Gjelden til nordmenn på 3.856 mrd. i april

Gjeldsveksten i norske husholdninger steg svakt i forrige måned.

JEVNT: Vi nordmenn har tatt opp lån og har pådratt oss gjeld for en god stund fremover. De siste tallene på dette er på radaren til den norske sentralbanken, som snart skal ha nytt rentemøte.
Publisert:

Lånegjelden til husholdningene i Norge var på 3.856 milliarder kroner ved utgangen av april.

Dette er en tolvmånedersvekst på 5,0 prosent – og opp fra 4,8 prosent måneden før, viser den siste kredittindikatoren (K2) fra Statistisk sentralbyrå.

Indikatoren viser utviklingen i publikums gjeld, og er interessant for blant andre Norges Bank, som skal ha et nytt rentemøte i juni.

Veksten i publikums lånegjeld var også 5,0 prosent – uendret fra måneden før – og utgjorde til sammen 6.419 milliarder kroner.

Denne kategorien inkluderer i tillegg til husholdningene de institusjonelle sektorene, ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen.

På forhånd ventet DNB Markets en vekst på 5,1 prosent.

Les også

Nordmenns rekordgjeld kan bli enda større fremover: – Risikoen er høy

Samtidig er utlånsveksten i banker og kredittforetak noe sterkere. 81 prosent av publikums gjeld innenlands kom fra banker og kredittforetak ved slutten av april, noe som utgjør 5.180 milliarder kroner. Det er en tolvmånedersvekst på 5,0 prosent – opp fra 4,7 prosent måneden før.

Tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån var samtidig på 15,1 prosent ved utgangen av april, ned fra 16,0 prosent i mars.

Les også

Ny visesentralbanksjef vil beholde fastrente

Publisert:
Gå til e24.no