Doblet boligrente. Men Norges Bank er usikker og går forsiktig frem.

Boligrenten dobler seg fra 2 til drøyt 4 prosent på to år. Det vil de fleste tåle, tror Norges Bank. Økonomien holder god fart, selv med økt rente.

Henriette Aasberg (26) har nettopp kjøpt seg leilighet på St. Hanshaugen i Oslo. Hun har forberedt seg på renteøkning.
 • Sigurd Bjørnestad - Aftenposten
 • Erik Tangen
 • David Bach
Publisert:

Det var god sommerstemning i Oslo sentrum torsdag.

Men solstrålene slapp ikke ned i Norges Banks dype kjeller. Der meddelte sentralbanksjef Ida Wolden Bache at Norges Bank setter opp styringsrenten fra 0,75 til 1,25 prosent.

Henriette Aasberg (26) er førstegangskjøper i boligmarkedet. Hun er forberedt på strammere tider. Hennes boliglån øker med 1000 kroner pr. måned.

– Jeg har tatt høyde for renteøkninger, så jeg skal fortsatt kunne gå ut og spise på restaurant uten å bli ruinert, sier Aasberg til E24.

Hun tror andre kan få det tøffere.

– Renteøkningen oppleves nok kjipest for andre unge kjøpere, som kom inn på markedet under koronapandemien og er blitt vant til en svært lav rente, sier hun.

Ny renteøkning i august

Sentralbanksjef Bache la også frem planen for styringsrentens videre ferd:

 • Neste renteøkning kommer «mest sannsynlig» allerede i august.
 • Deretter kommer en lang remse av renteøkninger til styringsrenten når toppen på rundt 3 prosent «frem mot sommeren 2023».
 • Deretter synker den litt frem mot utgangen av 2025.

Dette forplanter seg ut til bankenes boliglån. Norges Bank spår at den gjennomsnittlige boligrenten stiger fra litt over 2 prosent i første kvartal i år til en topp på rundt 4,3 i første halvår 2024.

– De fleste norske husholdninger har økonomi til å betjene høyere rente på lånene sine, sier Bache.

Men ikke alle har det slik:

– For noen vil denne renteøkningen være krevende, sier hun.

Sammenlignet med Norges Banks renteplan fra mars er toppen for styringsrenten økt med omtrent 0,5 prosentenheter og fremskyndet et halvår.

Bache er mild i klypen

Norges Banks oppdrag er å bruke styringsrenten slik at den årlige prisveksten holder seg nær 2 prosent over tid. Økt rente blir brukt til å presse for høy prisvekst ned.

Men den ferske renteplanen bringer ikke Norges Bank til målet. Selv så langt frem som i 2025 spår banken at prisveksten blir liggende godt over 2 prosent. Hvis Bache skulle kommet ned mot målet, burde renten egentlig vært mye høyere enn det som nå er planen.

Bache er usikker

Grunnen til Bache legger seg lavt er: Hun er usikker på hvordan gjeldstyngede norske husholdninger vil reagere på økte renter.

– Når vi ikke strammer til mer, er dette fordi det er stor usikkerhet om virkningene av høyere renter. Tar vi hardt i, kan vi risikere å utløse et økonomisk tilbakeslag, sier hun.

Økte renter kan føre til at folk flest strammer inn etterspørselen kraftig. Da kan næringslivet få dårlige tider, ledigheten kan stige mye, og bankene kan begynne å tape penger på utlånene.

Norges Bank vet ikke helt hvordan økt rente virker og tar ikke sjansen på å risikere en nedtur. Lav prisvekst gir ikke mye glede hvis folk ikke har jobb. Derfor bruker Bache renten forsiktig.

Bache ser helt til 2027

Banken vil likevel vise at den har målet på 2 prosent prisvekst i sikte. Men det tar hele fem år å komme dit. I en spesialberegning helt til 2027 viser Bache at prisveksten faller ytterligere og kommer svært nær 2 prosent.

Hun sprenger dermed den vanlige tidshorisonten for prognosene, som er inneværende år pluss tre år. Trolig har Norges Bank aldri før hatt behov for å lage beregninger som sprenger tidshorisonten.

– Prisveksten vil avta ned mot målet når vi ser litt utover prognoseperioden, sier Bache.

Strammere, men godt

Det går for tiden svært godt i norsk økonomi. Det er stor mangel på arbeidskraft, og næringslivet går for fullt.

– Utgangspunktet er at vi nå har høy aktivitet i økonomien. Arbeidsledigheten er lav, og sysselsettingsandelen er høyere enn på ti år. Sånn sett er situasjonen god for husholdningene, sier Bache.

Norges Bank går langt i å spå at dette vil fortsette, selv om boligrenten mer enn dobler seg de kommende årene.

– Med høyere prisvekst og høyere renter, slik vi nå varsler, vil mange husholdninger få en strammere økonomi den nærmeste tiden. Det vil bidra til å dempe veksten i forbruket og boligprisene, sier hun.

Lånekunde Aasberg jobber selv i bank og minner om bankenes plikter.

– Bankene plikter å legge inn en buffer som gjør at du skal tåle en mye kraftigere renteoppgang enn det er grunn til å forvente, sier hun.

Gode tider i næringslivet

Men selv om det blir «strammere» og høyere rente, så blir det fortsatt ganske bra for de aller fleste.

– Vi venter at den registrerte ledigheten vil stige litt, men holde seg nær 2 prosent i hele prognoseperioden. Det er et lavt nivå, sier Bache.

I år blir prisveksten så høy at reallønnen vil synke. Endringen i reallønn er lønnsveksten minus prisveksten. Men så kommer tre gode år for lønnstagerne.

– Vi venter god vekst i reallønnen i årene fremover, sier Bache.

Stramt arbeidsmarked og god fart i næringslivet gir grunnlaget for gode lønnsoppgjør.

– Vi venter at lønnsomheten i bedriftene vil holde seg cirka uendret i årene fremover, sier hun.

– Er den god eller dårlig nå?

– Jeg vil karakterisere den som god.

Les også

Økonom etter rentehevingen: – Dette vil svi

Les også

Venter 5,5 prosent høyere boligpriser i år

Gode priser i eksport

Norges Bank gir ikke anslag for næringslivets inntekter. Men Statistisk sentralbyrå (SSB) kom for to uker siden med statistikk og anslag for prisveksten på vareeksporten fra Fastlands-Norge.

Denne prisveksten anslår SSB til solide 40 prosent bare for årene 2020–2022. I Norges Banks øyne gir dette grunnlag for lønnsvekst på godt over 4 prosent hvert år fra neste år til 2025.

Så høy lønnsvekst i så mange år har det ikke vært på 15 år.

Les også

Her kan du få svar på dine spørsmål om den norske økonomien og renten

Les også

Høyre etter rentehoppet: Ber Støre og Vedum bruke mindre oljepenger

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Økonomi
 2. Rente
 3. Norges Bank
 4. Boliglån
 5. Ida Wolden Bache

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Så mye dyrere blir lånet: Henriette Aasberg (26) er forberedt på strammere tider

 2. Bedre råd i lønnsoppgjøret ender trolig som aprilsnarr

 3. Norges Bank varsler ny renteheving i august

 4. Betalt innhold

  Smellen for familien i Vedums eksempel blir større og større

 5. Norges Bank venter høyere prisvekst