Forholder seg rolig til bankuroen: – Ser ingen tegn til at norske banker har likviditetsproblemer

Bankkaos andre steder i verden virker ikke å bekymre Norges Bank nevneverdig.

HEVER RENTEN: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache.
Publisert:

Som et virkemiddel mot den høye inflasjonen på 6,3 prosent, besluttet Norges Bank å heve styringsrenten med 0,25 prosent torsdag. Det betyr at den nå er på 3 prosent, men Norges Bank varsler ny renteheving i mai.

– Det er stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men går det som vi nå tror, setter vi styringsrenten videre opp i mai, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i pressemeldingen sendt ut klokken 10.

I tillegg til selve rentebeslutningen, var det knyttet spenning til hva sentralbanksjef Ida Wolden Bache ville si om det som har skjedd ute på kontinentet den siste tiden. Hun understreker at det er liten bekymring for at dette skal spre seg til norsk økonomi.

– Vi ser ingen tegn til at norske banker har likviditetsproblemer. De er lønnsomme og solide og godt rustet til å tåle tap og markedsuro, sier Wolden Bache under pressekonferansen.

«Norske banker er underlagt strenge regulatoriske krav og er godt rustet til å møte markedsuro og økte tap, skriver Norges Bank i pengepolitisk rapport.

Les på E24+

Hallgeir Kvadsheim: Her er rådene bankene ikke gir deg

På direkte spørsmål fra E24 om den internasjonale bankuroen, svarer sentralbanksjefen følgende:

– Vi har sett begrensede utslag i det norske finansmarked så langt. Risikopåslag i pengemarkedet og obligasjonsmarkedet har økt litt. Så legger vi til grunn at vi ikke får en vesentlig innstramming i de finansielle forholdene som følge av uro fremover. Men vi understreker at det er stor usikkerhet, sier Wolden Bache, før hun gjentar:

– Vi ser ikke tegn til at norske banker har likviditetsproblemer.

SVARTE PÅ SPØRSMÅL: Sentralbanksjefen svarte lenge på pressens spørsmål etter åpningsseansen.

– Veldig lite bekymret

Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, peker på det samme. Norges Bank fremhever at situasjonen her hjemme er en helt annen, konkluderer han.

– De er veldig lite bekymret for bankuroen, og har vel den samme tolkningen som oss om at dette er noen banker i USA særlig, som har gjort dårlig håndverk og vært dårlige banker. De har håndtert risiko veldig dårlig. Credit Suisse er også en bank som har gått dårlig i over et tiår. Norges banker er solide, sier Olsen til E24.

– Jeg synes det i seg selv er et signal om at Norges Bank ikke tror dette vil få avgjørende betydning på rentebeslutningene i tiden som kommer, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til E24.

Hun leser samtidig av pressemeldingen at Norges Bank anser bankuroen som én av flere usikkerhetsmomenter.

– Mens uroen i finansmarkedene kan trekke rentebanen ned, er det andre momenter som kan trekke den opp, og jeg tror Norges Bank er opptatt av å vise at det er mest sannsynlig at bankuroen ikke vil ha en slik betydning for norsk økonomi at videre rentehevinger ikke trengs. Det tyder på en selvsikker sentralbank.

SIER NORGES BANKER ER SOLIDE: Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea.

Dette har skjedd

Hittil denne måneden har markedsverdien til verdens banker samlet falt med 459 milliarder dollar, ifølge Financial Times. Det tilsvarer i overkant av 4.900 milliarder norske kroner. Fallet på 16 prosent er det bratteste siden mars 2020, da coronapandemien rammet verden.

Uroen startet med en rekke bankkollapser i USA. Først gikk kryptofokuserte Silvergate over ende, før markedene rettet blikket mot Silicon Valley Bank (SVB). Sistnevnte ble stengt av Californias finansmyndigheter og tatt over av sikringsfondet FDIC. Bankkollapsen blir omtalt som den største siden finanskrisen i 2008. Senere ble også Signature Bank satt under administrasjon av myndighetene i USA.

Mandag 13. mars stupte First Republic Bank på New York-børsen. Banken var i dyp trøbbel, men reddes etter hvert av en rekke amerikanske storbanker.

Trøbbel også i Europa

Kaoset spredte seg videre til Europa, hvor Credit Suisse havnet i søkelyset. Onsdag 15. mars uttalte den største aksjonæren i den sveitsiske storbanken Credit Suisse, Saudi National Bank, at den ikke kan gi banken mer økonomisk støtte.

Credit Suisse-aksjen hadde sin verste børsdag noensinne og falt 24 prosent. Uroen rundt Credit Suisse smittet over på de europeiske børsene, og flere store banker falt kraftig.

Søndag kom nyheten om at UBS kjøper Credit Suisse for 3 milliarder dollar. Dermed fusjoneres de to største bankene i Sveits.

USA hevet renten

Uroen har ført til enda mer spenning rundt hva sentralbankene verden om nå vil gjøre. Onsdag kveld ble det klart at den amerikanske sentralbanken setter opp styringsrenten i verdens største økonomi med 0,25 prosentpoeng, slik at det nye rentenivået ligger i intervallet 4,75 til 5 prosent.

Renteøkningen er den niende i rekken hittil, og kommer etter forrige renteøkning på 0,5 prosentpoeng.

– Inflasjonen forblir for høy og arbeidsmarkedet er fortsatt stramt. Uten prisstabilitet fungerer ikke økonomien, oppsummerte sentralbanksjef Jerome Powell da han innledet pressekonferansen etter rentebeslutningen.

SJEFEN: Jerome Powell besluttet å heve renten nok en gang.

I forkant var det knyttet stor spenning til hva den amerikanske sentralbanker ville gjøre, etter at bankuroligheter har rammet de globale finansmarkedene. En stram arbeidsmarkedssituasjon og høy inflasjon har tidligere støttet et høyere rentenivå, mens usikkerheten i markedet har ført til at forventningene om renteøkning har svingt betydelig.

Powell sa på pressekonferansen at Fed diskuterte muligheten for å holde styringsrenten uendret på grunn av markedsuroen, men at det var sterk konsensus om en heving.

Publisert: