Vestlandsbedrifter vegrer seg for å investere

Kun 5 prosent av bedriftene på Vestlandet oppgir at de har gjennomført sine investeringer som planlagt det siste året. Resten av 2016 ser heller ikke lovende ut.

NEDTUR: Vestlandet, og spesielt Rogaland - her ved Stavanger by - har blitt rammet hardt av oljebremsen i norsk økonomi.
Publisert: Publisert:

Det kommer fram av Vestlandsindeks, en rapport som utarbeides hvert kvartal av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse.

700 bedriftsledere i de fire vestlandsfylkene er intervjuet i undersøkelsen.

Årets andre rapport viser at den negative utviklingen for næringslivet på Vestlandet fortsetter. Selv om bedriftene samlet sett har litt økt tro på framtiden, rapporterer de om rekordsvakt økonomisk klima.

Resultatindeksen, som indikerer bedriftenes opplevelse av den økonomiske situasjonen de siste tre månedene, har falt 1,5 poeng til et rekordlavt nivå på 56,4 poeng. Til sammenligning øker forventningsindeksen, som viser forventet utvikling de neste seks månedene, fra 59,8 til 60,6 poeng.

Les også

Suksessfull eksportbedrift om kriserammet oljenæring: – Nå får de vel smake sin egen medisin

Sogn og Fjordane lyspunkt

43 prosent av bedriftslederne svarer at 2016 ikke vil være et godt år for å gjøre større investeringer. I Rogaland, der olje- og gassnedgangen har gitt størst utslag, er denne andelen på 52 prosent.

I Sogn og Fjordane ser det derimot lysere ut, om vi skal tro bedriftslederne. Der svarer 39 prosent «enig» på spørsmål om 2016 er et godt år for investeringer, mens bare 21 prosent svarer «uenig».

Det er særlig i bransjene shipping, transport og lagring og varehandel, bilverksteder og annen tjenesteyting at det er en overvekt av bedrifter som tror 2016 blir et dårlig investeringsår. Bedriftene som har størst tro investeringsmulighetene befinner seg innen jordbruk, skogbruk og fiske og overnatting og servering.

Les også

Oljeministeren drysser nye millioner over en kriserammet oljeindustri

– Alvorlig

Investeringsevnen har også vært laber det siste året. Én av fem bedrifter opplyser at de i løpet av de siste året har besluttet å redusere, utsette eller kansellere planlagte investeringer.

Bare 5 prosent sier at deres investeringer gjennomføres som planlagt, mens de resterende 74 prosentene svarer at de ikke har planlagt investeringer det siste året.

– Et viktig virkemidlene for å få opp den økonomiske veksten og sysselsettingen på Vestlandet er å sikre tilstrekkelige investeringer for fremtiden. Jeg synes det er et alvorlig tegn når så mange sier de endrer på investeringsplanene sine. Det kan i verste fall bidra til at den nedturen trekker ut i tid, sier konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik i Sparebanken Vest.

Hovedårsaken til investeringsbremsen er usikkerhet rundt framtidig etterspørsel. I tillegg svarer 23 prosent at den skyldes manglende tilgang til finansiering.

Les også

Nå reiser svenskene hjem

Les også

Dette har overrasket dem mest de siste ti årene

Les også

– Alle frykter for jobben

Publisert:
Gå til e24.no