Hyttekommune vil ansette noen til å fjerne ulovlige sperringer ved sjøen

Tre år etter at Gina Johansen og Siri Smith-Meyer Jonassen begynte å engasjere seg for strandsonen, har debatten endret seg, mener de.

Gina Johansen og Siri Smith-Meyer Jonassen har kjempet for strandsonen siden 2018.
Publisert: Publisert:

I disse dager søker Færder kommune (tidligere Nøtterøy og Tjøme kommune) etter en ny prosjektleder. Jobben: «Å bedre tilgjengeligheten til strandsonen» i kommunen, ifølge stillingsannonsen.

Kommunen har vedtatt prosjektet med å kartlegge og fjerne ulovlige stengsler i strandsonen, står det videre i annonsen.

To av dem som har kjempet for det er Gina Johansen og Siri Smith-Meyer Jonassen.

De startet Facebook-gruppen «Vi som vil ta vare på allemannsretten i Færder» i 2018. De hadde da flyttet til kommunen, var i mammapermisjon og trillet turer langs kysten på Tjøme. Det vekket et engasjement for strandsonen i kommunen.

– Det startet jo med den følelsen av at vi ikke kom frem der vi følte det var naturlig og der vi ønsket, så vi følte det var noe som ikke stemte helt, forteller Johansen.

Les også

SSB: En tredel av strandsonen er utilgjengelig for folk flest

Tre år senere viser Johansen og Jonassen frem en del av turen de pleier å gå. Solen skinner ved havet denne mai-ettermiddagen.

Johansen er medlem i SV, men har ikke verv. Jonassen har blitt lokalpolitiker, og er i kommunestyret for felleslista SV og Rødt, og har dermed vært med å vedta at stillingen skulle realiseres.

– Det har skjedd mye mer enn vi turte å håpe på, sier Jonassen.

Færder kommune har omtrent 200 kilometer kystlinje på de største øyene i kommunen, ifølge saksdokumentet.

– Nok er nok

Det er ikke bestemt hvor man skal starte å kartlegge ulovlige stengsler i strandsonen, ifølge Jonassen. Hun har likevel et klart håp om at man kan komme så langt som mulig, og at kanskje stillingen kan forlenges om man ikke blir ferdig. Prosjektstillingen har i utgangspunktet en varighet på tre år.

– Bare at man får komme i gang er jo en enorm kursendring, mener hun.

Andreas Mæland, leder for kommuneutvikling i Færder kommune, skriver i en e-post at prosjektplan og rammer for prosjektet skal vedtas av Hovedutvalg for kommunalteknikk før prosjektet startes.

– Målsetting for arbeidet vil bli nedfelt i prosjektplanen, skriver han videre.

Les også

Strandsoneunntak innvilges i en rekke saker

Jonassen påpeker at mange har vært opptatt av privatisering av strandsonen lenge, men mener at det har skjedd endringer i det siste.

Hun trekker frem et engasjement blant mange av beboerne i kommunen, politisk vilje i kommunestyret og innsatsen fra Tom Ravndal som varslet om Tjøme-saken til NRK, som mulige grunner.

– Folk har sagt at nok er nok, utdyper hun.

Hun sikter til ulovlig privatisering i strandsonen, og mener at folk krever at lovverket følges.

Strandsonen er området i 100-meters beltet fra strandlinjen, og der er det et generelt byggeforbud. Det er strenge krav til dispensasjon for bygging i strandsonen.

Gina Johansen (til venstre) og Siri Smith-Meyer Jonassen (til høyre) mener debatten om strandsonen har endret seg i det siste.

Den såkalte Tjøme-saken startet da Ravndal oppsøkte NRK med en rekke dokumenter i mai 2017. Han stusset over godkjenning av bygging i strandsonen, ifølge NTB.

I mars ble tidligere byggesaksleder i Tjøme Harald Svendsen og arkitekt Rune Breili dømt i tingretten for grov korrupsjon. Begge har anket dommen.

Færder kommune har sett på 150 byggesaker til nå, og funnet feil i samtlige, skrev NRK 3. mai. Det over 500 saker som skal sjekkes, ifølge kanalen.

Les også

Arkitekt og tidligere byggesaksleder dømt for grov korrupsjon i Tjøme-saken

Tom Ravndal beskriver stillingen som et skritt i riktig retning, men at det gjenstår å se hva det vil bety for allemannsretten i området.

– Men jeg er optimistisk, sier han på telefon til E24.

– Undervurdert som turområde

Han trekker frem to ting han håper personen som etter hvert ansettes, kan jobbe med. Det ene er fjerning av ulovlige ferdselshindringer, det andre er merking og markedsføring av hvilke turmuligheter som finnes i kommunen.

– Tjøme er undervurdert som turområde, og det er viktig å få frem de mulighetene til å ferdes hvor det ikke er noen stridigheter, mener han, og legger til at han tror det blir viktig å ha dialog med grunneierne fremover.

På dette området føler Gina Johansen seg velkommen til å gå tur.

Jonassen og Johansen viser vei mot et område hvor det går kuer på sommeren. En smal sti slynger seg gjennom området, som er inngjerdet med et strømgjerde som ikke står på.

Ved et kryss står det et skilt som viser retning til to forskjellige steder, og selv om det står «lukk grinda» på grinden ved siden av, så føler Johansen seg velkommen til å gå på området. Hun forteller at det grunneieren selv som har hengt opp skiltene.

– Sånn ønsker vi at Tjøme skal være, slår hun fast.

– Dele på de godene man har

De går opp på en høyde med en benk, og peker mot Mågerø. Det har skjedd noe med debatten, mener Jonassen.

– Tidligere var det litt som om det var tabu å snakke om privatisering og ulovlige stengsler langs kysten, mener hun.

Grunneieren har selv hengt opp skiltet ifølge Gina Johansen og Siri Smith-Meyer Jonassen.

Nå er hun glad for at det blir tatt grep, fordi å bevege seg i naturen er viktig for både innbyggere, hyttefolk og besøkende i Færder.

Johansen legger til at flere ønsker kortreiste ferier i tiden fremover, og at det kan komme flere hytter i området.

– Man må dele på de godene man har i de områdene man bor, sier hun, og legger til at fremover kan man se en coronaeffekt i at mange flere har fått øynene opp for den nære naturen og betydningen av den.

I Facebook-gruppen de to startet er det nå 1.400 medlemmer. Jonassen mener at det er folket i kommunen som har presset frem fokuset på saken og vist at strandsonen er viktig for dem.

– Det syns jeg er fin historie, at folk har vist at det er viktig og krevd en endring, sier hun.

Publisert: