Norske nøkkeltall

Industriproduksjonen øker med 0,6 prosent i september

Den norske industriproduksjonen flater ut i tredje kvartal, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

UTFLATING: Fra andre til tredje kvartal var den norske industriproduksjonen uendret.
  • Camilla Knudsen
Publisert:

Norsk industriproduksjon øker med 0,6 prosent fra august til september etter nullvekst måneden før, viser sesongjusterte tall fra SSB.

Trelast- og trevareindustrien sammen med næringsgruppen gummi, plast og mineralsk industri bidro sterkt til den samlede økningen med en oppgang på 14 prosent hver, skriver byrået.

Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri hadde derimot en klar nedgang fra august til september, og bidro til å dempe den samlede produksjonsveksten i industrien.

Sesongjustert industriproduksjon har kommet tilbake igjen etter det kraftige fallet i starten av pandemien.

Utflating

Det siste kvartalet tyder på en utflating i den norske industriproduksjonen, ifølge SSB. På kvartalsbasis var det ingen endring fra andre til tredje kvartal.

Til tross for at produksjonen totalt sett flater ut, er det store forskjeller på næringsnivå.

Næringsmiddel- og drikkevareindustrien bidro mest i positiv retning med en vekst på 1,8 prosent. Det skyldes særlig en økning innen foredling og konservering av fisk, men også høy produksjon av drikkevarer.

Det var også vekst i næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri i tredje kvartal.

Næringsgruppen gummi, plast og mineralsk industri sammen med maskinindustri hadde derimot en klar produksjonsnedgang i kvartalet.

«Nedgangen i gummi, plast og mineralsk industri henger blant annet sammen med mye driftsstans i perioden, mens virksomheter innen maskinindustrien melder om lavere aktivitet.

Den samlede produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning steg 3,5 prosent i tredje kvartal.

Her er veksten særlig drevet av høy utvinning av olje og gass, som vokser med henholdsvis 8,1 og 14 prosent. Høyere olje- og gasspriser har gitt incentiv til økt produksjon på norsk sokkel, påpeker SSB.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Norske nøkkeltall
  2. Industri
  3. Industriproduksjon

Flere artikler

  1. Null vekst i industriproduksjonen i november

  2. Industriproduksjonen falt i februar

  3. Nullvekst i industriproduksjonen i august

  4. Fall i industriproduksjon i mai

  5. Industriproduksjonen falt 0,9 prosent i oktober