Oljefondet har plassert 368,5 milliarder kroner til negativ rente

Og skulle rentenivået gå opp med 0,5 prosent får Oljefondet et tap i regnskapet på 100 milliarder kroner.

TAPER PENGER: Nestleder Trond Grande i Norges Bank Investment Mangament har investeringer som gir negativ rente.
Publisert: Publisert:

Oljefondets regnskaper har så langt nytt godt av at det internasjonale rentenivået har falt til historisk lave nivåer, noe som i enkelte land har ført til at statsobligasjoner omsettes med negative renter.

Nestleder Trond Grande i Norges Bank Investment Management advarer imidlertid om at det lave rentenivået er negativt for fondets fremtidige inntjening.

Ved utgangen av første halvår var 37,4 prosent av fondets 7.177 milliarder kroner plassert i rentemarkedet.

Lav rente i seks år

De investeringene vil gi fondet beskjedne inntekter. Faktisk er forventet gjennomsnittlig avkastning kun 1,8 prosent frem til gjennomsnittlig forfall om 6,3 år.

Det innebærer at fondet må få en avkastning på 5,3 prosent i året i drøyt seks år for at avkastningen skal være like høy som de fire prosentene som politikerne sier de har som rom for oljepengebruk etter handlingsregelen.

Les også

Oljefondet jubler ikke for 94 milliarder i avkastning

En viktig grunn til at renteporteføljen har så lav avkastning er at fondet er pålagt å plassere en stor del av porteføljen i statsobligasjoner.

Det innebærer at fondet etterhvert har store investeringer i statsobligasjoner som i dag gir negativ avkastning.

Plasseringer til negativ rente

Oljefondet opplyste på en pressekonferanse onsdag at 24 prosent av statsobligasjonsporteføljen ved utgangen av første halvår hadde negativ avkastning og at den negative avkastningen i gjennomsnitt var på 0,3 prosent.

I kroner innebærer det at fondet ved utgangen av første halvår hadde statsobligasjoner for 368,5 milliarder kroner som de taper penger på.

- Hva vil en renteøkning på 0,5 prosentpoeng i et kvartal gi som regnskapsmessig resultat for Oljefondet?

– Det vil få stor betydning. Det resultatet vi fikk i andre kvartal på 2,5 prosent i pluss var basert på et rentefall på omlag 0,3 prosentpoeng. Så hvis du ser for deg en renteøkning på 0,5 prosent poeng så vil du kunne sette minus foran det og øke det til mellom 3,5 og fire prosent, sier Grande.

– Hva innebærer det i kroner?

– Fire prosent av en portefølje på 2.600 milliarder er i mitt hode rundt 100 milliarder kroner.

– Er det en måte å unngå å plassere penger til negativ avkastning?

– Den enkleste måten å unngå dette er å unngå å kjøpe de obligasjonene som gir negativ avkastning.

– Men nå er det sånn at det er en strategi som er lagt hvor vi skal ha 35 til 40 prosent i renteplasseringen med en viss spredning. Da følger det av det at man også må investere til negativ avkastning når rentenivået er så lavt som det. Innenfor de rammene vi opererer så er det for så vidt ikke noe alternativ enn også å investere til negativ rente, sier Grande.

Les også

Spør seg om rekordlave renter virker mot sin hensikt

Har mest amerikanske obligasjoner

Det er særlig japanske og tyske statsobligasjoner som for tiden gir negativ rente. Det var henholdsvis den nest største og tredje største obligasjonsbeholdningen.

Den aller største obligasjonsbeholdningen er imidlertid amerikanske statsobligasjoner. Ved utgangen av første halvår eide fondet slike obligasjoner for 564,9 milliarder kroner.

I markedet spekuleres det nå i når den amerikanske sentralbanken kommer til å øke sine styringsrenter. Skjer det, vil det normale være at rentene på statsobligasjoner stiger og påfører Oljefondet er kurstap.

Les også

Danskene kaller det «vanvittig»: Flere og flere stater får betalt for å låne penger

Les også

Spør seg om rekordlave renter virker mot sin hensikt

Les også

Nå «eier» Draghi mer enn 10 prosent av eurosonens statsgjeld

Publisert:

Her kan du lese mer om