Norges Bank-undersøkelse viser økte lønnsforventninger

Både husholdninger og partene i arbeidslivet tror på høyere lønnsvekst enn tidligere, mens inflasjonsforventningene er lite endret. Samtidig er det flere økonomer enn før som venter kronestyrking.

Ørn E. Borgen / NTB
 • Camilla Knudsen
Publisert: Publisert:

Norges Banks forventningsundersøkelse for første kvartal viser at det nå ventes høyere lønnsvekst enn tidligere.

Husholdningene forventer en lønns- og pensjonsutvikling på 1,8 prosent de neste 12 månedene, opp 0,5 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Partene i arbeidslivet venter på sin side en lønnsvekst i 2021 på 2,3 prosent, en
økning på 0,4 prosentpoeng fra forrige undersøkelse.

Totalt steg den gjennomsnittlige årslønnen med 3,1 prosent i 2020, ifølge SSB. Men tallet er trukket opp av sterk vekst ved utgangen av 2019, samt en konsekvens av at flesteparten av dem som mistet jobben i coronapandemien var lavtlønnede. Dermed gir det et noe skjevt bilde av lønnsutviklingen som helhet.

Flere tror på sterkere krone

Forventningene til prisveksten er lite endret. Husholdningene tror på en prisstigning på 1,8 prosent de neste 12 månedene, ned 0,1 prosentpoeng fra sist.

Når det gjelder lønnsomheten, er det nå 34,8 prosent av næringslivslederne som ser for seg en bedring det kommende året. Det er 1,4 prosentpoeng færre enn før. Andelen som ser uforandret lønnsomhet stiger litt, mens det er færre som ser svekket lønnsomhet.

Av økonomene er det 54 prosent som forventer at kronekursen vil være styrket om 12
måneder. Det er 16 prosentpoeng flere enn ved forrige kvartal. Kun ti prosent venter svakere krone om et år, ned 8,0 prosentpoeng.

I snitt ser økonomene for seg en stigning i kronekursen på 1,8 prosent om 12 måneder, ned 0,6 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Norges Bank får utført kvartalsvise forventningsundersøkelser om inflasjons- og lønnsutviklingen. Representanter for økonomieksperter, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdningene deltar i undersøkelsen.

Her finner du undersøkelsen
Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Norges Bank
 2. Lønnsoppgjør
 3. Arbeidsliv
 4. Aksjelive

Flere artikler

 1. Unormal økonomi også neste år: – Kanskje kan vi leve som før fra 2022

 2. Sterkeste krone på over to år mot dollar

 3. Venter sterkere krone i 2021: – Ta høyde for store svingninger

 4. Annonsørinnhold

 5. Forskjeller i lønnsveksten: Disse ble lønnstapere

 6. Prisveksten dempet seg mindre enn ventet i januar