Regjeringen vil ha kjønnskvotering i private selskaper

Antallet ansatte og omsetning skal avgjøre om kravet slår inn, ifølge forslaget.

Publisert:

Regjeringen vil utvide kravet til 40 prosent av hvert kjønn i styrene til «betydelig flere selskaper».

Lovforslaget som nå sendes ut på høring ble mandag presentert av næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) på et frokostseminar om kjønnsbalansen i norsk næringsliv.

– Vi trenger å komme opp på et slags kritisk nivå for at det i det hele tatt skal være mulig at dette skal gå av seg selv. Vi vet fra forskning og kartlegging at gutta har en tendens til å velge gutta, sier Vestre.

Antallet ansatte og omsetningen til selskapet er et naturlig utgangspunkt for å avgjøre hvilke selskaper som skal omfattes av kravet, ifølge Vestre. Regjeringen vil ha innspill på om grensen skal settes til 20, 30 eller 50 årsverk, og drifts- og finansinntekter på 50, 70 eller 100 millioner kroner.

Dette vil bety at 15.000–25.000 selskaper vil bli få krav om 40 prosent av hvert kjønn, ifølge Vestre. Han påpekte samtidig at de er åpne for forslag som både setter terskelen høyere og lavere enn dette i høringsrunden.

Les på E24+

PE-toppenes inntektsfest: 101 personer tjente mer enn tre millioner

– Vi mener dette er balansert forslag som vil bidra til at det rekrutteres mange tusen nye styremedlemmer, og da mange kvinner blant dem, sier næringsministeren.

Næringsministeren varslet allerede i sommer at regjeringen ville stille krav om kvotering i styrene i private selskaper.

– I dag er bare to av ti styremedlemmer i private selskaper kvinner. Syv av ti aksjeselskaper har kun menn i styret. Dette er ikke i tråd med tiden vi lever i, og det er ikke i tråd med forventningene samfunnet har for lik vurdering av evner og kompetanse i befolkningen, sier Vestre.

I dag stilles det krav om minst 40 prosent av hvert kjønn i styrene til statlige selskap og allmennaksjeselskap (ASA), typisk børsnoterte selskaper, men det er ikke samme krav til «vanlige» aksjeselskaper. Regjeringen foreslår at det kravet nå skal gjelde for styrene i både aksjeselskaper (AS), ansvarlige selskaper, stiftelser, boligbyggelag og samvirkeforetak.

– Vi ser at det har virket, sier Vestre.

Han trekker frem at kvinneandelen har økt til 43 prosent de siste 20 årene i allmennaksjeselskapene, opp 37 prosentpoeng. I aksjeselskapene har dette kun økt fra 15 til 20 prosent på 20 år, ifølge Vestre.

Publisert:

Her kan du lese mer om