Ny undersøkelse: Folk flest vil ha økt barnetrygd

En ny undersøkelse om barnefattigdom viser at et klart flertall av nordmenn vil øke barnetrygden. – Vi er i en fattigdomskrise, sier Redd Barna

11,7 prosent av barn vokser i dag opp i fattigdom. Redd Barna frykter corona kan ha gitt en dramatisk økning.
Publisert: Publisert:

Flertallet av nordmenn ønsker å øke barnetrygden. Det viser en undersøkelse utført av Respons Analyse på oppdrag for Redd Barna. 1000 personer deltok i undersøkelsen.

– 60 prosent er for å øke barnetrygden, mens 22 prosent er usikre og kun én prosent vil senke den, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

50 prosent flere barn som vokser opp i fattigdom nå enn for åtte år siden, og E24 har tidligere skrevet at det er få parti som er enige om hva som må gjøres med barnetrygden.

Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna

Svarene i undersøkelsen avslører også at folk flest undervurderer hvor mange barn som lever i fattigdom i dag. Det er 15 prosent flere fattige barn enn det folk flest tror.

– Norge er i en fattigdomskrise, sier Lange i Redd Barna.

11,7 prosent av norske barn bor i dag i «husholdninger med vedvarende lavinntekt», ifølge SSB. De siste tallene er fra 2019.

– Det er alvorlig at mer enn ett av ti barn vokser opp i fattigdom, og at det har vært en tredobling de siste 20 årene. I tillegg tror vi det største sjokket vil komme neste år, når vi får tallene for corona-året 2020. Krisen har rammet ulikt, sier Lange.

Les også

USA deler i dag ut barnetrygd for første gang

Støtte i befolkningen for økt barnetrygd

Nå mener hun det er på høy tid å gjøre noe med problemet.

– Fattigdommen har økt hvert år de siste ti årene. Tiden er veldig moden for at politikerne reverserer utviklingen.

– Undersøkelsen viser også at de har støtte i befolkningen for nettopp det, sier Redd Barna-lederen.

For å bøte på barnefattigdommen foreslår Redd Barna å øke barnetrygden til 1649 kroner, akkurat det beløpet barnetrygden hadde vært i dag om de 970 kronene satsen ble satt til i 1996 hadde fulgt utviklingen i prisveksten frem til i dag.

Organisasjonen får støtte fra SV, som vil gjøre akkurat det samme. I tillegg vil Rødt doble den til 2108 kroner, mens KrF vil øke ordinær barnetrygd til 1500 kroner.

Redd Barnas undersøkelse viser at tre av fire som får barnetrygd bruker den på løpende utgifter og at 25 prosent av barnefamilier beskriver den som «svært viktig» for deres økonomi.

Både Arbeiderpartiet og Høyre har tidligere uttalt til E24 at de vil la barnetrygden stå på stedet hvil, som i praksis betyr at beløpet blir mindre verdt hvert år mens prisveksten drar ifra.

Lover ikke konkret løft, selv om egne velgerne vil ha det

Senterpartiet, som ligger an til å komme i regjering på de siste målingene, har gått inn for å knytte barnetrygden i dag til prisveksten fremover.

Undersøkelsen fra Redd Barna viser derimot at 56 prosent av Senterpartiet-velgere vil øke satsen. Kun 18 prosent vil holde den på dagens nivå.

Senterpartiets familiepolitiske talsperson, Åslaug Sem-Jacobsen

– Vi vil øke den, eller i alle fall prisjustere den. Vi har ikke programfestet mer konkret enn det, men vi har vist i flere av våre alternative budsjett at vi har vært opptatt av å styrke ordninger, før ordningen nylig fikk et løft når KrF ble med i regjeringen, noe også vi var fornøyd med, sier Senterpartiets familiepolitiske talsperson, Åslaug Sem-Jacobsen, til E24.

Senterpartiet ønsker også å gjeninnføre Finnmarks-tillegget. Den utgjorde 320 kroner ekstra til hvert barn i Finnmark, Nord-Troms og på Svalbard, frem til regjeringen fjernet tillegget i 2014.

– Redd Barna anbefaler å øke til 1649 kroner. Vil dere det?

– Det hadde vært et skikkelig løft, og det er vel verdt å lytte til Redd Barna, men vi har ikke tatt stilling konkret til hvor mye vi vil øke. Jeg kan derfor ikke love noe, men jeg personlig syns det ville vært riktig, og jeg er innstilt på å få til et betydelig løft, sier Sem-Jacobsen.

Les også

Investeringsdirektør etter klimarapport: – Selskaper ser til Norge

Går inn for halvering neste fire år

Redd Barnas undersøkelse viser også at 71 prosent mener at fremtidige regjeringer burde bruke mer ressurser på å få ned fattigdom blant barn.

– Barnefattigdommen har tredoblet seg de siste 20 årene. Hvis Senterpartiet kommer i regjering, hva må den være på om fire år for at du skal kalle det en suksess?

– Vi ønsker jo ingen barnefattigdom, men det er ikke realistisk å oppnå på fire år. Hvis vi skulle klare å halvere den, vil jeg kalle det en suksess. Hvis vi i tillegg ser at barnefattigdommen ikke rører seg etter et par år i regjering, så må vi i mye mer. Da må vi virkelig lytte til organisasjoner som Redd Barna og kjøre på med veldig mange og sterke tiltak, sier Sem-Jacobsen.

Ingen synes MDG er best

På Redd Barnas undersøkelse er det 0 prosent av de spurte som mener MDG har den beste politikken for å redusere barnefattigdom.

Farid Shariati, sosialpolitisk talsperson i MDG

– Det viser at vi ikke har vært flinke nok til å vise hva vi står for. Det er nyttig for oss å få den tilbakemeldingen. Samtidig er dette folks oppfatninger av politikken, og ikke nødvendigvis hva det politiske regnskapet er, sier Farid Shariati, sosialpolitisk talsperson i MDG.

MDG vil at barnetrygden skal holde tritt med prisveksten, og i tillegg gi småbarnstillegget på 660 kroner til aleneforsørgere også fra 3–18 år, og ikke bare 0–3 år slik det er i dag.

– Er satsene for lave, så er det vanskelig å bryte den vonde sirkelen, men en av de viktigste tingene er å få folk ut i arbeid. Vi har også et sosialpolitisk syn på samferdsel og boligpolitikken. Skal man jobbe med fattigdomsbekjempelse, må man jobbe på mange måter, sier Shariati.

– Redd Barna anbefaler 1649 kroner i barnetrygd. Går dere inn for det?

– Vi mener at reell fattigdomsbekjempelse forutsetter flere justeringer i satser og strukturer som skaper fattigdom og utenforskap. En ensidig prioritering av barnetrygden alene mener vi i tråd med fagfolk er ineffektivt i fattigdomsbekjempelse, og mens vi er enige med Redd Barna at satsene må øke, har vi fordelt økningene på flere tiltak, sier Shariati.

Les på E24+

– Det kommer til å svi veldig, men jeg kommer ikke til å måtte selge huset

Publisert:
Gå til e24.no