NHO-bedriftene har tverrsnudd fra optimisme til pessimisme

NHOs medlemsundersøkelse viser at smitteverntiltakene allerede forrige uke hadde begynt å bite, med en markant forverring i synet på nåsituasjonen, spesielt innen servering og overnatting.

Det særlig innen hotell og reiseliv av bedriftene nå ser mørkere på fremtiden.
Publisert: Publisert:

Mandag kveld kom regjeringen med nye smitteverntiltak, og tirsdag morgen fulgte støtteordninger til næringslivet. I forkant av dette hadde norske bedrifter allerede begynt å se mye mørkere på situasjonen.

I begynnelsen av desember svarte 33 prosent i NHOs medlemsundersøkelse at nåsituasjonen er god, ned fra 51 prosent måneden før. Om lag en fjerdedel betegnet situasjonen som dårlig.

«Den undersøkelsen vi avsluttet i går, peker mot en markant forverring av sentimentet, spesielt i reiseliv og andre deler av tjenestesektoren», skriver NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Han tror omsetningssvikten i de hardest rammede næringene vil merkes også i makro, men undersøkelsen viste foreløpig ikke noe bred krise.

«Dette er i hovedsak avgrenset til de næringene som har slitt mest under hele pandemien», skriver NHO.

Andelen bedrifter som frykter konkurs har økt til 13 prosent fra 5 prosent i oktober.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum

– Litt umusikalsk å heve renten nå

NHO anslår i rapporten at smittebølgen ikke vil vare så lenge at utslagene i aktiviteten på nasjonalt nivå blir veldig sterke.

– Men rapporten forutsatte ikke at vi skulle stå oppe i en slik bølge som vi nå gjør, med en så omfattende nedstengning av økonomisk aktivitet. Den nærmeste fremtiden kommer til å bli adskillig mer ruglete enn det vi så for oss i rapporten, sier Dørum.

I rapporten ventes det en vekst i fastlands-BNP på 4,0 prosent i år og 3,6 prosent neste år, mot anslag på henholdsvis 3,8 og 3,4 prosent i forrige rapporten fra forrige kvartal.

I 2023 og 2024 trodde NHO at veksten vil dempes til 2,2 og 1,7 prosent.

Torsdag holder Norges Bank rentemøte. Senest i november varslet sentralbanken at renten sannsynligvis skulle heves til 0,5 prosent på dette møtet, men usikkerheten har økt i takt med smitteoppblussing og nye smitteverntiltak.

I starten av uken ventet både NHO og de fleste andre fortsatt renteheving på torsdag.

– Tror du fortatt at renten blir satt opp på torsdag?

– Egentlig ikke. Det vil være litt umusikalsk, sier Dørum til E24, men legger til at renten skal videre opp.

Med høyere renter, venter NHO også at boligprisveksten demper seg. Anslagene i rapporten lyder på 3,4 prosent boligprisvekst neste år fra 9,2 prosent i år.

Les på E24+

Dette må du følge med på i aksjemarkedet i 2022

Mangel på folk

Før smittetallene skjøt fart, var det dominerende bildet at økonomien var ute av krisen og at veksten nå blant annet ble begrenset av mangel på folk.

Om lag halvparten av NHO-bedriftene oppgir at de mangler kvalifisert arbeidskraft, det høyeste siden 2008.

Flere har måttet la være å ansette eller ansette folk med annen kompetanse enn ønsket, og 25 prosent har tilbudt mer i lønn for å rekruttere.

Mange av dem som har slitt mest med å få tak i arbeidskraft, er dem som nå igjen opplever kanselleringer eller omsetningssvikt.

«Dette er bakgrunnen for et ønske om en lønnsstøtteordning slik at de ikke igjen må sette ansatte på porten, med fare for at de senere ikke får dem tilbake», skriver NHO.

Økte innkjøpspriser er også blant bedriftenes bekymringer. I november oppga over halvparten av medlemsbedriftene at økte innkjøpspriser er et stort hinder mot vekst. Siden da har energiprisene økt ytterligere.

I november steg samlet norsk inflasjon til 5,1 prosent, det høyeste på 13 år. NHO tror inflasjonen lander på rundt 3,4 prosent i år, men at den dempes til 2,2 prosent neste år før den kommer tilbake på linje med Norges Banks inflasjonsmål på to prosent i 2023 og 2024.

Les på E24+

Fem tips for å takle ny nedstengning

Mange frykter følgene av hjemmekontor

Når det kommer til den nye runden med hjemmekontor, svarer bedriftene mindre positivt enn for ett år siden.

En tredjedel frykter at en ny runde med hjemmekontor vil gjøre det vanskeligere å få ansatte tilbake igjen.

Litt over halvparten frykter lavere produktivitet på hjemmekontoret, at situasjonen byr på redusert trivsel og motivasjon.

Undersøkelsen er gjennomført 8–13. desember og 2272 bedrifter har svart.

Publisert:
Gå til e24.no