Statlig eierskap

Sikter seg inn på flere mål for det statlige eierskapet

Motivert ut fra å oppnå klimamål, varsler næringsministeren at staten vil øke sitt eierskap i næringslivet. Likevel kan det fort bli flyselskapet Norwegian som han først blir eier i.

Næringsminister Jan Christian Vestre sikter seg inn mot å bruke statens eiermakt for å fremskynde det grønne skiftet.
 • Roar Valderhaug - Aftenposten
Publisert: Publisert:

Næringsminister Jan Christian Vestre sier han vil bruke hele den næringspolitiske verktøykassen. Dette for å fremskynde en omstilling av norsk økonomi i grønn retning.

Ett av disse virkemidlene er å gjøre mer ut av det allerede store statlige eierskapet i norsk næringsliv. Se oversikten over de mest verdifulle eierpostene.

Varsler nye mål for eierskapet

Staten har i dag delt opp sitt eierskap i tre kategorier. Noen av de mindre selskapene som ligger under Vestre har definerte såkalte sektorpolitiske mål. Eksempler på slike selskaper er Siva og Norges sjømatråd.

For de store deleide, børsselskapene har staten egne begrunnelser for hvert selskap. Men fellesbetegnelsen er at begrunnelsen er å sikre norsk hovedkontor. Og målene er for alle «høyest mulig avkastning over tid».

Vestre varslet i et intervju med E24 i januar at det er mer sannsynlig med økt statlig eierskap med ham som næringsminister enn mindre.

Nå sier at han til Aftenposten/E24 at han verken utelukker å kjøpe seg opp i de delstatlige selskapene eller etablere helt nye statsselskaper.

Må ha nye begrunnelser

Vestre har også tidligere sagt til Klassekampen at han blant annet vurderer et eget, statlig hydrogenselskap.

Men for at det skal være noe poeng i å kjøpe seg opp i de deleide, må Vestre ha nye begrunnelser og mål.

For hovedkontorene er alt sikret med dagens eierandeler. Og man skal lete godt for å finne noen forskning som indikerer at økt statlig eierskap i seg selv vil generelt bedre sjansene for høyere avkastning.

Les også

Næringsminister i 100 dager: Dette er Vestres planer fremover

Klima kan bli ny grunn

– Hvilke andre begrunnelser kan bli aktuelle?

– Det kan handle om klima og miljø eller mer teknologiutvikling. For eksempel grønne industrier som ikke nødvendigvis er lønnsomme i morgen, men som det er høy sannsynlighet for at de kan bli svært lønnsomme på sikt. Der fellesskapet vil kunne ha en mer langsiktig dimensjon enn private, sier Vestre.

– Vil ikke privat kapital alltid strømme til hvis det er høy sannsynlighet for fremtidig lønnsomhet?

– Det er helt avhengig av når privat kapital tror at lønnsomheten leveres.

– Da må dere tro at dere er bedre til å predikere fremtidige lønnsomhet enn hva privat kapital er?

-Jeg sier ikke at vi nødvendigvis er bedre til å predike det, men jeg gir noen eksempler på hvordan vi kan tenke langsiktig og skape potensielle verdier for fellesskapet. Tanken er jo ikke at vi skal fortrenge private initiativer med statlig eierskap, svarer Vestre.

– Men det er mange eksempler på at kombinasjonen av privat og statlig kapital kan bidra til å akselerere en ønsket utvikling.

Jan Christian Vestre holder det mer åpent enn hva hans forgjenger Iselin Nybø (V) gjorde, om staten kan bli største eier i Norwegian.

Kan bli størst i Norwegian

Flyselskapet Norwegian står neppe øverst på Vestres agenda i alt fokuset på det grønne skiftet.

Men et mulig eierskap i Norwegian kan like fullt bli en het politisk potet å håndtere for ham.

Staten kan alt neste år bli Norwegians største eier foran John Fredriksen.

For på dagens aksjekurser vil det lønne seg å gjøre om et statlig milliardlån til flyselskapet til aksjer. Det må gjøres mellom mai 2023 og mai 2025.

Vestres forgjenger Iselin Nybø (V) sa til Aftenposten/E24 at hun ville selge seg ut av lånet før det kunne byttes om til aksjer.

Vestre holder derimot muligheten for å bli største eier i Norwegian åpen.

– Jeg har ingen ideologiske skylapper på. Jeg kan derfor ikke nå si om det blir aktuelt å selge deler av eller hele vår andel av hybridlånet før mai 2023. Eller om vi vil gå inn for en konvertering til aksjer eller en kombinasjon av dette.

– En god eier vurderer alltid sine muligheter, sier Vestre.

Ny eierskapsmelding alt i vår?

Vestre vil legge frem en ny eierskapsmelding i år.

Før meldingen legges frem for Stortinget, vil han invitere til flere seminarer. Der skal både akademia, næringslivet og samfunnsdebattanter kunne gi innspill.

Vestre vurderer også komme med flere såkalte eierforventninger til selskapene. Det blir da skjerpede krav til klimamål og -rapportering, HMS, etikk og lønnsmoderasjon.

– Dette handler ikke om at vi griper inn i den operative driften. Det ligger til ledelse og styre. Rollefordelingen ligger til grunn. Men vi kan som eier stille forventninger til selskapene, sier han.

Vestre skrev i sin tid en masteroppgave i jus om statlig eierskap og rollefordeling.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Statlig eierskap
 2. Statlig eierskap
 3. Jan Christian Vestre
 4. Omstilling

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Norge tvinges til å spille kvitt eller dobbelt om milliardbeløp i kriserammet SAS

 2. Næringsminister i 100 dager: Dette er Vestres planer fremover

 3. Staten har snudd milliardtap til 100 millioner kroner i gevinst

 4. Næringsministeren: – Staten som eier skal være tøffere på klima

 5. SV ønsker raskere omstilling i Equinor: Kan kreve ekstra utbytte