Ledighet på 1,6 prosent ved utgangen av desember

Nye tall fra NAV viser at arbeidsledigheten holder seg på et lavt nivå.

Publisert:

– Ledigheten har holdt seg stabilt lav i hele høst, men vi ser nå for første gang en liten økning i antallet som er helt ledige eller deltar i et arbeidsmarkedstiltak. Det er hovedsakelig innen bygg og anlegg og industrien at ledigheten øker, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Ved utgangen av desember var det registrert 79 700 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV, noe som utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

I desember var det en økning på 300 personer som var helt ledige eller arbeidssøkere på et arbeidsmarkedstiltak, justert for sesongvariasjoner.

Det totale tallet på helt ledige, ikke justert for sesongvariasjoner er 47 684 personer ved utgangen av desember, noe som utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Til sammenligning var dette tallet på 45690 i november.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 58 100 personer og tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 21 600, eller 0,7 prosent av arbeidsstyrken, registrert som delvis ledige.

Under Norges Banks prognoser

Ledigheten i Norge er på et historisk lavt nivå. Et viktig tegn på at rentehevingene fra Norges Bank lykkes med å kjøle ned økonomien er at den skyhøye prisveksten dempes. Veksten i lønninger og få ledige kan være med å holde prisene høye. Økonomene følger derfor spent med på ledighetstallene, fordi de kan si noe om hvilket nivå Norges Bank vil sette styringsrenten på.

Nordea Markets og DNB Markets ventet på forhånd en ledighet på 1,6 prosent, ifølge Bloomberg.

I en oppdatering fra Handelsbanken skriver banken at de ser noe tegn til stigende ledighet.

– NAV-ledigheten fortsetter å holde seg under Norges Bank sine prognoser. Noe tegn til negativt omslag, men foreløpig små, skriver banken.

Videre poengterer banken at de lave arbeidsledighetstallene styrker synet på en ny renteheving i mars.

SEB ventet på sin side at ledigheten skulle stige noe til 1,7 prosent.

– Selv om arbeidsledigheten tilsynelatende har nådd bunnen, ser den forventede gradvise oppgangen ut til å materialisere seg senere enn det vi hadde forventet, skriver sjefsstrateg Erica Dalstø i en oppdatering.

– Dataene støtter Norges Bank sin varslede renteøkning i første kvartal 2023, ettersom arbeidsmarkedet utvilsomt fortsatt er stramt.

Publisert: