- Ikke Finanstilsynets oppgave å hjelpe folk inn på boligmarkedet

Finansdepartementet: Folk må ta ansvaret selv.

DÅRLIG IDE: Statssekretær Morten Søberg (til høyre) mener det er en svært dårlig ide å tvinge Finanstilsynet til å senke egenkapitalkravet.
  • Kristin Norli
Publisert: Publisert:

Kort tid før den politiske ledelsen i Finansdepartementet etter all sannsynlighet skiftes ut, kommer det som et siste skrik fra de utgående rødgrønne, til de blåblå eller blågule som er på vei inn:

- Det er ikke klokt å be Finanstilsynet om å senke kravet til egenkapital på boliglån.

Bakgrunnen er at de fire borgerlige partiene som nå skal i regjeringsforhandlinger, har lovet velgerne å senke kravet til egenkapital på boliglån fra 15 til 10 prosent.

Statssekretær i Finansdepartementet, Morten Søberg fra Senterpartiet, advarer på det sterkeste mot å gjennomføre planen:

- Det er veldig få saker der Finansdepartementet aktivt har fattet beslutninger som går imot tilrådningene fra Finanstilsynet, sier Søberg til E24.

Hvis så skjer, vil det være et sterkt signal som bryter med hovedregelen om å stole på Finanstilsynets faglige uavhengighet, ifølge Søberg.

Formelt sett har imidlertid departementet all mulig rett til styre det underordnede tilsynet.

BAKGRUNN: Slik må Solbergs regjering overkjøre Finanstilsynet

Instruks

- En ny politisk ledelse i FD kan selvsagt be tilsynet endre retningslinjene for bankkundenes egenkapital. Det vil i så fall komme i form av en instruks, ifølge Søberg.

Instrukser som går imot FT har også blitt sendt under den rød-grønne ledelsen i departementet. Ifølge Søberg har det skjedd to ganger på de tre siste årene, og da gjaldt det beregningsrenten på livsforsikringer.

- Undergraver uavhengigheten

Søberg argumenterer for at det er viktig å finne en balanse mellom departementets selvsagte og lovlige rett til å styre over finanstilsynet, og hensynet til den faglige uavhengigheten.

- Men hvis det skjer for ofte og i viktige saker, så vil det være en undergraving av tilliten til tilsynets faglige uavhengighet.

- Er egenkapitalkravet en viktigere sak enn renteberegning på livsforsikringer?

- Det vi sier er at det er ikke utenkelig eller umulig for en ny regjering å endre kravene. Men vi mener det ikke vil være klokt å gjøre. Det vil bety at vi går motsatt vei av våre naboland, og at vi går imot anbefalingene fra IMF, som tar til orde for at kravene i Norge bør strammes enda mer, sier Søberg.

Blander finans- og boligpolitikk

Venstre, Krf, Frp og Høyre har brukt boligpolitiske argumenter for å skulle lempe på kravene til egenkapital. Partiene argumenterer blant annet med at kravet skaper et klasseskille mellom de som har slektninger som kan stille med garanti eller lån for å dekke opp egenkapitalen, og de som ikke har det.

Et flertall av økonomene som NRK har spurt, ser denne konsekvensen, men slår likevel fast at det for norsk økonomis stabilitet er en bra ting at kravet er på 15 prosent.

Ifølge (den nåværende ledelsen i) Finansdepartementet er det også soleklart at det ikke hører hjemme hos Finanstilsynet å ta hensyn til fordelingseffekter av de tiltakene de setter i verk for å beskytte norsk økonomi mot ubalanser:

- Har finanstilsynet i oppgave per i dag å sørge for at folk kommer seg inn på boligmarkedet?

- Det har folk selv som oppgave. Finanstilsynet skal bidra til finansiell stabilitet. Om folk kjøper eller eier bolig er en beslutning som de selv må ta ansvar for, slår Søberg fast.

LES OGSÅ:

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. - Kan oppfattes som mistillit til Finanstilsynet

  2. Slik må Solbergs regjering overkjøre Finanstilsynet

  3. Trenger mer informasjonom egenkapitalkravet

  4. Jensen gjør valgløfteom til utredning

  5. Finanstilsynet fortsetter med samme lånepraksis