SSB venter syv rentehopp: – Økonomien er på vei opp, men krisen er ikke over

Byrået oppjusterer sine anslag både for økonomi og boligpriser, men tror renteoppgangen vil dempe boligprisveksten på sikt.

SSB-forsker Thomas von Brasch presenterer fredag nye prognoser for norsk økonomi.
Publisert:

Statistisk sentralbyrå (SSB) venter i likhet med forrige prognoser fra juni at renteoppgangen starter i september, og fortsetter gradvis opp til 1,75 prosent i 2024.

– Coronakrisen er ikke over ennå, sier SSB-forsker Thomas von Brasch i pressemeldingen fra byrået.

Norges Banks neste rentebeslutning kommer 23. september. Sentralbanken varslet seneste i august at den rekordlave nullrenten sannsynligvis vil heves på dette møtet.

Går alt etter planen fra juni, ligger det også an til heving i desember, og to til tre ganger neste år. Prognosen videre lød da på en oppgang til i overkant av 1,50 prosent i løpet av 2024. Renten endres normalt med et kvart prosentpoeng om gangen.

Oppjusterer boligprisvekst

Renteoppgangen er også ventet å dempe boligprisveksten, som har vært overraskende sterk gjennom pandemien. De siste månedene har det også være tegn til avkjøling i boligmarkedet.

I år spår SSB en boligprisvekst på 9,7 prosent mot tidligere 9,2 prosent, med en avdemping til 4,4 prosent neste år, over ett prosentpoeng høyere enn prognosen før sommeren.

– Vi anslår derfor at boligprisene holder dagens høye nivå de nærmeste månedene, noe som tilsier en vekst på opp mot 10 prosent som årsgjennomsnitt i 2021. En moderat økning i boliglånsrentene litt fram i tid vil trolig dempe boligprisveksten på sikt, sier von Brasch.

Den høye boligprisveksten har gjort boligbygging mer lønnsomt, boliginvesteringene har økt og beregningene viser at de fortsetter oppover også inn i neste år, skriver byrået.

Dette vil bidra til å dempe boligprisveksten i årene framover. Dermed vil ligger det an til om lag uendrete realboligpriser fram mot 2024, justert for inflasjon.

Klokken 11 får vi boligpriser for august fra Eiendom Norge.

– Større sjanse for at det går verre enn bedre

– Vi legger til grunn at gjenåpningen av samfunnet fortsetter i tiden fremover. I takt med det venter vi at den økonomiske veksten vil ta seg markert opp i 2022, og da spesielt i mange av de næringene som har vært hardest rammet av smitteverntiltakene, sier von Brasch.

Økonomien i Norge gjorde et comeback i andre kvartal, slik at veksten endelig tilbake til nivået før krisen i andre kvartal i år.

Aktiviteten er likevel rundt 2,5 prosent lavere enn hva SSB anser som et trend-nivå for økonomien.

– Det må påpekes at det er mye. Vi må helt tilbake til krisen i etterkant av dot.com-boblen på begynnelsen av 2000-tallet og bankkrisen på 1990-tallet for å finne noe tilsvarende, sier von Brasch.

SSBs anslår nå at fastlandsøkonomien vil vokse med 3,6 prosent i år, opp fra 3,1 prosent i juni-rapporten. Neste år er veksten nedjustert til 3,8 prosent fra 4,1 prosent. I de to følgende årene vil veksten trolig dempes til 2,6 og 2,3 prosent, ifølge SSB.

Det hefter fortsatt stor usikkerhet til prognosene, også knyttet til mutasjoner og hvor lenge vaksinene virker.

– Koronasituasjonen er fremdeles veldig uforutsigbar. Det er større sannsynlighet for at det går verre enn at det går bedre enn det prognosen viser nå, sier von Brasch.

Les også

Nordea Markets venter syv rentehopp: Boligfesten er over

Fortsatt høy arbeidsledighet

SSB påpeker at arbeidsledigheten fremdeles er på et høyt nivå sammenlignet med det som anses normalt.

Før krisen lå ledigheten målt ved SSBs arbeidskraftsundersøkelse på rundt 3,7 prosent, mens snittet for april, mai og juni i år er på 4,9 prosent.

De neste to årene tror SSB at ledighetsraten faller til 4,4 og 4,2 prosent.

«Ettervirkningene av den internasjonale lavkonjunkturen og de nasjonale smitteverntiltakene vil prege norsk økonomi en god stund framover», heter det i rapporten.

Først i 2023 anslår SSB at arbeidsledigheten vil være tilbake på det som regnes som et mer normalt nivå.

SSB: Konjunkturtendensene
Les på E24+

Slik ville ekspertene investert som studenter

Publisert:
Gå til e24.no