Få oversikt: Dette er dommen fra Koronakommisjonen

Nå er rapporten ute: 450 sider om hvordan Norge har håndtert pandemien. Her har vi samlet det viktigste.

Publisert:

Regjeringen satte i april i fjor ned en uavhengig kommisjon til å gå gjennom og evaluere myndighetens håndtering av covid-19-pandemien.

Kort oppsummert:

  • Dette kritiserer de: I sin rapport slakter Koronakommisjonen den norske beredskapen før pandemien. De påpeker at regjeringen manglet en plan mot importsmitte. Også på smittevernutstyr er dommen hard.
  • Dette mener de var bra: Kommisjonen mener imidlertid - samlet sett - at myndighetenes håndtering av pandemien har vært god. «Myndighetene har vært dårlige forberedt, men de har virkelig tatt godt tak», sier kommisjonsleder Stener Kvinnsland.

Det viktigste - punkt for punkt:

  • Dette mente de var bra: Kommisjonen mener at myndighetene samlet sett har lyktes med kommunikasjon til befolkningen. Og at håndteringen samlet sett har vært god. Les mer: Dette mener de var bra.
  • Slakter beredskapen: «Det er en alvorlig svikt at regjeringen ikke var forberedt da coronapandemien kom», sier koronakommisjonens leder Stener Kvinnsland.. Også på beredskapen for smittevernutstyr får de slakt. Les mer: Slik slaktes beredskapen.
  • Om de unge: Koronakommisjonen er særlig bekymret for ferske studenter. Les hva de skriver om de unge her.
  • Uklar ansvarsfordeling: Koronakommisjonen skriver at FHI og Helsedirektoratet i noen grad tråkket i hverandres bed. Les mer om dommen over ansvarsfordelingen her.
  • Om hytteforbud og lovbruk: Kommisjonen kritiserer at myndighetene i starten ikke forsikret seg om at tiltakene ikke var i tråd med Grunnloven og menneskerettighetene. Kommisjonen viser til at hytteforbudet utfordret eiendomsretten, som er beskyttet etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og sier at enhver har rett til å «nye sin eiendom i fred». De skriver også at «hytteforbudet kan gripe inn i flere grunnlovfestete rettigheter.
  • Mener kommunene ikke fikk nok støtte: Kommisjonen mener Regjeringen og Helsedirektoratet har vært for sent ute med å informere og involvere kommunene i beslutninger som skulle gjennomføres på lokalt nivå. Mer om det her.
  • Om sykehusenes beredskap: Kommisjonen mener sykehusenes planverk ikke var tilpasset covid-19-pandemien.
  • Kan koste 300 milliarder: Kommisjonen anslår at coronakrisen kan koste 330 milliarder kroner. Les mer om det her.
Publisert:
Gå til e24.no