NHO og Virke etterlyser flere tiltak

NHO og Virke er fornøyd med at kompensasjonsordningen er tilbake. Men de ønsker seg også at lønnsstøtte kommer på plass.

NHO-sjef Ole Erik Almlid (til høyre) og partene i arbeidslivet skal igjen møte næringsminister Jan Christian Vestre onsdag. Her etter møtet i forrige uke.
Publisert:

Samtidig som coronatiltakene strammes inn, gjeninnfører regjeringen kompensasjonsordningen for næringslivet. Det er i tråd med det NHO og Virke ba om i forrige uke.

– Det er bra at regjeringen handler raskt og innfører en nasjonal kompensasjonsordning for november og desember. Men bedriftene trenger ytterligere tiltak, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid.

– For å unngå massepermitteringer før jul er det viktig at vi også får på plass en ordning for lønnsstøtte. Det må til for å holde folk i jobb, sier Almlid.

Virke er også fornøye med at kompensasjonsordningen gjeninnføres.

– Vi er glade for å bli hørt, men det var også på tide. Den nasjonale kompensasjonsordningen må komme raskt på plass for å bøte på den skaden virksomhetene har blitt utsatt for, som er helt utenfor deres kontroll, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

I tillegg til at kompensasjonsordningen for næringslivet gjeninnføres, styrkes også den kommunale kompensasjonsordningen med ytterligere én milliard kroner. Dette kommer i tillegg til de 200 millionene som er satt av fra før av.

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

LO mener også det er bra at regjeringen har en kompensasjonsordning på plass nå, men er også opptatt av at det settes begrensninger for en slik ordning

– Det var noen uheldige utslag sist med både utbytte og bonuser. Det ønsker vi å unngå denne gangen, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Meteren og skjenkestopp er tilbake

Regjeringen innførte tirsdag nye, strengere coronatiltak på grunn av økende smitte, omikronvarianten og belastningen i helsetjenesten. Mange av disse påvirker næringsliv og arbeidsplasser direkte.

Meteren innføres igjen. Det blir skjenkestopp fra midnatt. Serveringssteder med skjenkebevilling må ha sitteplasser til alle, og alkohol kan kun serveres ved bordene.

Det kan kun være 50 personer på offentlige arrangementer uten faste sitteplasser.

På offentlige arrangementer med faste sitteplasser kan det maksimalt være 600 personer, hvis de er delt inn i tre kohorter og det alltid holdes 2 meter avstand mellom kohortene.

Hjemmekontor skal brukes mer. Det blir også påbud for arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor.

Vi har forståelse for at smitteutviklingen og situasjonen rundt omikronvarianten gjør det nødvendig med nye restriksjoner. Men det er viktig at vi opprettholder aktivitet der vi kan i næringslivet, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik deler forståelsen for at tiltakene kommer, og ønsket om å fortsette med det som er mulig.

– Vi håper regjeringen i størst mulig grad fortsatt legger til rette for at friske og vaksinerte kan fortsette å handle, spise ute og reise innenlands slik at vi holder folk i jobb.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik

Nytt møte med næringsministeren onsdag

Næringsminister Jan Christian Vestre møtte partene i arbeidslivet på fredag, og fikk flere innspill fra LO, NHO og Virke om hva det var behov for fremover.

Ønsket om å gjeninnføre kompensasjonsordningen er nå innfridd, men lønnsstøtte er foreløpig bare noe næringsministeren har sagt det er fornuftig å diskutere.

Onsdag møter LO, NHO og Virke igjen næringsministeren til møte om situasjonen. Der blir lønnsstøtte et av temaene.

– Vi ser frem til å få landet alle detaljene i den nasjonale kompensasjonsordningen de nærmeste dagene. NHO og de andre arbeidslivspartene møter næringsministeren allerede onsdag. Da vil NHO understreke viktigheten av å raskt få på plass også en lønnsstøtteordning, sier NHO-direktør Almlid.

LO har også ønsket seg en lønnsstøtteordning, og merker seg at regjeringen jobber videre med det.

– Vi forstår at det kan ta litt tid å få på plass en lønnskompensasjonsordning som ikke gir incentiver for å stenge ned og permittere, sier LO-leder Følsvik.

Virke etterlyser også ytterligere avklaringer, og forventer at regjeringen retter opp de feilene Virke sier de har pekt på i den kommunale ordningen.

– Det hjelper ikke å drysse penger på en ordning som ikke er treffsikker. Lønnsstøtte er ikke svart ut, og dette må regjeringen følge opp snarest mulig. Lønnskostnadene er den største utgiften virksomhetene har, og første nyttårsdag må mange ansatte hentes tilbake. Har ikke virksomhetene råd til det, vil mange arbeidsplasser gå tapt, sier Virke-sjef Kristensen.

Publisert: