Ombudsnavnet fjernes: Nå kommer Forbrukertilsynet

Forbrukerombudet skal skifte navn til Forbrukertilsynet og få sterkere muskler, foreslår regjeringen. Det nye tilsynet sier det vil kunne stanse lovbrudd raskere.

FØRER TILSYN: Forbrukerombudet skal skifte navn til Forbrukertilsynet og få større muskler, sier regjeringen. Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth sier at det nye tilsynet vil kunne gripe inn raskere enn tidligere for å stoppe brudd på markedsføringsregler.

Foto: Kimm Saatvedt
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Forbrukerombudet skal skifte navn til Forbrukertilsynet, og få større makt.

Det vil regjeringen foreslå i statsråd fredag.

Hvis Stortinget godtar endringene vil de kunne tre i kraft fra 1. januar neste år, og gjøre ombudet i stand til å handle raskere for å stanse lovbrudd.

– Med disse endringene kan de gripe inn raskere og mer effektivt, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne til E24.

– Vi ser i dag at i noen tilfeller går de inn og mekler, og det kan ta lang tid. Når de kan gjøre vedtak raskere, så kan man rette opp feil mye raskere. Det kommer forbrukerne til gode, sier hun.

Fremheve rollen

Regjeringens mål med endringen er blant annet å skape et større skille mot Forbrukerrådet og fremheve ombudets rolle, som er å håndheve loven på vegne av staten.

Forbrukerombudet fører tilsyn med markedsføringen av produkter og tjenester og kan ilegge bøter. Det frittstående Forbrukerrådet fungerer derimot som en interesseorganisasjon for forbrukerne. De to organene er begge statlig finansiert.

Regjeringen vil gi ombudet videre fullmakter og et navn som bedre reflekterer makten og oppgavene det har, på linje med andre tilsyn, som for eksempel Finanstilsynet, Statens Helsetilsyn, Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

– Forbrukermyndighetene må raskt og effektivt kunne gripe inn mot ulovlige forretningsmetoder. Dette er viktig både for de forbrukerne som blir villedet og alle seriøse næringslivsaktører som følger loven. Derfor foreslår vi nå flere endringer for et bedre forbrukervern, sier Horne.

Les også

Meglernes prisbom landet rundt: Her stemmer prisantydningene dårligst

Lettere å gripe inn raskt

Direktøren for det nye tilsynet er fornøyd med den nye rollen, og mener at endringene som foreslås vil sikre en mer effektiv håndheving av markedsføringsloven og annet regelverk som verner forbrukerne.

– Vår erfaring er at dagens regler gjør det vanskelig å håndheve og stoppe visse former for alvorlige brudd på forbrukervernlovgivningen effektivt, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth til E24.

– Selv helt klare lovbrudd som villeder forbrukere og skader konkurrenter, vil kunne pågå i relativt lang tid. Departementets forslag til endringer vil gjøre det lettere for oss å gripe inn raskt når det trengs, sier Haugseth.

Les også

Fikk Forbrukerombudet på nakken: Nå fjerner Tinder «ulovlige» vilkår

Kan ilegge bøter

Det nye Forbrukertilsynet skal kunne fatte vedtak selv, uten å måtte søke en frivillig ordning først. Det skal også kunne ilegge bøter i flere saker enn det Forbrukerombudet hittil har hatt mandat til. Formelt kalles slike bøter overtredelsesgebyr.

Per i dag må Forbrukerombudet forhandle med den næringsdrivende, og hvis partene ikke ble enige så kan saken sendes til Markedsrådet, som deretter fatter bindende vedtak.

– Forbrukerombudet vil fortsatt løse de aller fleste saker gjennom dialog og forhandlinger med de næringsdrivende. Men vi vil få sterkere muskler til å slå ned på klare og alvorlige lovbrudd på en mer effektiv måte, sier Haugseth.

Regjeringen vil at Markedsrådet skal endre rolle til å bli en klageinstans. Det vil si at hvis det nye Forbrukertilsynet fatter et vedtak i en sak, så kan den næringsdrivende som rammes sende klage til Markedsrådet.

Frittstående myndighet

Forbrukerombudet ble etablert i 1973 som en frittstående tilsynsmyndighet, og håndhever Markedsføringsloven og en rekke andre lover og regler (se faktaboks).

Organet har ansvaret for at markedsførerne holder seg innenfor loven, og passer blant annet på tilbydere av lån og kreditt, reiser, strømavtaler og mobiltelefoni.

Ombudet holder til i Nydalen i Oslo, har 30 ansatte og får inn rundt 10.000 klager og henvendelser i året.

Forbrukerombudets oppgave er blant annet å sørge for at du som forbruker får den informasjonen du trenger for å gjøre et informert valg, for eksempel hvor høy rente du betaler på et forbrukslån, eller hva du betaler for på strøm- eller mobilregningen.

Du kan klage Forbrukerombudet hvis du mener at dine rettigheter som forbruker er brutt. Du kan også tipse etaten hvis du mener markedsføring eller avtaler er juridisk tvilsomme.

Lederen for etaten blir utpekt av Kongen i statsråd og sitter i en periode på seks år.

Flere saker om Forbrukerombudet:

Fikk Forbrukerombudet på nakken: Nå fjerner Tinder «ulovlige» vilkår

Forbrukerombudet: - Kredittkort-«tester» må merkes som reklame

Bavaria-reklame stemples om ulovlig: Tilbyr gratis leasingbil - hvis du leier ut bilen

Meglernes prisbom landet rundt: Her stemmer prisantydningene dårligst

Forbrukerombudet vil granske boligutbyggere og prosjektmeglere

Forbrukerombudet: – Det er mye aggressiv markedsføring av forbrukslån

Elisabeth Lier Haugseth nytt forbrukerombud

Forbrukerombudet mener Propr villeder

Strømselskaper må rydde opp etter tilsyn


Mobilselskapene må gi bedre informasjon om pris

Les også

Tinder fjerner «ulovlige» app-vilkår

Les også

Forbrukerombudet: - Kredittkort-«tester» må merkes som reklame

Les også

Forbrukerombudet mener Propr villeder

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Forbrukerombudet
 2. Forbrukerrådet
 3. Finanstilsynet
 4. Forbrukerspørsmål
 5. Forbrukslån
 6. Markedsføring
 7. Reise

Flere artikler

 1. Sportsgigant får 400.000 i elsykkel-bot

 2. Klagehopp på telefonsalg

 3. Klagerekord i Forbrukertilsynet

 4. Annonsørinnhold

 5. XXL vant reklamestrid – slipper millionbot-trussel

 6. Forbrukerombudet: – Strømselskap driver med ulovlig telefonsalg