Innbyggerne i Oslo og Bergen taper milliardbeløp på billig strøm

Strømprisene slår rett inn i budsjettet til landets to største byer. Det gir store utfordringer i 2021.

Onsdag la byrådet i Oslo frem sitt forslag til kommunebudsjett for hovedstaden i 2021. Tapte kraftinntekter merkes, de må utsette flere store valgløfter.

Olav Olsen
 • Ole Alexander Saue - Aftenposten
 • Christian Sørgjerd - Aftenposten
 • Sigrid Haaland (Bergens Tidende)
Publisert:

De lave strømprisene i 2020 er til glede for privatøkonomien, men går kraftig utover Oslo og Bergens kommuneøkonomi.

Det rødgrønne byrådet i Oslo foreslår i kommunebudsjett i 2021 å kutte 623 millioner kroner i aksjeutbytter. Det kommer på toppen av et kutt på 713 millioner i år. Kommunens utbytte kommer i hovedsak fra selskapet Hafslund E-CO, i tillegg til noe fra Fortum Oslo Varme.

Det årlige utbyttet både i år og neste år var planlagt å være på rundt 1,5 milliarder kroner. Kuttet i Oslos kraftinntekter var merkbart, og flere av de rødgrønnes største valgløfter må utsettes.

Einar Wilhelmsen (MDG), byråd for finans i Oslo kommune la frem budsjettet for pressen onsdag.

Olav Olsen, Aftenposten

– Disse strømprisene kunne ingen forutse. Det gjør det ekstra vanskelig når det skjer i tillegg til koronapandemien, sier Einar Wilhelmsen (MDG), som er finansbyråd i Oslo.

Bergen: – Dramatisk

I Bergen ligger utbyttet fra kraftselskapet BKK an til å bli halvert. I et brev fra BKK til eierkommunene venter de både svakere resultat og lavere utbytte. Bergen kan ende opp med å få sitt BKK-utbytte redusert fra 230 millioner i 2020 til rundt 90 millioner i 2021.

Utbyttene fra kraftselskapene går begge steder rett inn i kommunenes driftsbudsjett. Dermed får landets to største byer et kraftig redusert handlingsrom.

Erlend Horn (V) er finansbyråd i Bergen. Han kan ikke si nøyaktig hvor stor svikten blir.

– Men vi får et dramatisk utbyttetap, slår han fast.

Mye snø i fjellet og høye temperaturer har presset strømprisen langt under normalen. Laveste noensinne, sa analytiker Tor Reier Lilleholt i Wattsight til E24 i juni. Redusert forbruk som følge av pandemien har også spilt inn på prisen.

Stabilitet i Stavanger

Kuttene står i skarp kontrast til situasjonen i Stavanger. Kommunen eier 45,7 prosent av Lyse. Der har de tidligere holdt igjen i gode år, for å kunne opprettholde utbyttenivået under dårlige år.

– Vi tåler et dårlig år med vår modell, sier finansdirektør Eirik Børve Monsen i Lyse.

Deres langsiktige ambisjon er at 60 prosent av overskuddet skal gå til eierne. Det er kommunaldirektør Per Kristian Vareide i Stavanger fornøyd med.

Kommunedirektør Per Kristian Vareide i Stavanger.

Pål Christensen/Stavanger Aftenblad

– Vi ønsker heller stabilitet enn å maksimere fra år til år. Det kan skape usikkerhet, som er vanskelig å håndtere, sier Vareide.

Oslo tror på egen modell

I Hafslund E-CO har de ingen formell regel for utbyttenivå. Der tar styret en vurdering fra år til år.

Finansbyråd Wilhelmsen i Oslo synes utbyttepolitikken i Oslo er god.

– Jeg tror det er en fornuftig modell. Kommunen er en langsiktig og god eier. Vi har økonomi til å tåle slike svingninger.

– Hva med et bufferfond for de dårlige årene?

– Vi har Premieavviksfondet. Det kan man også lene seg på i spesielle situasjoner. Men vi vil helst ikke bruke av det, sier han.

Premieavviksfondet tilhører egentlig pensjonskassen i kommunen. Det er enkelt forklart pensjonskassens buffer i tilfelle dårlige tider og er på rundt 3 milliarder. I kommunebudsjettet for 2021 foreslår byrådet å bruke 200 millioner av fondet, og de legger opp til å bruke 50 millioner året etter.

Øystein Sundelin (H) i samtale med Marte Ingul (Ap), som er byrådsleder Raymond Johansens stabssjef, under budsjettfremleggelsen onsdag.

Olav Olsen

Øystein Sundelin er gruppeleder for Høyre i bystyret i Oslo. Han mener det er vanskelig å legge om modellen eller opparbeide et bufferfond for dårlige tider.

– Dette er penger vi trenger. De føres rett inn i bykassen og ut igjen til velferd. Det er vanskelig å gå bort fra det nå. Men skulle man først gjort det, er kanskje dette tiden, siden utbyttet er så lavt, sier han.

Vurderer endringer i Bergen

Finansbyråd Horn i Bergen sier en nedgang i inntekter på 100 millioner kroner vil gi dem en utfordring.

– Det svekker handlingsrommet vårt. Vi får et tøft og stramt budsjett. Det skyldes også korona og andre utfordringer, sier Horn.

Finansbyråd i Bergen, Erlend Horn (V) (t.v.). Her sammen med byråd Roger Valhammer (Ap).

Eirik Brekke

Venstre-politikeren ønsker ikke å forskuttere hvilke grep de nå må ta.

– Men når vi får en sånn svikt, må vi se på alle budsjettposter for å finne en løsning, sier han.

BKK har en langsiktig plan om å gi 70 prosent i utbytte. Anne Marit Steen er økonomidirektør i BKK. Hun har sans for det Lyse i Stavanger har gjort.

– Lyse holder igjen under gode år. Det kunne vært et godt alternativ. Vår utbyttepolitikk er satt for å få en høy kredittvurdering på våre lån, sier hun.

Horn sier at Bergen kommune, i dialog med BKKs styre, må vurdere om de skal ta grep.

– Men jeg tror andre modeller også kan ha sine svakheter. Utbyttepolitikken har vært god de siste årene. Den har gitt stabile utbytter. I år har vi en ekstraordinær situasjon, med rekordlave strømpriser, sier han.

Her kan du lese mer om

 1. Hafslund E-CO
 2. BKK
 3. Lyse
 4. Kommuneøkonomi
 5. Stavanger
 6. Oslo
 7. Bergen
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. MDG-Lan og Oslobyrådet: Innfører nytt kjempehopp for P-avgifter

 2. Betalt innhold

  Slik forvalter han Bergens «oljefond»

 3. Oslo skjerper krav til byggeplasser: Alle skal være fossilfrie

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  På innsiden av Oljefondet: Tenker aksjer under julemiddagen, forteller sjelden hvor de jobber

 6. Betalt innhold

  Fra Penge-Jens til pengelens