En ellevill prisfest truer det norske idealet om å eie egen bolig.
Kommentar

Boligprisene skaper ganske brutale klasseskiller

Boligprisgaloppen har mistet dampen. Rentefrykten lurer. Det er bra for økonomien – og ikke minst for den økende andelen ufrivillige leietagere.

 • Sindre Heyerdahl
  Sindre Heyerdahl
  Kommentator
Publisert: Publisert:
Dette er en kommentar
Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

Omsider ser det ut som om boligprisene har mistet litt av dampen. I april falt faktisk de sesongjusterte prisene nasjonalt for første gang på ett år. I Oslo faller prisene for andre måned på rad.

Og det skal vi egentlig være glade for – det er ikke sunt for økonomien og den finansielle stabiliteten om boligprisene år for år løper fra lønnsutviklingen. For det har de gjort, og ikke bare i Norge.

For dette er i stor grad et globalt fenomen. Og rammer særlig svake grupper som ikke får ta del i veksten – og som gjerne henvises til leiemarkedet. I prosjektet Byer til leie har journalister fra 16 europeiske land, deriblant E24, sett nærmere på fenomenet.

Les også

Boligprisfallet i Oslo fortsetter: – En liten korreksjon

Les også

Utleieselskaper pøser penger inn i Europas boligmarked

Prosjektet synliggjør hvordan lavinntektsfamilier nå sliter med å finne bolig. I EU-kretser snakkes det om en boligkrise. Der prisoppgangen har satt i gang en spiral som gjør boliginvesteringer mer interessant for proffene, samtidig som flere grupper faller utenfor selveierdrømmen.

Særlig har storbyboliger blitt et svært attraktivt investeringsobjekt for multinasjonale selskaper, pensjonskasser og investeringsfond. Folks hjem er blitt «Big Business». Investeringene i utleieboliger har økt med 700 prosent fra 2009 til 2020, ifølge data fra Real Capital Analytics.

I de fleste av de 16 undersøkte landene er det i de samme årene blitt stadig flere leieboere. Tysktalende uten kulturell selveierballast leder an. Men i de fleste europeiske storbyer er nå leieboerne alt i solid flertall.

Les på E24+

Kan boligprisgaloppen utløse det neste gigantkrakket?

Så kan en selvsagt innvende at flere enn tallene indikerer vil eie egen bolig i løpet av livet, selv om ikke alle eier en bolig til enhver tid. Vi har ulike livsfaser. Dessuten er de europeiske tallene fremdeles langt unna den norske virkeligheten. Den ønskede norske selveierpolitikken er nesten en del av folkesjelen.

For nordmenn er kanskje ikke født med ski på beina. Men mange sitter med medlemskap i et boligbyggelag alt før de veies på fødestua. Boligdrømmen for poden er blitt en slags naturlig forlengelse av unnfangelsen.

Likevel – det er endring på gang også her. Fra 2011 til 2019 økte andelen leietagere i Norge fra 16 til nesten 20 prosent. Og i 2020 var langt over en av fire Oslo-boere en leietager, viser den årlige EU-SILC-undersøkelsen.

Og denne utviklingen drives neppe av et frivillig ønske om å leie. Snarere drives den først og fremst av lavinntektshusholdningene. I denne gruppen eier et stadig økende flertall ikke egen bolig. Verst er det i Oslo.

For i pressområdene kommer du ikke lenger så langt uten en raus arv eller en fet årslønn. I år viste en beregning at en vanlig sykepleier kunne velge og vrake blant stusslige 2,5 prosent av Oslo-boligene til salgs.

Les også

Stadig flere med lav inntekt leier bolig

I dette bildet hjelper det heller ikke at utleiere serveres fordeler. E24s kartlegging viser for eksempel at den kommunale eiendomsskatten i Oslo knapt treffer Ivar Tollefsen 3.800 mindre Oslo-leiligheter. 1.300 huseiere i Oslo betaler mer enn boligmilliardæren.

En slik slagside bør være et tankekors for de fleste politikere. Løsninger som sikrer mindre kjøpesterke grupper en bedre tilgang på egen bolig blir ganske sikkert et tema i valgkampen. En god del av verktøyene til rådighet er det alt politisk strid om.

Men å stagge boligprisutviklingen bredt kan være vel så effektivt for å sikre flere boligdrømmen. Og heller ikke her er våre folkevalgte helt maktesløse. Økt regulering av tomter og en mer boligbyggevennlig politikk i sentrale strøk er noen av flere andre grep som kan ha effekt over tid.

Les på E24+

Skal bedriftene overleve, må kanskje boliglånsreglene strammes inn

Det er likevel ikke til å komme fra at det suverent viktigste virkemiddelet for å stagge boligprisene, det er langt utenfor politikernes rekkevidde. For det er de svært lave rentene som primært driver den synkrone boligprisgaloppen, både her og i de fleste andre land.

Og selv den nye normalrenten vil være historisk lav. Det er det mange tungtveiende grunner til, blant annet demografiske. Det hele kan bidra til at boligdrømmen blir mindre tilgjengelig for stadig større grupper. Lave renter øker gapet mellom de som har, og de som ikke har.

Les også

Nordmenns rekordgjeld kan bli enda større fremover: – Risikoen er høy

Les på E24+

Denne rentehevingen er ikke hugget i stein

Men i det minste er kanskje det pandemiske nullrenteregimet litt på hell. Kanskje våger faktisk Norges Bank å heve styringsrenten senere i år. Kanskje kommer også flere land etter relativt raskt – om for eksempel prisstigningen biter seg fast.

Samtidig vil tungt belånte nordmenn og nederlendere reagere mer kraftfullt på selv små renteendringer enn vi gjorde tidligere. Det skal mindre til for at vår gjeldsbetjeningsevne og også vår kjøpekraft forverres, når boligpriser og gjeld alt er så oppblåste.

Dermed er det å håpe at utsiktene til renter et stykke over ekstrembunnen kan skremme frem mer edruelige budkamper. De rykende ferske boligprisene antyder at rentefrykten alt har satt seg hos noen. I det minste er litt av euforien borte.

Men for mange nordmenn blir nok dåpsgaven fremdeles en andel i et boligbyggelag. Iallfall om du ikke er født med en sølvskje i munnen.

Les flere kommentarer:

Les på E24+

Dette er det eneste garantert gode rådet til deg som får tegningsretter i Norwegian

Les på E24+

Selv krig kan løfte disse aksjene

Les også

Shoppefesten i Vestby sier mye om 2021

Les på E24+

Dette er regnestykket alle med Norwegian-aksjer bør lese

Les på E24+

Grepet som øyeblikkelig kan dempe aksjerisikoen

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Kommentar
 2. Norge
 3. Leiemarkedet
 4. Oslo
 5. Norges Bank
 6. E24+
 7. Finanstilsynet

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Skal bedriftene overleve, må kanskje boliglånsreglene strammes inn

 2. Shoppefesten i Vestby sier mye om 2021

 3. Betalt innhold

  Ikke ta for gitt at Sbanken-budet får grønt lys

 4. Betalt innhold

  Kan boligprisgaloppen utløse det neste gigantkrakket?

 5. Lave renter biter seg fast