Norsk økonomi vokste med 0,2 prosent i første kvartal

Veksten i norsk økonomi fortsetter i første kvartal, men demper seg fra forrige kvartal.

Ole Martin Wold / E24, Carina Johansen / NTB scanpix, Jonas Ekströmer / TT, NTB / Scanpix
Publisert:

Gi meg kortversjonen

– Tallene for første kvartal tyder på at norsk økonomi bremser opp, men det skjer foreløpig nokså gradvis og sysselsettingen øker fortsatt, sier seksjonssjef i SSB, Pål Sletten.

BNP for Fastlands-Norge vokste med 0,2 prosent i første kvartal, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I fjerde kvartal vokste norsk fastlandsøkonomi med 0,8 prosent, men dette tallet er nå revidert ned til 0,6 prosent.

På forhånd var det ventet en vekst på 0,1 prosent, ifølge en undersøkelse gjort blant økonomer av Bloomberg.

Les på E24+

Sluttet i fast jobb - tredoblet lønnen

– En avkjøling

Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Hov, sier BNP-tallene er i tråd med forventningene - men hakket sterkere enn Norges Bank hadde sett for seg. Han tror likevel ikke det er her slaget om rentetoppen står. Norges Bank opererer i dag med en rentetopp på 3,5 prosent foran rentemøtet i juni.

– Aktivitetsnivået i norsk økonomi har vært i tråd med forventningene. Det vi legger vekt på når det kommer til rentebanen, er heller kronekursen, kjerneinflasjonen og et mer ekspansivt revidert nasjonalbudsjettet enn det Norges Bank hadde sett for seg, sier Hov til E24.

TROR PÅ AVKJØLING: Sjeføkonom Marius Hov i Handelsbanken.

Toner ned resesjonrisiko

Det er bred forventning om at den økonomiske veksten vil dempe seg betydelig i år sammenlignet med i fjor. Årsaken til det er blant annet høy prisvekst, renteoppgang og svakere vekst internasjonalt. Hov mener vi er kommet til et vendepunkt i økonomien.

– Veksten er ned fra fjerde kvartal. Det er en avkjøling her, noe som er i tråd med forventningene.

Utsiktene for at norsk økonomi kan havne i resesjon, er derimot ikke like aktuell lenger, ifølge sjeføkonomen.

– Resesjonsrisiko var et tema før jul. Det så mørkere ut for husholdningene da, men dette er tonet ned nå - selv om det begynner å tære på sparemidlene. Energiutsiktene ble heller ikke så mørke som spådd, men at det går mot en utflating av aktivitetsnivået, er det ingen tvil om, sier Hov.

Regjeringen venter en vekst på 1,0 prosent i 2023. I 2022 var BNP-veksten for året 3,8 prosent.

– Én prosent er i tråd med egne forventninger. Usikkerheten rundt reallønnsøkningen er også en faktor som spiller inn. Ifølge det reviderte budsjettet, tror regjeringen på et fall i år. Renten biter mer på enn tidligere. Vi ser for oss at veksten i norsk økonomi kommer til å falle til 0,5 prosent i 2024, mener Hov.

Vekst i mars

Den månedlige BNP-veksten for fastlandsøkonomien endte på 0,5 prosent i mars. Sterkere enn forventningen på 0,2 prosent, ifølge Bloomberg.

BNP-tallene kan ofte svinge en del fra måned til måned, og det blir derfor lagt større vekt på kvartalstallene.

I Norge ser man som regel på utviklingen i fastlands-BNP, som ekskluderer olje- og gassinntekter, for å vurdere tilstanden i økonomien. Inkludert olje- og gass vokste økonomien fortsatt med 0,2 prosent i første kvartal, men veksten var noe svakere i mars med 0,4 prosent.

Les også

Revidert statsbudsjett kort fortalt

Fallende bilsalg trekker ned

Varekonsumet falt hele 12,3 prosent. Nesten hele nedgangen kan tilskrives konsumgruppen kjøp og drift av biler, som falt hele 50 prosent.

Den store nedgangen kommer av at det ble registrert uvanlig få nye personbiler i etterkant avgiftsendringen fra 1. januar i år, skriver SSB.

Mot slutten av fjoråret ble det solgt uvanlig mange biler, og svært få ble solgt tidlig i 2023, skriver SSB.

Det ga store svingninger i nasjonalregnskapets tall for varehandelsnæringen. Holdes varehandelen utenom, økte BNP Fastlands-Norge 0,4 prosent fra fjerde kvartal til første kvartal.

Forbruket blant privatpersoner falt samlet med 5,4 prosent i første kvartal.

– Det økonomiske bildet var blandet. Husholdningenes varekjøp og boliginvesteringer gikk ned. Samtidig økte investeringene i næringslivet og eksporten steg, sier Sletten.

Publisert:

Her kan du lese mer om