det er veldig uheldig at det skapes den typen helt unødig uro, sier sentralbanksjef Øystein Olsen etter en ny salve fra USAs president mot sentralbanksjef Jerome Powell.

KREVENDE PERIODE: USAs sentralbanksjef Jerome Powell og Bank of Englands sjef Mark Carney (t.h) er noen av toppene som møtes i Jackson Hole i Wyoming, for å snakke om pengepolitikk og økt usikkerhet i global økonomi. Her er også Norges sentralbanksjef Øystein Olsen (innfelt).

Foto: Jonathan Crosby, Reuters / Nils S Aasheim (innfelt)
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Norges sentralbanksjef Øystein Olsen har nok en gang tatt turen til Jackson Hole i Wyoming for å diskutere pengepolitiske utfordringer med kollegaer fra hele verden.

Den årlige konferansen byr på taler, presentasjoner av akademiske utredninger og paneler, og i 2019 er temaet «Utfordringer for pengepolitikken».

Dette var også tittelen på en tale av USAs sentralbanksjef Jerome Powell som innledet konferansen fredag. Her sa Powell blant annet at det ikke finnes noen regelbok for å håndtere handelsuro.

– Jeg syns det var en veldig god tale. Det er uforståelig at noen lar seg provosere av den, og da tenker jeg på de siste Twitter-meldingene fra president Trump, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til E24 (se faktaboks om Powells tale).

Les også

Fed-sjefen: Finnes ingen «regelbok» for handelskrig

USAs president Donald Trump ønsker flere rentekutt, og gikk umiddelbart etter talen til angrep mot landets sentralbanksjef, et angrep som kommer i kjølvannet av en rekke andre krasse utspill mot Powell den siste tiden.

– Trump spør via Twitter: «hvem er vår største fiende, Jay Powell eller formann Xi?» Hvor krevende er det for Powell å skulle styre pengepolitikken når han står under et sånt press fra øverste politiske hold?

– Det vet jo ikke jeg eksakt, hvordan det kjennes. Det er klart, det er ikke gunstig når presidenten i verdens største økonomi, med den betydningen USA har for verdens økonomiske utvikling, stiller den type spørsmål rundt tilliten til Fed, sier Olsen.

Han sier at USAs sentralbank, Federal Reserve, har gjort en veldig god jobb. De siste årene har banken hevet renten en rekke ganger, men i sommer kuttet banken renten for første gang på ti år.

– Mitt hovedbilde er at de står med rak rygg og gjør det som er riktig. Men helt upåvirket er man nok ikke over tid. Det føles sikkert ikke godt, og det er veldig uheldig at det skapes den typen helt unødig uro, at på toppen av alle andre utfordringer man har, så skal man lage seg noen nye, sier Olsen.

Grubler over økt usikkerhet

– Powell trakk særlig frem usikkerheten i global økonomi og sa at sentralbanken ikke hadde verktøy til å håndtere dette. Hva tenker du om det?

– Det har vært et stort tema her. Etter Powells tale var det ulike sesjoner med papers, bidrag og diskusjoner. Økt usikkerhet og det vedvarende lave rentenivået er et gjennomgangstema, dette kan stimulere til økt risikotagning og ha spillover-effekter til andre land, sier Olsen.

– Og dette kommer på toppen av geopolitisk usikkerhet og tilspissing av handelskonflikter, som er noe av det aller mest krevende, og som også er inne i diskusjonene her, legger han til.

Olsen peker på at utviklingen har vært forskjellig i ulike toneangivende økonomier. Blant annet har god vekst og strammere pengepolitikk i USA med høyere renter også påvirket fremvoksende økonomier.

– Sammen med dollarens rolle som reservevaluta som er viktig for veldig mange andre land, skaper dette utfordringer globalt, og økt usikkerhet i det internasjonale finansielle systemet, sier Olsen.

– Bank of England-guvernør Mark Carney antydet i sin tale at dollaren burde skiftes ut med en ny type digital valuta?

– Det er kjente problemstillinger, dollarens betydning og en mulig konkurranse med andre fremvoksende valutaer. Hvem, om noen, skal ha den rollen som dollaren har, og fins det noen nøytrale alternativer? Vi har vært så vidt inne om det, men det har ikke vært noe hovedtema så langt, sier Olsen.

– Er litt bekymret

Usikkerhet rundt handelskrigen og tegn på svakere vekst preger også diskusjonene i pausene i Jackson Hole, ifølge sentralbanksjefen.

– I samtalene mellom rundene er det ingen tvil om at vi alle er litt bekymret for utsiktene fremover, dersom dette skulle fortsette å tilspisses ytterligere, sier han.

– Det som skjer er jo i stand til å trigge og/eller forsterke en nedgang. Timingen for en ny nedgang nå er, om ikke maksimalt dårlig, så passer det i alle fall ikke godt når vi ser hva sentralbankene kan og bør gjøre dersom de tegnene vi nå ser til en klart svakere utvikling, forsterkes, sier Olsen.

Les også

Sentralbanker endrer renteplaner: Største snuoperasjon siden 2009

Går mot strømmen

En oversikt over 38 sentralbanker fra Bank for International Settlements viser at Norge og Tsjekkia er blant de svært få som har satt opp renten i det siste.

– Det siste halvåret har det vært en snuoperasjon blant internasjonale sentralbanker fra rentehevinger til rentekutt. Hvordan påvirker dette tenkningen i Norges Bank?

– Vi følger veldig godt med og rapporterer om og beskriver det som skjer i internasjonal økonomi. Rentesignaler utenfra er definitivt av betydning for norsk rentesetting, det har vi kommunisert tydelig, sier Olsen.

– Samtidig har det vært andre drivkrefter for norsk økonomi, det har vært god vekst lenge, ledigheten er lav, inflasjonen er over målet og valutakursen er svak. Alt dette er faktorer som har gitt oss et solid grunnlag for å øke renten gradvis og forsiktig den siste tiden, legger sentralbanksjefen til.

Femte eller sjette gang

Det er ikke første gang Olsen er i Jackson Hole.

– Jeg har ikke vært her hvert år, men det er vel femte eller sjette gangen jeg er her på ni år, sier Olsen.

– Om det ikke er obligatorisk, så er det i hvert fall den kanskje aller mest kjente konferansen for sentralbankmiljøet gjennom året, sier han.

Jackson Hole-konferansen har holdt på siden 1982, og er ifølge Olsen en viktig møteplass for sentralbanker og akademia.

– Det er kanskje 150 deltagere, med toneangivende akademiske økonomer som står for presentasjonene av «papers», bortsett fra at åpningstalen alltid er ved Fed-sjefen. Så er det diskusjoner, og «alle» fra sentralbankmiljøet er her, sier Olsen.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Norges Bank
  2. USA
  3. Donald Trump
  4. Rente

Flere artikler

  1. Verdens øyne rettes mot Jackson Hole for Powells renteplaner

  2. Vil utfordre dollarens dominans med ny valuta: – Det vil ikke bli lett

  3. USAs 10-årige rente faller: Laveste på tre år

  4. Fed-sjefen: Finnes ingen «regelbok» for handelskrig

  5. Mer Trump-kritikk mot USAs sentralbank: – Det eneste problemet vi har