Strømprisene

Regjeringen venter på utredninger. Vil ikke gjøre noe med krafteksporten nå.

Senterpartiets stortingsgruppe vil begrense eksporten av strøm. Energiminister Terje Aasland (Ap) vil fortsatt vente på utredninger.

Det politiske presset for å gripe inn i kraftmarkedet øker på olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). Men han venter tålmodig på flere utredninger om dette som han har bestilt.
 • Roar Valderhaug - Aftenposten
Publisert: Publisert:

Flertallet på Stortinget stemte 21. april ned Rødt og Fremskrittspartiets to forslag om å legge begrensninger på eksporten av strøm. I tiden som har gått siden det, har Norge netto eksportert ca. 3,4 terawattimer (TWh) strøm.

I bare én av de ti ukene siden den gang, har Norge hatt nettoimport av strøm. Ved nettoimport er importen større enn eksporten.

De store vannmagasinene på Sørvestlandet er samtidig nær rekordlave. Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sa i et intervju med Aftenposten/E24 i forrige uke at myndighetene nå gjør forberedelser til i verste fall å innføre kraftrasjonering i vinter. Dette blant annet fordi vi kanskje ikke får importert kraft fra Tyskland.

Les på E24+

Regjeringen forbereder seg på kraftrasjonering i vinter

Sp gjør kraftopprør

Nå har også stortingsgruppen til Senterpartiet sluttet seg til kravet om å begrense eksporten av strøm.

– Vi kan ikke kappe kablene, det er ikke aktuelt nå. Men vi kan ikke fortsette å tømme magasiner i en situasjon med så lav fyllingsgrad.

Det sier parlamentarisk nestleder Geir Pollestad i Senterpartiet til NTB.

– Strømeksporten må stanses og regjeringen må pålegge selskapene å spare på vannet i magasinene, sier han videre ifølge NTB.

Les også

Statkraft-sjefen frykter at tyskerne ikke vil selge oss strøm til vinteren

– Vil ikke utelukke tiltak

På Aftenposten/E24 spørsmål om hva han sier om utspillet til Sp, har Aasland følgende budskap i en e-post:

«Vi følger tett med på kraftsituasjonen fra dag til dag, og jeg vil ikke utelukke at det kan være aktuelt å innføre tiltak. Men det er viktig at valgene vi tar er gjennomtenkte.»

Aasland har bestilt hele fem ulike utredninger om kraftmarkedet.

Det er særlig de to utredningene som ser på om det er fornuftig å gripe inn med begrensninger i eksporten, som han nå venter på konklusjonene fra.

«Vi vil raskt iverksette konkrete tiltak dersom vurderingene og forutsetningene som er gjort til nå endres», skriver Aasland i e-posten via departementets kommunikasjonsavdeling.

Han skriver videre: «Mulige tiltak kan være å legge midlertidige begrensninger på kraftprodusentenes disponering av magasinene, å innføre restriksjoner på eksport eller en kombinasjon av dette. Foreløpig er det for tidlig å si om tiltak skal innføres, og eventuelt hvilke tiltak som kan være aktuelle.

Har også svart Stortinget

Rødts stortingsrepresentant Sofie Marhaug stilte Aasland et skriftlig spørsmål rett før Stortinget tok ferie: Om han vil «stanse kraftprodusentene fra å eksportere som før, med rekordlav fyllingsgrad som resultat»?

Og om han er «villig til å stille strengere krav til minstestand med regulering av eksporten som mulig konsekvens?».

Aasland svarte tirsdag Marhaug omtrent det samme som han nå svarer Aftenposten/E24. Om at «det skal ikke være tvil om at vi umiddelbart vil gjennomføre tiltak dersom det blir vurdert som nødvendig.»

Men Aasland svarte som før også at: «Jeg mener det (...) er klokt å vente på utredningene før vi trekker konklusjoner».

Ifølge Aasland vil konklusjonen på om regjeringen vil innføre tiltak, komme sammen med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2023. Det skjer i oktober.

– En varslet katastrofe, sier Rødts Sofie Marhaug om faren for kraftrasjonering i vinter.

– Varslet katastrofe

– Dette er varslet katastrofe. Selv om ikke mange har snakket om rasjonering før nå, så er det veldig mange som har advart mot massiv og uregulert eksport, sier Marhaug til Aftenposten/E24.

Heller ikke SVs miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken mener at Aasland kan vente på utredningene han har bestilt.

– Jeg frykter at det blir for sent. Jeg tror at han blir nødt til å sette i verk tiltak nå, sier Haltbrekken.

Han har følgende råd til Aasland:

– Jeg tror regjeringen gjør lurt i å sette i verk tiltak selv nå. Og hvis ikke de gjør det, vil vi søke flertall for det i Stortinget. Men regjeringen bør nå skjønne at situasjonen kan bli svært alvorlig.

Frp har lenge vært på «team kraftopprør» på Stortinget.

Energipolitisk talsperson Terje Halleland i Frp kommer med følgende hjertesukk:

– Regjeringen har konsekvent avvist begrensninger. De har vist til at det kan komme reaksjoner fra EU, og at de kan straffe oss med begrensninger på importen. Det vel si at regjeringen legger opp til eksport helt til de begynner å rasjonere.

Les også

Slik kan vinteren bli hvis det blir strømrasjonering

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Strømprisene
 2. Eksport
 3. Strøm
 4. Kraftproduksjon

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Regjeringen legger kriseplaner for rasjonering av strøm til vinteren

 2. Aasland om eventuell strømrasjonering: – Husholdningene skal skjermes

 3. Mørkt i sør-norske stuer: Slik kan vinteren bli hvis det blir strømrasjonering

 4. Statnett: «Forstår» at det oppleves urettferdig med ulik strømpris etter strømeksport

 5. Statnett kan ikke si om de vil gi råd om Mongstad før gasskraftverket stenges