5.300 permittert på èn uke etter nedstenging på Østlandet

Arbeidsledigheten i Norge er nå like høy som i september 2020, ifølge Nav.

TØFT ÅR: 2021 har hittil gitt flere tusen permitterte og nye arbeidsledige som nå er registrert hos Nav for å få jobb, dagpenger eller annen hjelp til å klare seg.
Publisert:

Den første tirsdagen i februar er det registrert 207.300 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det er 5.900 flere enn forrige uke.

– Antall arbeidssøkere er nå tilbake på samme nivå som i starten av september, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Ifølge ham skyldes dette nye innstramminger i smitteverntiltak i november, starten av januar og nå sist i Oslo og store deler av Viken.

– Den siste uken har antallet arbeidssøkere hovedsakelig økt i Viken og Oslo, mens det har vært små endringer i resten av landet, fortsetter Holte.

Les også

Virke etter nye lettelser: – Restauranter tør ikke åpne

1 av 40 arbeidsføre permittert

Mange har blitt permittert siden nyttår, som bidrar til økningen. Den siste uken har 11.400 personer registrert seg som arbeidssøkere hos Nav. Det er 1.800 flere enn forrige uke.

– Vi må tilbake til slutten av april for å finne sist det var like mange nye arbeidssøkere i løpet av en uke. Om lag to av tre oppgir nå permittering som årsak til at de registrerer seg som arbeidssøker, sier Holte.

41.000 av de helt ledige er permittert, og det samme gjelder for 31.000 av de delvis ledige.

Antallet permitterte har dermed økt med 5.300 personer den siste uken. Til sammen er det 72.000 permitterte arbeidssøkere, som utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

– Smitteutbruddet i Nordre Follo med påfølgende tiltak i store deler av Viken og Oslo har gitt mange nye permitteringer, særlig innen varehandelen, sier Nav-direktøren, og legger til:

– Samtidig er det grunn til å vente at mange av disse vil komme tilbake i jobb raskt når man igjen kan åpne kjøpesentre og andre virksomheter som nå har måttet stenge.

Les også

Nav-sjefen om langtidsledige: – Aldri vært oppe i slike mengder

Flere nye dagpengesøknader

I løpet av uke 4 fikk Nav 13.800 nye søknader om dagpenger. Andelen av dagpengesøknadene som skyldes permittering var på 73 prosent.

– Vi må tilbake til april for å finne en enkeltuke hvor Nav har mottatt flere søknader om dagpenger, sier Holte.

De fleste søkerne jobber innen varehandel (5.300), overnattings- og serveringsvirksomhet (2.200) og forretningsmessig tjenesteyting (1.100).

Om lag to av tre dagpengesøknader kom i Oslo og Viken. Også dette må sees i sammenheng med smitteutbruddet i Nordre Follo og påfølgende smitteverntiltak, mener Nav-sjefen.

– I varehandelen jobber det imidlertid også mange unge som har en deltidsjobb og ofte ikke rett til dagpenger. Det bidrar til at tallene våre ikke fanger opp hele effekten av det som nå skjer i varehandelen på Østlandet, sier han.

Les også

Regjeringen legger frem ny krisepakke

Godt over 200.000 registrert

127.300 personer er registrert som helt ledige hos Nav, ifølge foreløpige tall. Dette utgjør 4,5 prosent av arbeidsstyrken.

Bruttoledigheten – som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak – er på 142.500 personer. Det er en økning på 3.700 personer sammenlignet med forrige uke. Bruttoledigheten utgjør nå 5 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg er 64.800 personer registrert som delvis arbeidsledige. Det er 2.200 flere enn forrige uke.

Totalt er dermed 207.300 personer registrert som arbeidssøkere hos Nav, noe som utgjør 7,3 prosent av arbeidsstyrken.

Les også

Kaller fiskeriministerens utspill «svært naivt»: – Torsken venter ikke på at grensen åpnes

Publisert:
Gå til e24.no