Krever skattedag

Fire Frp-representanter på Stortinget krever at du skal få vite hvor mye av året du betaler skatt.

  • Bjørn Haugan
Publisert:

Stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Jørund Rytman, Christian Tybring-Gjedde og Gjermund Hagesæter krever i et dokument 8-forslag at det skal foretas en årlig beregning av skattefrihetsdagen.

Tax Freedom day

- Forskningsmiljøer i flere land beregner den såkalte skattefrihetsdagen (Tax freedom day). Skattefrihetsdagen er den dagen skattyter har tjent nok penger til å betale årets skatter og avgifter, skriver de.
- Etter denne dagen kan dermed skattyter begynne å tjene penger til seg selv og sin familie.
22. juli
Forslagsstillerne har funnet eksempler på slike beregninger for flere land. Skattefrihetsdagen varierer fra 11. april i USA til 9. august i Sverige.
En beregning Skatebetalerforeningen har gjort i Norge, viser at nordmenn i 2006 betaler skatt frem til 22. juli, før de går skattefri måneder i møte.
Det er ni dager mindre enn i 2002, da skattefrihetsdagen var 31. juli.
Vanskelig å sammenlikne
Problemet er å sammenlikne land.
I de ulike landenes beregninger ligger det en rekke forutsetninger (størrelsen på lønningene, forbruk, ulike fradrag etc.) som kan være forskjellige og som vil påvirke skattefrihetsdagen.

"Bakgrunnen for dette forslaget er at en årlig beregning av skattefrihetsdagen vil være en god indikator hvordan skattetrykket utvikler seg i Norge og også hvordan det norske skattetrykket er sammenlignet med våre konkurrentland", heter det i forslaget.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Et ukontrollert skattevirus

  2. Statens finanser er under press: – Vi må øke skattetrykket

  3. Her er kommunene med høyest restskatt

  4. Aftenposten: Norsk skatteflukt på 23 milliarder

  5. Betalt innhold

    Derfor flykter rike fra formuesskatten: – En hinsides «boavgift»