Støre og Vedum har svart på sentralbanksjef-spørsmål

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum har svart på de 21 spørsmålene fra kontrollkomiteen om sentralbanksjefutnevningen. Der skriver de at en tredje kandidat ble intervjuet. Kontrolkomiteen på Stortinget varsler samtidig ekstraordinært møte.

Jens Stoltenberg (t.v.) og Jonas Gahr Støre har i mange år vært venner. Her er de to under en markering på Utøya i 2017.
Publisert:

– Uken etter at stillingen ble lyst ut, gjennomførte innstillingsgruppen sammen med BackerSkeie samtaler med tre potensielle kandidater, skriver Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i svaret til Stortinget.

BackerSkeie er rekrutteringsbyrået Finansdepartementet i september i fjor hyret inn for å bistå med å finne den nye sentralbanksjefen.

Det er fra tidligere kjent at Finansdepartementet hadde samtaler med visesentralbanksjef Ida Wolden Bache og Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg om sentralbanksjefstillingen.

Det har likevel ikke vært kjent at de har snakket med en tredje kandidat, selv om Finansdepartementet har bekreftet at andre kandidater enn Wolden Bache og Stoltenberg har vært aktuelle. E24 er blant de som har omtalt andre kandidater.

Ekstraordinært møte i kontrollkomiteen

Det var tirsdag i forrige uke kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget ble enige om å sende 21 spørsmål til Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) etter at Jens Stoltenberg fredagen før ble utnevnt til ny sentralbanksjef.

Nå varsles det om ekstraordinært møte i kontrollkomiteen for å gå gjennom Vedum og Støres skriftlige svar.

– Jeg har innkalt til ekstraordinært møte førstkommende fredag for å diskutere neste steg, sier komiteens leder Peter Frølich (H) til NTB.

– Det er fortsatt helt uklart hvem som lanserte Stoltenberg og pushet på for hans kandidatur, sier han til VG.

– Habilitetsvurderingene er veldig tynne, Støres nesten ikke-eksisterende. Konklusjonene kan være riktige, men det er interessant å vite hvilket faktum som er lagt til grunn.

I svaret på de fire spørsmålene rettet til Støre, svarer statsministeren blant annet:

– Jens Stoltenberg og jeg har et langvarig personlig vennskap. Jeg var aldri på noe tidspunkt i tvil om at jeg ville være inhabil etter forvaltningsloven og ulovfestet forvaltningsrett dersom Stoltenberg var en aktuell kandidat til stillingen som sentralbanksjef, skriver statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i sitt svar.

– Det var derfor ikke noe behov for å be om en habilitetsvurdering av Lovavdelingen eller andre knyttet til ansettelsessaken, skriver han.

Tidligere har Støre opplyst at han meldte seg inhabil i saken 22. oktober i fjor. I svaret skriver han også at han kun under den mye omtalte turen 24. oktober i fjor har snakket med Stoltenberg om noe som kan ha sammenheng med sentralbanksjefstillingen.

Hvem foreslo Stoltenberg?

Dagens Næringsliv og NRK skriver at Vedum er spurt om en tidslinje i prosessen, og hvem som foreslo, og når Stoltenbergs navn først ble nevnt.

Dette svares det ikke på - men Vedum skriver at han ikke vet når navnet først kom opp. Det er finansråd Hans Henrik Scheel som har vært ansvarlig for prosessen i embetsverket, herunder utformingen av annonsen hvor «internasjonal erfaring» er vektlagt - noe kritikere av ansettelsen mener har vært en skreddersying av annonsen for å passe Stoltenberg.

– Departementets oppgave med å forberede beskikkelser og utnevnelser til lederstillinger i departementet, etater og tilknyttede virksomheter, tilsier at departementet løpende har kunnskap om at det finnes personer som på kort eller lengre sikt kan være aktuelle kandidater til å bekle ulike stillinger, skriver Vedum.

Finansdepartementet skriver ellers i svaret til Stortinget at de ønsket «innspill fra personer som har god innsikt i virksomheten og oppgavene» og at de snakket med et 20-talls personer, derunder Oljefond-sjef Nicolai Tangen».

Tidligere, blant annet under pressekonferansen da Stoltenberg ble presentert som ny sentralbanksjef, har det blitt sagt at departementet tok kontakt og oppfordret Stoltenberg om å søke, og at dette skjedde i november etter at pressen først skrev om at han kunne være interessert i jobben når hans engasjement som Nato-generalsekretær er over. Hvem som tok denne kontakten spesifikt er altså ikke nevnt.

Det er imidlertid kjent at nåværende sentralbanksjef Øystein Olsen snakket med Stoltenberg personlig om stillingen i fjor sommer, og at hans kandidatur var tema i en privat middag hjemme hos ABG-topp Knut Brundtland, hvor både Støre og Nicolai Tangen var til stede. Brundtland er sønn av tidligere Ap-leder Gro Harlem Brundtland, og venn av både Støre og Stoltenberg. Støre har sagt at han også her meldte at han var inhabil og ikke kunne diskutere Stoltenbergs kandidatur.

Stillingen som sentralbanksjef er politisk uavhengig, og flere har derfor - ikke bare politikere, uttrykt skepsis til å hyre en politiker som sentralbanksjef, som blant andre professor Ola Honningdal Grytten ved Norges Handelshøyskole.

Publisert: