Etterspørselen etter boliglån uendret tross rentehevinger

Det tegner et noe mer stabilt bilde, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken, men understreker at det fortsatt er noen nedsiderisikoer for boligmarkedet.

Publisert:

Etterspørselen etter boliglån fra norske husholdninger var om lag uendret i årets første kvartal, sammenlignet med siste kvartal i 2022.

Det skriver Norges Bank i utlånsundersøkelsen for første kvartal.

Det skjer til tross for at rentene har gått opp, og at det er signalisert en ytterligere økning i mai fra Norges Bank.

– Noe mer stabilitet

– Summa summarum tegner dette et bilde av noe mer stabilitet, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken til E24.

Han viser til at boligprisutviklingen i vår har vært mer stabil enn det man så i fjor høst.

Da sank boligprisene på høsten etter at året ble innledet med rekordhøy prisvekst. Prisfallet fra august til desember i 2022 er det største i bruktboligmarkedet siden finanskrisen.

Sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsholt Hov.

Det bankene rapporterer om er i stor grad en gjenspeiling av det man har sett i boligprisstatistikken, forklarer Hov.

Seniorøkonomen trekker også frem høy lønnsvekst som en årsak til at etterspørselen etter boliglån ikke faller mer.

– Samtidig oppjusterer stadig flere renteprognosene sine om dagen, så det er fortsatt noen nedsiderisikoer for boligmarkedet. Ting har gått bedre enn ventet hittil, men det henger mye på at tilbudssiden er knapp, sier han.

Flere ber om avdragsfrihet

Ifølge Norges Banks undersøkelse venter bankene at etterspørselen vil være tilnærmet lik i inneværende kvartal.

Samtidig meldes det om noe økt bruk av avdragsfrihet på lån til norske husholdninger.

Utlånsmarginen, som er hvor mye bankene tjener på å gi kundene lån til bolig, er ifølge bankene tilnærmet uendret.

Samtidig økte bankenes finansieringskostnader og utlånsrenter noe, og de forventer at disse utgiftene vil fortsette å øke litt.

Tjente mer på foretak

Etterspørselen etter lån fra foretak var også uendret i årets første kvartal, men her venter bankene en lavere etterspørsel i inneværende kvartal.

Det til tross for at det ikke er rapportert om noen endret kredittpraksis overfor foretak fra bankenes side samlet sett, selv om enkelte banker melder at de har innført en noe strengere praksis overfor foretak innen næringseiendom.

Samlet sett er det rapportert at bankenes inntjening på lån til foretak (utlånsmarginen) økte ganske mye i de første tre månedene av 2023.

Publisert:

Her kan du lese mer om