Skuffet fagforbund: Posttjenestene blir dyrere og dårligere

De postansattes fagforening mener samferdselsministeren bløffer når han mener hele landet er sikret gode posttjenester med den nye loven.

FORTSATT SAMME PRIS, NESTEN: Når en privatperson eller bedrift selv poster (eller får hentet mindre forsendelser) av brev under 50 gram vil det fortsatt være én porto i Norge. For masseutsendelser vil det imidlertid bli fri prissetting med en makspris.
  • John Thomas Aarø
  • Marius Lorentzen
  • NTB
Publisert: Publisert:

Fredag ble det klart at regjeringen går inn for å avvikle postlevering på lørdager i tillegg til å innføre fri konkurranse på brev under 50 gram, etter at de opprinnelig sendte ut et forslag på høring i oktober i fjor. Den frie konkurransen på brev under 50 gram er en del av EUs tredje postdirektiv, som Norge tidligere har lagt ned veto mot.

Frem til nå har Posten hatt monopol på brev under 50 gram, mens alt over 50 gram har vært utsatt for konkurranse.

Selv om det blir fri konkurranse, lover regjeringen at det fortsatt skal være enhetsporto på brev under 50 gram, som sendes som enkeltsendinger. Det betyr at man betaler samme porto uansett hvor i landet brevet skal.

Les også

Regjeringen vil avvikle postomdeling på lørdag

Bare 10 prosent skjermes

Men i praksis vil ikke dette skje, skal vi tro Odd Christian Øverland i Norsk Post- og kommunikasjonsforbund (Postkom).

Såkalte enkeltsendinger omhandler bare 10 prosent av det totale antallet brevsendinger i Norge i dag. Det er næringslivet og kommuner som er de store brukerne, og deres masseutsendelser telles ikke med som enkeltsendinger (for eksempel når mobilselskapet ditt sender deg en regning, eller kommunen sender ut sine dokumenter).

- Solvik-Olsen bløffer, sier Øverland til E24.

I Senterpartiet vil man også kjempe for enhetsportoen, som regjeringen nå delvis vil fjerne.

– EU presser nå frem privatisering av postsendinger i Norge for brev under 50 gram. Regjeringen sier enhetsportoen skal bestå. Det den bevisst tildekker, er at enhetsportoen bevares kun for enkeltsendinger av brev. Over 90 prosent av brevene som sendes i Norge, er masseutsendelser, sier Sps transportpolitiske talskvinne Janne Sjelmo Nordås og legger til:

– En grunnleggende forutsetning for å ta vare på norske distrikter og bosettingen over hele landet er at det er mulig å skape lønnsomme arbeidsplasser over hele landet. Dette vil føre til at bedrifter i fylker som Nordland eller Sogn og Fjordane pålegges høyere kostnader enn bedrifter i Oslo.

Les også

Posten: Miljømål nådd ett år tidligere enn planlagt

Mener kvaliteten blir dårligere

Fagforeningen organiserer over 19.000 medlemmer, blant annet i Posten og Bring, og er skuffet over forslaget fra Solvik-Olsen og regjeringen.

I meldingen fra Samferdselsdepartementet heter det at «for massesendinger av brev blir det fri prissetting med det tredje postdirektivet».

Det er denne Øverland mener vil føre til økt pris for næringslivet og folk, særlig i distriktene.

Odd Christian Øverland, leder i fagforeningen Postkom

– Dette velger Solvik-Olsen bevisst ikke å fokusere på. Dette betyr at portoen vil variere på 90 prosent av brevforsendelsene. De som er sentralt plassert vil få vesentlig lavere portokostnader enn distriktene; maksprisen vil treffe bedrifter og folk som bor i grisgrendte strøk, sier han.

Han ser ikke én god grunn til å konkurranseutsette brevpost i Norge.

– Om loven blir vedtatt, vil dette medføre en kombinasjon av dårligere service, dårligere kvalitet og høyere porto, mener han.

Forslaget til Solvik-Olsen innebærer at enhetsportoen fjernes. I stedet innføres det makspris. Øverland er bekymret for hva dette kan bety for nordmenn utenfor de store byene.
– Da må regjeringen enten ta den regningen over statsbudsjettet, eller så får kundene i Distrikts-Norge regningen, sier han.
Øverland viser til at EU har liberalisert postmarkedet, og sier at utredninger viser at
posttjenestene har blitt dårligere.

– Autopilot

– Dette er kritikk på autopilot. Næringsliv og kommuner har spart store penger på bruk av digital kommunikasjon – e-post, sms, sosiale medier og så videre. Det er nettopp denne endringen som er Postens store utfordring. Posten taper brevvolum og inntekter fordi brukerne finner mer moderne måter å kommunisere skriftlig, sier Solvik-Olsen til E24.

Les også

Færre brev slår negativt ut for Posten

Han sier at det ikke er noe i det de foreslår som vil øke kostnadene for postbrukerne i distriktene.

– Tvert imot, har mange opplevd et forbedret posttilbud i distriktene, blant annet med økt bruk av «post i butikk». Men også da den omstillingen ble iverksatt var det mange påstander om at det ville skade posttilbudet i distriktene, sier ministeren.

– Husk også at det allerede er konkurranse om all brevpost og pakker over 50 gram i dag. Jeg har ikke registrert debatt eller klager om at dette er et stort problem for næringslivet i distriktene, legger han til.

Forslaget

I regjeringens forslag vil det fortsatt være enhetsporto for enkeltsendinger under 50 gram, altså én porto for hele landet.

Dette er brev som private og småbedrifter sender (enten ved å levere dem selv eller ved å få hentet dem fra bedriften i de små, røde postkassene). Disse har enhetsporto også over 50 gram i dag, men det vil det bli slutt på, ifølge regjeringens forslag.

For masseutsendelser (for eksempel når Skattetaten eller Telenor sender ut fakturaer) er det allerede i dag fri prissetting på post over 50 gram. Posten opplyser at det ikke er geografi i seg selv som bestemmer prisen, men om brevene skal distribueres i områder med tett eller spredt bebygging.

Hvis man skulle beholdt enhetsportoen på masseutsendelser over 50 gram vil det bli svært vanskelig for Posten å konkurrere på like vilkår. Da vil nemlig en konkurrent kunne slå seg opp i de store byene, selge posttjenester rimelig, uten å tilby levering i hele landet. Posten, som da leverer over hele landet, vil da måtte ta en pris som kan finansiere dette, som er nødt til å være høyere.

Les også

Billigere med pakke fra Kina enn fra Norge

Les også

Rekordlavt sykefravær i Posten

Les også

Gullet forsvant i posten - nå føler kvinnen seg lurt

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Virke: Flere vil ta opp konkurransen med Posten

  2. Regjeringen kutter post på lørdager

  3. Ny postlov på plass

  4. 550 mister jobben i Posten

  5. 4.100 Posten-ansatte vil påvirkes av regjeringens postplaner