Lønnsforventningene til partene i arbeidslivet spriker

I gjennomsnitt venter partene i arbeidslivet en lønnsvekst på fire prosent i år. Ikke overraskende venter arbeidstakerorganisasjonene mer enn arbeidsgiverne.

Norges Banks kontorer i Oslo sentrum.
Publisert:

Arbeidstakerorganisasjonene venter i gjennomsnitt en årslønnsvekst på 4,2 prosent i år, noe som er 1,0 prosentpoeng mer enn forrige kvartal. Samtidig venter arbeidsgiverorganisasjonene en årslønnsvekst på 3,9 prosent, opp 0,9 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Det viser den ferske forventningsundersøkelsen fra Norges Bank, som ble publisert torsdag formiddag.

Til sammenligning forventer økonomene en årslønnsvekst på 3,9 prosent, noe som er 0,7 prosent høyere enn sist. Næringslivslederne venter også at årslønnsveksten i egen bedrift havner på 3,99 prosent.

Undersøkelsen kommer dagen før før Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) kommer med sin foreløpige rapport om grunnlaget for lønnsoppgjøret i 2022. Utvalget skal legge til rette for at arbeidslivet og myndighetene har felles mulig forståelse av norsk økonomi før lønnsoppgjøret starter.

– Må oppjustere rentebanen

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank trekker i sine kommentarer til undersøkelsen frem at et uvektet snitt av de spurte venter en lønnsvekst på 3,9 prosent, noe som er «godt over» anslaget Norges Bank kom med i desember.

– Vi har allerede sett at fasiten for 2021 ble en lønnsvekst på 3,5 prosent, som var høyere enn anslått av deltakerne i denne undersøkelsen så sent som i desember. Det kan tyde på at arbeidsmarkedet er strammere enn mange hadde ventet, skriver Jullum.

Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov trekker også frem at tallene fra SSB så langt tyder på at lønnsveksten i fjor ble høyere enn Norges Bank har anslått.

– Dette gir grobunn for høyere kjerneinflasjon fremover, og bidrar klart til at Norges Bank må oppjustere rentebanen i mars, skriver sjeføkonomen i en e-post til E24.

Jullum i Danske Bank tror også at rentebanen må oppjusteres og at den dermed vil vise fire rentehevinger i år, når Norges Bank legger frem sin neste pengepolitiske rapport 24. mars.

Swedbanks økonomer understreker at undersøkelsen ble tatt opp før inflasjonen for januar ble offentliggjort, og at dette kan ha negativ påvirkning på TBUs prognoser. Inflasjonen var betydelig svakere enn ventet i januar.

Høyere forventninger til prisveksten

De to blokkene i arbeidslivet, som utover våren skal inn i det som ventes å bli utfordrende lønnsforhandlinger, har også ulike forventninger til hvordan prisveksten vil utvikle seg i år.

Arbeidstakerne forventer at prisene det neste året stiger med 3,6 prosent, mens arbeidsgiverne ser for seg en prisøkning på 3,3 prosent. Der førstnevntes forventing er 0,3 prosentpoeng høyere enn i forrige kvartal, har arbeidsgiverorganisasjonene skrudd opp sine forventninger med 0,5 prosentpoeng.

Økonomene venter en prisstigning på varer og tjenester på 3,2 prosent om tolv måneder.

Næringslivslederne har derimot langt høyere forventinger til det kommende året. De forventer en prisstigning på 4,7 prosent om tolv måneder, noe som er 0,7 prosent høyere enn da undersøkelsen ble gjennomført forrige kvartal.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om