Nå kan hun få tre råd som gjør det vanskeligere å låne

I neste uke kan finansminister Siv Jensen få råd om å gjøre det vanskeligere for folk å få lån i banken - fra tre ulike instanser.

AVGJØR: Finansminister Siv Jensen skal til uken avgjøre om det skal bli vanskeligere å få lån.

Anette Karlsen
  • Johann D. Sundberg
Publisert:

De fire borgerlige partiene lovet før stortingsvalget i 2013 å senke egenkapitalkravet ved opptak av boliglån fra 15 til 10 prosent.

Egenkapitalkravet, som egentlig er et krav om at det ikke kan gis boliglån på mer enn 85 prosent av boligens verdi, er fortsatt det samme.

Men i løpet av neste uke kan finansminister Siv Jensen (Frp), i tre omganger, få råd om tiltak som kan gjøre det vanskeligere og dyrere å ta opp lån.

Les også

Tror sentralbanksjefen kutter to ganger før sommeren

Boligprisvekst

Bakgrunnen er den sterke boligprisveksten som er forsterket av at rentenivået har falt etter at Norges Bank kuttet styringsrenten i desember.

De fleste prognosemakere tror Norges Bank kutter renten igjen på sitt rentemøte til uken, og Statistisk sentralbyrå (SSB) tror det kommer ytterligere ett rentekutt før sommeren, noe som bringer styringsrenten ned i 0,75 prosent.

Det kom frem da SSB presenterte sin rapport «Økonomisk analyse» torsdag.

Allerede mandag kommer Finanstilsynet til å sende over forslag til tiltak for å bremse veksten i husholdningenes gjeld. Dette er forslag som Jensens departement selv har bedt om.

Kapitalbuffer

Senere i uken skal både Finanstilsynet og Norges Bank gi råd om en eventuell økning i kravet om motsyklisk kapitalbuffer i bankene.

Også de kan gå for innskjerpelse.

Bufferkravet er i dag på én prosent og en eventuell økning i kravet er egnet til å begrense bankenes mulighet til å gi nye lån, noe som igjen kan gjøre det vanskeligere og dyrere enn det ellers ville vært å ta opp nye lån.

Norges Bank og Finanstilsynet gir sin anbefaling om motsyklisk kapitalbuffer hvert kvartal.

I desember anbefalte Finanstilsynet en økning til 1,5 prosent, mens Norges Bank mente en prosent fortsatt var tilstrekkelig.

Les også

- Regjeringen vil ikke hindre kredittverdige å få lån

Tror Norges Bank anbefaler

Men Norges Bank skrev at en fortsatt sterk boligprisvekst kunne gjøre det aktuelt å gi råd om å øke bufferkravet, noe SSB tror at kan komme til å skje.

«Siden boligprisene har steget en god del etter at Norges Bank ga dette rådet, er det sannsynlig at Norges Bank vil gi råd om en økning av bufferkravet nå i mars,» skriver SSB, som tror Finanstilsynet gjentar sin anbefaling, i «Økonomiske analyser 1/2015» som ble offentliggjort torsdag formiddag.

SSB er imidlertid usikker på om hvor stor betydning en økning i bufferkravet vil ha for bankenes renter og utlån.

De tror Finansdepartementet vil vurdere forslagene fra Finanstilsynet samtidig med at kravet til motsyklisk kapitalbuffer blir fastsatt.

«En skjerping av kravet til egenkapital for boliglånskundene kan være et vel så effektivt tiltak for å begrense kreditt- og boligprisveksten som en økning i bufferkravet for bankene,» skriver SSB i rapporten.

Men en innstramming i egenkapitalkravet er ikke nødvendigvis det Finansdepartementet helst vil innføre, selv om Finanstilsynet skulle foreslå dette.

Generelle tiltak

Da Finansdepartementet ba Finanstilsynet om tiltak, understreket statssekretær Jon Gunnar Pedersen overfor E24 at departementet ikke ønsker å hindre at kredittverdige skal få lån.

I brevet til Finanstilsynet understreker Finansdepartementet at de ønsker tiltak som kan virke på totalnivået.

Hvis regjeringen ikke ønsker å innføre strengere formelle krav til den enkelte låntager i form av egenkapitalkrav eller krav om maksimal belåning i forhold til inntekt, kan generelle krav til bankene være et alternativ.

En mulig løsning for Finanstilsynet og Finansdepartementet kan være å stramme inn på reglene for hvordan bankenes kapitalkrav beregnes. For eksempel slik at en bank har gitt forholdsvis mange lån med svak sikkerhet får strengere krav enn banker som har relativt sett færre slike lån.

Les også

Sjeføkonom mener Draghi kan gi deg eiendomsskatt

Les også

Meglertoppens anbefaling: – Bind boliglånsrenten i ti år

Les også

Siv Jensen ignorerer Finanstilsynets råd

Flere artikler

  1. Slik vil Finanstilsynet bremse boliglånsveksten

  2. Slik tror ekspertene Siv vil bremse gjeldsveksten

  3. Siv ber Finanstilsynet vurdere tiltak mot boligprisveksten

  4. Annonsørinnhold

  5. Norges Bank truer med å stramme til før sommeren

  6. Finanstilsynet presenterer gjeldstiltak før børsåpning