Rapport: Helse Møre og Romsdal brøt ikke loven

Helse Møre og Romsdal brøt ikke forvaltningsloven i spørsmålet om sykehusplassering, konkluderer advokatfirmaet Thommessen. Saken behandles i et hasteinnkalt møte søndag.

Publisert: Publisert:

Det ekstraordinære styremøtet i Helse Møre og Romsdal holdes over telefon og starter søndag klokka 11.

Innkallingen ble sendt ut lørdag kveld. Ordførerne på Nordmøre ber om at møtet utsettes.

Fredag ble det kjent at helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) går for å legge det nye sykehuset på Nordvestlandet til Molde. Saken har skapt sterk debatt lokalt, både i helseforetaket og blant folk.

Advokat-notat

I et 13-siders notat som legges fram for styret, konkluderer advokatfirmaet Thommessen med at det ikke foreligger brudd på forvaltningsloven.

Les også

Nytt sykehus til Molde

I tillegg har advokatfirmaet vurdert påstandene om at Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal kan ha brukt diskusjonen rundt sluttavtalen til tidligere direktør Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romdal som pressmiddel overfor henne i spørsmålet om valg av tomt til sykehuset.

Det er ikke grunnlag for disse påstandene, mener advokaten som har sett på saken.

– Uvanlig

Ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre – ORKidé – ber om at møtet søndag utsettes.

– For det første er det svært uvanlig å innkalle til et ekstraordinært styremøte klokka 20.00 en lørdag kveld, for så å avholde møtet dagen etter, i kirketida på fjerde søndag i advent. Møtet avholdes som telefonmøte, og kan dermed ikke følges av offentligheten, skriver ORKidé-leder Ingunn O. Golmen i et brev til styret i Helse Møre og Romsdal.

Les også

Anklager om lovbrudd i sykehussaken

– I hui og hast

– I hui og hast har et advokatfirma utarbeidet et notat og gitt en vurdering av flere juridiske forhold. I dette notatet viser de til at det sannsynligvis er begått brudd på helseforetaksloven, samtidig som de bagatelliserer virkningene av dette, heter det i brevet fra ordførerkollegiet.

– I tillegg viser advokatfirmaet til at det var et felles styremøte den 12.11.14. Dette er et styremøte hvor det ikke er offentliggjort verken innkalling eller protokoll. Det er i strid med helseforetaksloven, står det videre.

Les også:

Helsedirektør slutter på dagenHøie: – Jeg har ikke grepet inn i sykehussakenSykehusene skal bli mer effektive

Publisert: