– Vi tror fortsatt på konkurranse, men det er også på tide å tenke gjennom dette på nytt. Vi tror at innovasjon og ledelse er like viktig for omstilling i offentlig sektor, som i næringslivet, og antagelig er det der de virkelig store effektiviseringsmulighetene ligger, skriver kronikkforfatterne.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

På tide med alternativ behandling for offentlig sektor

Mange vil effektivisere offentlig sektor, men spørsmålet er om vi kan bli enige om hva som er riktig behandling.

 • Øystein E. Søreide og Nils-Ola Widme
  Øystein E. Søreide og Nils-Ola Widme
  Henholdsvis administrerende direktør og næringspolitisk direktør i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Helt siden Victor Normans NOU «Mot bedre vitende» fra 1991 har vi i næringslivet, og partier til høyre i det politiske landskapet, tatt som utgangspunkt at det store potensialet for effektivisering av offentlig sektor ligger i å la private konkurrere med de offentlige om å produsere tjenestene. Oppskriften var å la forvaltningen være forvaltning og skape konkurranse om tjenesteproduksjonen.

Vi tror fortsatt på konkurranse, men det er også på tide å tenke gjennom dette på nytt. Vi tror at innovasjon og ledelse er like viktig for omstilling i offentlig sektor, som i næringslivet, og antagelig er det der de virkelig store effektiviseringsmulighetene ligger.

Fikk du med deg denne? Sjømat Norge-lederen: Har vi en velfungerende offentlig sektor?

Det vi ser, etter snart 20 år med «bestemor på anbud», «velferdsprofitører» og andre retoriske grep for å snakke ned private sykehjem og barnehager, er at noen av de største effektivitetsgevinstene i det offentlige jo har kommet uten konkurranse.

Reformene i skatteforvaltningen, Lånekassen og den vi venter på at Hans Christian Holthe skal gjøre i NAV, skjer gjennom digitalisering av forvaltningen, uten konkurranse. Dette gjennomføres av dyktige ledere og motiverte medarbeidere, som bruker ny teknologi og samtidig endrer måten etatene løser oppdraget på. Teknologi og omstilling går hånd i hånd. Samfunnet sparer enorme ressurser.

Mulighetene til å forbedre det offentlige gjennom teknologi er større nå enn noen gang. Der man før var opptatt av å få papirene over på skjermer og servere, kan vi nå se for oss at bruk av data og maskinlæring kan gjøre at både byråkratjobben og tjenestejobben blir gjort langt bedre enn før, og kanskje med færre ansatte.

E24s redaktør: NHO tegner opp drastiske neste trekk. Men det må trolig enda mer til

Samtidig er teknologiutviklingen en trussel for det offentlige; dersom man ikke innoverer og omstiller, forvitrer den velferdsstaten vi er stolte av i dag. Etter hvert vil de offentlige tjenestene erstattes av private tjenester for de som kan betale selv.

Den største faren for velferdsstaten er ikke at noen av tjenestene også produseres av private. Faren er at et oljedopet statsbudsjett ikke tvinger oss til å gjøre nødvendige investeringer i fremtidsrettet teknologi som skal sørge for topp offentlig tjenesteyting også etter 2030. Risikoen er stor for at ledere i offentlige virksomheter ikke har det samme presset på forbedring hver dag, som ledere i private bedrifter.

For eksempel: Helse og utdanningsteknologien utvikler seg – også i norske selskaper – i imponerende tempo. Gjør vi riktige investeringer i dag, kan vi møte eldrebølgen med et mindre skremmende underskudd på sykepleiere. Sykepleiermangelen i 2030 avhenger av dagens investeringer i teknologi og endringskompetanse; både av at investeringsbeslutningene tas, og at de gjennomføres på en riktig måte. Det samme gjelder også for alle sektorer det offentlige leverer tjenester for innbyggerne.

Fikk du med deg denne? NHO vil privatisere mer, krympe velferdsstaten og kutte skatt

Abelias medlemmer er private virksomheter, som selvsagt ønsker å selge løsninger til det offentlige. Grunnideen er den samme overalt; bruk kunnskap eller ny teknologi for å løse samfunnsoppdraget bedre, hva enten jobben tilhører en forvaltningsjurist, en sykehjemslege eller en lærer.

I debatten om offentlig sektor, er det behov for å flytte fokus fra de gamle problemene og de standardiserte løsningene – også fra oss i næringslivet – og over på en diskusjon om hva som skal til for at Norge også i fremtiden skal ha en offentlig finansiert velferdsstat av høy kvalitet. Min påstand er at ordene «teknologi» og «omstillingsevne» må være sentrale stikkord.

Vår frykt er at vi lar velferdsstaten forvitre på grunn av ideologiske skylapper, der «private» er det eneste problemet for noen, og den eneste løsningen for noen andre. Den alternative behandlingen er å se de private bedriftene som en ressurs for det offentlige, og ikke som et problem. Innovasjonen i privat sektor må slippes til for å styrke de offentlige tjenestene, og ikke holdes igjen av ideologiske grunner.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Teknologi
 2. Digitalisering
 3. NHO
 4. Konkurranse
 5. Sjømat Norge
 6. Lånekassen
 7. Tjenester

Flere artikler

 1. NHO tegner opp drastiske neste trekk. Men det må trolig enda mer til

 2. Vi trenger et norsk krafttak for digital samfunnsomveltning!

 3. Vi må prate om offentlig sektor

 4. Er vi i ferd med å skusle bort det mest effektive klimatiltaket?

 5. EUs grønne omstilling vil endre Norges eksportmarked