Nav: Kraftig nedgang i antallet arbeidssøkere i juni

Størst er fallet blant de helt ledige.

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte
Publisert:

81.300 personer var registrert som helt arbeidsledige ved utgangen av juni, ifølge tall fra Nav. Det tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

Til sammenligning var det på forhånd ventet en ledighetsrate på 2,8 prosent, ifølge TDN Direkt-konsensus.

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte sier nedgangen i antallet arbeidssøkere i juni er den største siden september i fjor.

– Nedgangen er størst blant de helt arbeidsledige, og særlig blant de helt permitterte. Dette er en tydelig konsekvens av gjenåpningen både nasjonalt og særlig i Oslo og Viken, sier Holte i en uttalelse.

I alt var det ved utgangen av juni registrert 163.300 helt arbeidsledige, delvis arbeidsleidge og arbeidssøkere på tiltak hos Nav, som utgjør 5,8 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 17.800 færre enn ved utgangen av mai, justert for sesongvariasjoner.

Grafene viser utviklingen i antallet helt arbeidsledige, delvis arbeidsledige bruttoledigheten (summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak) og antallet arbeidssøkere i alt per måned. Tallene er sesong- og bruddjusterte.
Publisert:

Her kan du lese mer om