Finansdepartementet: Utgiftene øker med rundt 100 milliarder kroner neste år

Regjeringen varsler at de må dekke inn «flere titalls milliarder kroner» i neste års statsbudsjett.

Publisert:

«I 2023 øker utgiftene i statsbudsjettet betydelig på viktige områder. Selv om staten også får høyere inntekter neste år, øker utgiftene mer. Samlet sett får vi derfor et inndekningsbehov i statsbudsjettet for neste år på flere titalls milliarder kroner.», skriver Finansdepartementet i en pressemelding søndag.

Meldingen kommer 2,5 uke før finansminister Trygve Slagsvold Vedum skal legge frem regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år.

Neste år vil kostnadene økes med rundt 100 milliarder kroner innenfor fire spesifikke områder:

  • Folketrygden
  • Mottak og integrering av ukrainske flyktninger
  • Pågående byggeprosjekter
  • Videreføring av strømstøtteordningen for husholdninger

Økningene innenfor de fire kategoriene skyldes høy lønns- og prisvekst, ekstraordinært høye strømpriser, flyktningsituasjonen og at alderssammensetningen i befolkningen endres, skriver departementet.

Les på E24+

Vedum slår kloa i hele Norges inntektsvekst. Vanlige folk må stramme inn.

Staten har ekstraordinært høye inntekter fra olje- og gass, som går inn i Oljefondet. Men den høye prisveksten gjør at regjeringen flere ganger har uttalt at oljepengebruken må ned. Dette gjentas i meldingen søndag ettermiddag.

I forbindelse med de ferske kostnadsanslagene fra departementet sier Vedum til NRK at dersom staten bruker mer penger vil det «ramme bedrifter og folk».

– Derfor må vi, når vi skal legge statsbudsjettet, kutte i oljepengebruken. I et år hvor vi ser at utgiftene øker mye mer enn inntektene, må vi likevel stramme inn på pengebruken, sier Vedum til kanalen.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viste at konsumprisindeksen i august steg med 6,5 prosent på årsbasis. På forhånd var den ventet å stige 7,0 prosent, ifølge Bloomberg.

For juli landet inflasjonen på 6,8 prosent.

Kjerneinflasjonen, som måler prisveksten utenom faktorer som strøm og avgiftsendringer, endte på årlige 4,7 prosent i august. Måneden før var kjerneinflasjonen på 4,5 prosent.

Publisert: