Skyhøye strømpriser i Sør-Norge i april til tross for strømstøtten

Samtidig ligger prisene på strøm i Nord-Norge nå under gjennomsnittprisene for de siste fem årene.

Man kan få nakkesleng av å studere figurer som viser prisøkningen på strøm i det meste av Sør-Norge det siste året.
Publisert:

Til tross for strømstøtten fra staten, så ble også april måned dyr for strømkundene sør for Dovre og Sognefjorden. Månedsprisen på strømbørsen Nord Pool for april endte her på ca. 174 øre pr. kilowattime (kWh).

Dette er den rene prisen for strøm, før avgifter, nettleie og merverdiavgift legges til.

Motsatt situasjon i Nord-Norge

Situasjonen i Nord-Norge er som før fortalt, helt annerledes. Der ligger prisene på strøm nå under gjennomsnittprisene for de siste fem årene. Det er god tilgang på vann i magasinene. Samtidig er linjene for overføringer til Sør-Norge via Sverige innskrenket for tiden.

I figuren under vises månedsprisen på Nord Pool for henholdsvis Østlandet og i Nord-Norge siden starten på 2018. Prisene skilte lag først i fjor. I figuren har vi også lagt inn månedsprisen for Østlandet når vi tar hensyn til strømstøtten. Effekten er omtrent den samme for husholdningene, og andre som får strømstøtte, på Vest- og Sørlandet.

Tresifret prishopp i prosent

For Østlandet så innebar en månedspris på 174 øre/kWh at strømprisen steg med 285 prosent fra samme måned i fjor. I april 2021 var månedsprisen på Nord Pool «bare» 45 øre/kWh for dette prisområdet.

Husholdningene, bøndene og norske gartnerier får imidlertid som kjent strømstøtte hvis månedsprisen går over 70 øre/kWh. Støtten gjør at prishoppet for disse gruppene dempes.

Fratrukket strømstøtten ble månedsprisen i april ca. 91 øre/kWh før alle avgifter og nettleie. Det innebærer en dobling av strømprisen sammenlignet med samme måned i fjor.

Figuren under viser prisendringene på strøm på Østlandet i perioden desember 2021 til april 2022, målt fra den samme måneden i året før. Disse fem månedene er de med strømstøtte til nå.

Stolpene i figuren viser da prisendringene i prosent før og etter at effekten av strømstøtten er tatt hensyn til.

Demonstrantene foran Stortinget, med støtte fra Frps Sylvi Listhaug og Rødts Bjørnar Moxnes krevde fastpris på 50 øre/kWh. I april ble prisen mye høyere enn dette, hensyntatt strømstøtten.

Store tall uansett valg av periode

Endringer i månedsprisene fra ett år til et annet kan, i et værbasert marked som strømmen er, bli litt tilfeldige. Men tallene blir ikke penere om vi heller måler endringene i månedsprisene mot fem års gjennomsnittpriser for de samme månedene.

For april 2022 blir prisendringen da enda større. I årene 2016–2020 var månedsprisene for april i snitt på bare 31 øre/kWh.

I april 2022 var månedsprisen for prisområdene sør for Dovre ca. 470 prosent høyere enn de siste fem årenes gjennomsnittpriser.

Men igjen: For husholdningene og de andre som får strømstøtte, blir ikke prisøkningen målt mot snittprisene siste fem år fullt så ille. Se figuren under. Strømstøtten gjør at prishoppet målt mot snittprisene siste fem år blir på «bare» 197 prosent nå i april.

Fordi nettleien gikk litt ned i denne perioden, så blir ikke endringene i den totale strømregningen for folk så store. Alle endringstall i denne artikkelen gjelder altså kun for strømprisene og ikke for den samlede strømregningen inkludert nettleien.

Onsdag kommer ukens viktigste tall

Hvilke strømpriser kan vi så vente oss resten av 2022?

Et første frempek kommer hver onsdag. Da legges det frem tall for hvor mye vann det var i magasinene i Norge pr. søndag i forrige uke. På Vestlandet er det alt rekordlave magasiner til denne tiden på året å være. Spenningen knytter seg nå igjen til hvor mye de store magasinene på Sørvestlandet kan ha minket etter en uke med eksport av strøm og lite tilsig av nytt vann.

– Målingene vil, etter våre beregninger, vise negative tall for magasinfyllingen i Sør-Norge i to uker til. Så snur det fra midten av mai av. Men likevel ser det ut til at tilsiget blir langt under det som skal til for å normalisere magasinfyllingen utover sommeren.

Det sier kraftanalytiker Olav Johan Botnen i analyseselskapet Volue Insight.

Må håpe på en våt sommer i sør

Volue Insight spår høye strømpriser gjennom hele sommeren. Det er de nær rekordlave magasinfyllingene i Sør-Norge og relativt lave forventninger om tilsig, kombinert med de høye gass- og kullprisene i Europa, som styrer de norske prisene nå.

– Det ligger an til et lavt tilsig av vann i Sør-Norge i hele sommer. Det er for lite snø i fjellet til å fylle opp magasinene til normalnivå igjen, fortsetter kraftanalytikeren.

– Vi trenger et skikkelig værskifte for å få ned kraftprisene i sør, dvs. en skikkelig våt sommer og høst?

– Det må mye mer regn til enn det som er normalt, eller at gass- og kullprisene i Europa faller kraftig fra dagens nivåer, svarer Botnen.

Det første, været, er umulig å spå så langt frem i tid. Og det andre, gass- og kullprisene i Europa, ser ikke ut til å falle nevneverdig med det første.

Publisert: