Flere kommuner i Viken vil ha nasjonale tiltak

Smittetallene i Viken stiger, og flere kommuner etterspør nå nasjonale tiltak. I Rogaland etterlyser flere kommuner tydeligere veiledning fra sentralt hold.

HØYT TRYKK: Sykehuset Østfold Kalnes har opplevd flere oppsigelser og økende sykefravær den siste tiden.
 • Thea Rosef
 • Sindre Camilo Lode
 • Frank Ertesvåg
Publisert:

Smitten øker flere steder i landet, og 134 kommuner har nå stigende smittetrend.

Vestland-ordførere har allerede bedt om nasjonale tiltak, og nå henger flere seg på.

– Flere kommuner etterspør nasjonale tiltak og hjelp til hvilket tiltaksnivå de bør legge seg på i regionen. Dette oppfatter vi som at de ber om tydeligere kommunikasjon, sier fylkeslege i Oslo og Viken, Helga Arianson, til VG.

Videre sier Arianson at de fredag avventer ny melding fra helseministeren.

– Sammen med FHI og Helsedirektoratet vil vi så snart som mulig, informere kommunene.

Fylkeslegen ser på situasjonen i området som alvorlig.

– Smittetallene er høye. Kommunene og sykehusene beskriver forholdene noe ulikt, men helsetjenestene i mange av våre kommuner er presset. Det er sykehusene også, men vi har ingen meldinger om at ikke alle med covid-19 som trenger det, får behandling.

Arianson sier de har vært og er i tett dialog med både FHI, helsedirektoratet og kommunene.

– Og det er vanskelige vurderinger av hva som nå er forholdsmessige og rette tiltak ut over det som allerede er tilrådd.

Fylkeslege i Oslo og Viken, Helga Arianson.

Konstituert fylkeslege Andres Neset hos Statsforvalteren i Rogaland, forteller om et behov for tydeligere signaler fra helse-styresmaktene.

– Det diskuteres et behov for mer konkrete føringer fra nasjonale styresmakter. Flere kommuner opplever det som vanskelig å tolke signal fra sentralt hold. Det oppleves som vanskelig å finne frem til hvilket nivå tiltakene skal legges på, sier konstituert fylkeslege Andres Neset hos Statsforvalteren i Rogaland til VG.

Høie-dialog med uenige kommuner

Der er tidligere helseminister Bent Høie nytiltrådt statsforvalter.

Høie har nylig hatt dialog med politisk ledelse med kommuner på Nord-Jæren etter uenighet om behov for nye tiltak mot smitten der.

– Vi holder en dialog med disse kommunene. Vi forsøker å finne frem til løsninger ut fra at de opplever ulike behov for tiltak. Men det er nok blitt et omforent syn på at det er behov for å stramme inn på tiltakene, sier Neset til VG.

– Hvordan er vaksinetempoet for den tredje dosen i Rogaland?

– Det varierer litt. Noen kommuner er ferdige for den prioriterte aldersgruppen over 65 år. Andre har akselerert tempoet nå etter den siste utviklingen, svarer Neset.

Han vil ikke uten videre si at de sentrale føringene var bedre før da hans nye sjef, Bent Høie var helseminister.

– Det er mange faser i denne pandemien. Når vi nå går inn i en ny fase, er det mye nytt. Det øker behovet for veiledning. Vi vil ha denne så tidlig som mulig, men den må være kvalitetssikret og ordentlig. Hvis sentrale styresmakter kommer med nye føringer og tiltak på tirsdag over helgen, så tror jeg det er tidsnok, sier Neset.

STATSFORVALTER: Bent Høie har hatt dialog om tiltaksnivå med uenige Rogalands-kommuner. Bildet er fra da Høie som helseminister ble vaksinert.

Flere land, deriblant Storbritannia, Nederland, Tyskland og Italia har alle innført strenge tiltak på grensene for å hindre spredning av den nye virusvarianten, B. 1.1.529, som først ble oppdaget i Sør-Afrika. EU-kommisjonen vil også stanse flyvinger fra seks land i Sør-Afrika.

FHI er derimot tilbakeholdne med å oppfordre til liknende tiltak i Norge.

– Det er all grunn til å følge svært nøye med på denne varianten, men vi trenger mer informasjon før vi kan ta endelig stilling til hva slags tiltak som eventuelt kan være effektive. Det er også for tidlig til å si noe om strengere innreiserestriksjoner eller andre tiltak vil være aktuelle anbefalinger for Norge, sier fagdirektør Frode Forland i FHI.

– En utfordrende periode

Byene i Østfold innfører nå en rekke tiltak for å stoppe den kraftige smitteøkningen i området. Blant annet skal det settes i gang målrettet coronatesting av skolebarn og ungdom.

– Anbefalingene er kommer i tillegg til det som gjelder nasjonalt, og er koordinert med kommunene Sarpsborg, Fredrikstad og Halden, sier kommunikasjonsrådgiver Vibeke Weibell Eliassen.

Fylkeslege i Trøndelag, Jan Aage, sier til VG at de siden slutten av oktober har hatt mer enn en fjerdedel av all smitten som har vært totalt gjennom pandemien.

– Det har vært en utfordrende periode. Jeg tror det oppfattes som veldig heftig, og det er usikkert hvordan man skal innføre tiltak nå, sier Aage, og legger til:

– Man har jo en viss frykt for om det er så lurt med julebord nå.

Aage sier det ikke er aktuelt med regionale tiltak nå, men at mange synes det hadde vært lettere om det kom tydelige nasjonale retningslinjer.

– Vi har nok alle kanskje ønsket en tiltakspakke fra sentrale myndigheter, hvor man kunne velge mellom tiltak

Les også

Nakstad om den nye virusvarianten: - Vanskelig å unngå

– Har kontroll

Statsforvalter i Agder, Stein A. Ytterdahl, beskriver situasjonen i området som alvorlig, men at man har kontroll.

– Vi har hatt fire kommuner som har innført lokale forskrifter, men disse er nå enten avsluttet eller er på vei til å bli det. Kommunene har jevnlig kontakt med oss, Hdir og FHI for råd og veiledning.

Ytterdal sier de er i tett dialog med kommunene, og følger situasjonen nøye.

– Når det gjelder nasjonale og regionale tiltak, støtter vi oss til FHI og Helsedirektoratets faglige vurderinger, og følger opp de vurderinger og tiltak som besluttes der.

http://api.int.vgnett.no/enrichments/top_object/17220

Regional løsning

I Troms og Finnmark er smitten økende i flere kommuner, deriblant i Alta, Hammerfest og Karasjok.

Statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker uttalte til VG torsdag at det er behov for tydeligere kommunikasjon.

– Vi støtter Vestland i ønsket om nasjonal drahjelp og god informasjon ut til innbyggerne om hvorfor tiltak er viktig og hvorfor vi må ha anbefalinger. Det er av hensyn til helsevesenet: Sykehusene sier at de er fulle og må avlyse planlagt behandlinger.

Statsforvalteren har hatt to møter med kommunene i fylket siden forrige fredag, der de har kommet frem til en regional løsning for coronahåndtering.

– Vi er der nå at vi har fått en pakkeløsning med bistand fra FHI og i dialog med kommunene våre, der FHI har kommet med råd om hva som kunne være en regionalt tilpasset tiltakspakke, sa Aspaker torsdag.

– Trinn én er anbefalinger og trinn to er forskriftsfesting og påbud. Per nå er Tromsø den eneste som har forskrift, og de andre kommunene er ikke på forskriftsstadiet.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Viken
 2. Oslo
 3. FHI
 4. Helsedirektoratet
 5. Coronaviruset
 6. Østfold

Flere artikler

 1. Her innføres regionale tiltak

 2. Helseministeren om tiltakene: Vil nok gjøre justeringer

 3. Helseministeren om omikron-smitte: – Kan bli flere og strengere tiltak denne uken

 4. Derfor blir det ikke munnbind-krav

 5. Helseministeren: Vi vurderer alle tiltak på alle nivåer nå