Norges Bank og Finanstilsynet: Bankene må skaffe cash

Bankene er ikke i stand til å hoste opp nok kontanter i en krise, mener Norges Bank og Finanstilsynet. De foreslår strengere krav som kan gjøre banktjenester dyrere.

STRENGERE KRAV: Bankene har ikke tilfredsstillende beredskap til å kunne distribuere kontanter i en krisesituasjon, mener Finanstilsynet og Norges Bank. De foreslår strengere krav, og trolig går regningen til kundene.

Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Bankene har ikke god nok beredskap for en krisesituasjon hvor folk trenger mye kontanter.

Det skriver Finanstilsynet og Norges Bank i et forslag som er sendt ut på høring.

– Etter felles tilsyn i 2013 hos utvalgte aktører i finanssektoren vurderer Finanstilsynet og Norges Bank at bankenes beredskap for distribusjon av kontanter ikke er tilfredsstillende, skriver Finansdepartementet i høringsbrevet.

Forslaget som er sendt på høring presiserer at bankene har ansvar for å kunne levere ut cash til kundene sine hvis de trenger det.

Slike krisesituasjoner kan blant annet være:

 • at betalingssystemene svikter, for eksempel ved strømbrudd eller datasvikt
 • at folk øker etterspørselen etter kontanter vesentlig
 • at bankenes forsyningssystem for kontanter svikter

De som husker noen tiår tilbake, vet at man tidligere kunne skrive ut sjekker, altså en skriftlig garanti om betaling, som kunne veksles inn i penger i en bank. Det er i dag lite aktuelt å bruke sjekk eller blanketter som betaling i Norge, skriver Finanstilsynet og Norges Bank.

Skulle det elektroniske betalingssystemet svikte, så vil folk trolig ta i bruk kontanter, sier de.

Da må publikum ha mulighet til å skaffe seg tilstrekkelig med kontanter på kort tid, og det er bankenes ansvar, sier de to institusjonene.

Les også

Norges Bank vurderer nye e-penger

Dyrere tjenester

Forslaget til nye og strengere krav vil kunne gi økte kostnader for bankene, men denne regningen kan trolig sendes videre til kundene ved å øke prisene for bankenes tjenester.

– Kostnadene ved oppfyllelse av lovplikten og eventuelle forskriftsregler om kontantdistribusjon bæres i utgangspunktet av bankene, men vil trolig kunne overveltes til kundene gjennom prising av bankenes tjenester, skriver Finansdepartementet i høringsbrevet.

Til gjengjeld vil kundene få sikkerhet for at de kan betale for varer og tjenester også i en krisesituasjon, understreker Finanstilsynet, Finansdepartementet og Norges Bank.

Strengere krav

Kravet til bankene om å være i stand til å motta kontanter og forsyne kundene med kontanter når de ønsker dette er regulert i finansforetaksloven.

Bankene må også være i stand til å ha oversikt over hvor mye penger folk har på konto, noe som kan være krevende hvis for eksempel bankenes elektroniske systemer er ute av drift.

Kravene bør skjerpes, mener Finanstilsynet og Norges Bank, etter å ha gjennomført tilsyn med bankene for rundt fire år siden.

– Ingen av de undersøkte bankene hadde tilfredsstillende beredskap for distribusjon av kontanter i en krisesituasjon, skriver de to instansene i høringsnotatet.

Bankene må ta høyde for uventede hendelser som kan betegnes som ekstraordinære, eller krisesituasjoner, sier Finanstilsynet og Norges Bank.

Innen rimelig tid

Konkret betyr dette at bankenes må inngå avtaler med hverandre, og lage rutiner og systemer som sikrer tilgangen til kontanter under en krise.

Dette inkluderer fysisk transport fra depoter til minibanker, butikker og bankfilialer, samt utlevering av cash til kundene, og løsninger for å oppdatere kontoinformasjon, ifølge høringsnotatet.

Rutinene bør blant annet beskrive hvor mye mannskap og hvor mange kjøretøyer som trengs for å frakte nok penger til folket, skriver Finanstilsynet og Norges Bank.

Folk må også kunne hente kontantene sine innen rimelig reiseavstand og tid, skriver de.

Les også

Stadig færre minibanker

Hvis ikke kundene har nok penger, vil ikke folk og bedrifter kunne gjennomføre nødvendige handler, noe som kan ha store kostnader både for dem og for samfunnet, heter det i høringsnotatet.

Henter penger i depoter

Norges Bank har fem forskjellige depoter hvor kontantene oppbevares, mens bankene i fellesskap driver 13 ulike private depoter.

I dag er det to aktører som forsyner bankene med cash og driver tellesentralene, nemlig Loomis og Nokas.

Disse aktørene henter fysisk ut penger fra sentralbankens fem depoter, og frakter dem til de 13 private depotene. Det er også Loomis og Nokas som transporterer kontantene videre til butikker, nattsafer, minibanker og vekslingsagenter.

Les også

Mener Norge henger langt etter i innføring av «e-krone»

Lagt ned filialer

De siste årene har norske banker lagt ned en mengde lokale filialer, og dermed kuttet kostnadene kraftig.

Men dette kan gjøre det dyrere å ha en beredskap for å distribuere kontanter i tilfelle en krisesituasjon, ifølge Finanstilsynet og Norges Bank.

De antar likevel at bankene kan etablere felles løsninger som gir god nok beredskap «uten urimelige kostnader.»

De foreslåtte tiltakene gjelder også filialer av utenlandske banker, så norske banker vil ikke få særnorske krav mot seg, skriver institusjonene.

De som ønsker å gi innspill til høringen må levere sine svar innen 2. mai.

Her kan du lese mer om

 1. Kontanter
 2. Beredskap
 3. Valuta
 4. Norges Bank
 5. Finanstilsynet
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. – Vi er ikke klare

 2. Tilsyn vil stramme inn på forbrukslån

 3. Betalt innhold

  Hvorfor trenger vi egentlig kontanter?

 4. Annonsørinnhold

 5. Fortsatt høy vekst i forbrukslån

 6. Crowdlending-forslag møter kraftig kritikk: – Måtte lagt ned i morgen om dette ble innført