Norsk næringsliv sakker av

Norges Banks regionale nettverk melder at veksten har vært svakere enn ventet de siste tre månedene.

Jan Johannessen
  • Kristin Norli
  • Jo Andre Aakvik
Publisert:

Fredag kom den tredje rapporten fra Norges Banks bedriftsundersøkelse Regionalt nettverk så langt i år.

Undersøkelsen inkluderer flere hundre bedrifter som rapporterer om hvordan situasjonen er nå og hvilke forventninger de har fremover.

Basert på nettverkets tilbakemeldinger ligger nå veksten i verdiskapningen i næringslivet på Fastlands-Norge an til å havne på i underkant av 2 prosent i 2013.

Sentralbanken anslo i juni at BNP ville vokse med 2,5 prosent i år.

Ved forrige rapportering fra nettverket var signalene litt sterkere. Da lå veksten an til å havne på i overkant av 2 prosent for året som helhet.

Den norske kronen svekket seg umiddelbart da rapporten ble lagt frem.

Harald Magnus Andreassen.

Frode Hansen

- Ikke så kraftig brems som fryktet

- Det tegnes et bilde av en økonomi som bremser, men ikke så kraftig som mange har fryktet, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank First Securities til E24.

Han sier at signalene fra regionalt nettverk indikerer at bruttonasjonalprodukt vil stige med i underkant av 2 prosent for inneværende år, noe som er litt lavere enn ved forrige korsvei i sommer, da tallene indikerte en BNP-vekst på i overkant av 2 prosent.

Andreassen tror Norges Bank med bakgrunn i disse tallene vil senke sine anslag for veksten i norsk økonomi.

- Verre enn ventet

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank er enig i at vekstprognosen fra Norges Bank nå vil bli justert ned.

Han tror Norges Banks nye prognose vil bli på 2,25 prosent for 2013.

Frank Jullum.

Øyvind Nordahl Næss

Men Jullum er ikke enig i Andreassens konklusjon om at tallene ikke er så ille som man kanskje har fryktet.

Jullum mener signalene fra Norges Banks regionale nettverk er grimmere enn han hadde regnet med.

- Vi hadde regnet med at fremtidsutsiktene i bedriftene ville være lysere nå enn i mai. Ikke minst gjelder det oljenæringen, hvor oljeprisen nå er høyere enn på forsommeren, sier Jullum til E24.

Rente-utslag

Hvis Norges Bank nå kutter vekstanslagene for norsk økonomi slik Jullum spår, vil det slå ut i sentralbankens forventede utvikling i styringsrenten.

Fremtidsutsiktene Norges Bank legger til grunn for renten, tegnes ut i den såkalte rentebanen.

- Vi tror rentebanen vil oppjusteres mindre enn det finansmarkedet til nå har sett for seg, sier Jullum.

Blant annet har to overraskende og sterke hopp i prisveksten i Norge ført til at de fleste økonomene har spådd en heving av rentebanen.

En heving av banen betyr i praksis at tidspunktet for første renteøkning kommer på et tidligere tidspunkt.

Dette er i sterk kontrast til det man ventet før sommeren, da sentralbanken selv anslo sjansen for et rentekutt i september til å være på 50 prosent.

Dette mener de fleste nå er fullstendig utelukket, og spørsmålet er heller når rentehevingen vil skje.

Jullum peker på at det i finansmarkedet er anslått til å være rundt 50-50 prosents sjanse for at det vil komme en renteheving på slutten av året, og at det med nesten 100 prosents sikkerhet vil komme et rentehopp i mars neste år.

- Jeg er nå sikker på at det ikke vil komme noe renteøkning i år, men jeg tror det fortsatt vil komme en heving i mars neste år. Det tror jeg fordi jeg forventer at aktiviteten i økonomien vil ta seg litt opp, sammenlignet med det vi ser fra denne undersøkelsen, sier Jullum.

BAKGRUNN: - Med denne prisstigningen er rentekutt utelukket

- Svakere enn ventet

I rapporten fra Norges Bank står det at «kontaktbedriftene i Norges Banks regionale nettverk meldte om at produksjonsveksten de siste 3 månedene har avtatt litt fra runden i mai. Veksten har vært svakere enn kontaktene så for seg for tre måneder siden.»

- Andelen bedrifter som nå melder om kapasitetsproblemer, har falt i alle næringer, og det meldes om lettere tilgang på arbeidskraft, heter det videre.

Sysselsettingen har også gått ned:

«Veksten i sysselsettingen de siste tre månedene har avtatt fra mai. Kontaktene ventet svakt avtakende vekst i sysselsettingen fremover.»

Forrige gang nettverket ble kontaktet av Norges Bank, varslet bedriftene jevnt over at det i første halvår i 2013 hadde gått dårligere enn man ventet ved nyttår.

Det samme skjer altså denne gang.

De tre siste månedene har veksten vært moderat, men likevel langt svakere enn det man trodde i mai.

Det er noe man også fra DNM Markets påpeker i en kort analyse av tallene.

«Det er også verdt å merke seg at bedriftene også tidligere har ventet økt produksjonsvekst, uten at dette har slått til», skriver makroøkonom Camilla Viland.

Resultatene fra Regionalt nettverk indekseres i en samleindeks som går fra -5 til +5, der minus fem indikerer stort fall i produksjonen, mens pluss fem betyr kraftig vekst.

Nå er indeksen nede på 0,8, ned fra 0,89 i juni.

Det er nå den fjerde målingen på rad at indeksen faller.

- Ikke dramatisk

Harald Magnus Andreassen peker på at det trenden i disse tilbakemeldingene fra Bedrifts-Norge, er i tråd med det vi har sett i det siste:

- Aktiviteten i oljenæringen og innenlandsk etterspørsel synker, mens eksportbedriftene holder takten. Det går dårligere for hoteller, restauranter og butikker, sier Andreassen, men legger til:

- Det er ikke dramatisk.

Deler av næringslivet har gjennom de siste årene slitt med begrenset kapasitet.

- Vi ser nå at det i mindre grad meldes om kapasitetsbegrensninger i økonomien, sier Andreassen.

SLIK VAR TILBAKEMELDINGENE I JUNI:

Publisert:

Flere artikler

  1. Næringslivet var for optimistiske i februar

  2. Norges Bank varsler svakere vekst i norsk økonomi

  3. – Alt klart for renteøkning

  4. – En veldig sterk rapport

  5. Nå drar eksporten et tyngre lass