Norges Bank om nordmenns høye gjeld: – Øker risikoen

Sentralbanken er fortsatt bekymret for norske husholdningers høye gjeld. Men omslaget i boligmarkedet nå kan senke risikoen for en enda større nedtur senere.

NY RAPPORT: Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen i Norges Bank legger frem rapporten om finansiell stabilitet torsdag. Her ved en tidligere anledning.
Publisert: Publisert:

Norges Bank legger torsdag frem årets rapport om stabiliteten i landets finansielle system.

Der uttrykker sentralbanken, som ved tidligere anledninger, bekymring for nordmenns høye gjeld og risikoen det utgjør for finansiell stabilitet.

Norges Bank mener bankene er solide, men at høy gjeldsbelastning og høye eiendomspriser utgjør risikofaktorer.

Stadig stigende gjeldsvekst, i takt med den kraftige oppgangen i boligprisene gjennom mange år, har gitt en rekordhøy gjeldsgrad for norske husholdninger.

Det har utløst bekymringsrynker, ikke minst hos finansielle tilsynsmyndigheter.

Nå får du alle økonominyhetene ett sted. Last ned minE24 i Apple Store eller Google Play.

– Høy gjeld øker risikoen

Faren er blant annet at høyt belånte nordmenn kan forsterke tilbakeslag i økonomien ved at de blir nødt til å stramme inn livreimen for å kunne betjene gjelden i dårligere tider, eller hvis renten øker.

Les også

E24 lanserer ny nyhetstjeneste: – Det beste som har skjedd norsk mediebransje på mange år

– Høy gjeld øker risikoen for at husholdningene vil stramme inn på konsumet dersom boligprisene faller mye eller rentenivået øker merkbart, sier visesentralbanksjef Jon Nicolaisen i en pressemelding.

Han sier videre at det gjør det finansielle systemet sårbart, og at det kan forsterke tilbakeslag i økonomien.

– I neste omgang kan det gi bankene økte tap på utlån til foretak, sier han.

Norges Bank viser til at prisene på næringseiendom har gått opp siden finanskrisen, samtidig som rentene ar gått ned.

Kan dempe risikoen

Boligprisene økte som kjent kraftig gjennom fjoråret, men har deretter falt noe siden i vår. Det kan bidra til å dempe risikoen, mener sentralbanken.

– Lav boligprisvekst vil dempe gjeldsveksten i husholdningene, men det vil ta tid før sårbarheten reduseres, sier Nicolaisen.

– Omslaget i boligmarkedet i år kan bidra til redusert risiko for en brå og mer markert nedgang lengre frem, sier han.

Les også

Boligen ble ikke solgt på tre visninger: Nå lokker selgeren med elbil

Norges Bank har også gjennomført en stresstest av bankene. Den viser at de største bankene vil kunne tåle et eventuelt kraftig tilbakeslag i økonomien, skriver sentralbanken.

Boligbremsen

Utviklingen i boligmarkedet har snudd i år etter innstrammingen av boliglånsreglene. Nå bremser prisveksten på brukte boliger, lageret av usolgte boliger stiger og salget av nye boliger faller kraftig.

Finansdepartementet strammet etter nyttår inn på reglene for boliglån, nettopp for å motvirke risikoen stigende boligpriser og gjeldsvekst utgjør for norsk økonomi.

I bruktmarkedet falt boligprisene på landsbasis i september, og årsveksten i boligprisene har falt betydelig, ifølge Eiendom Norges statistikk. I skarp kontrast til fjoråret har prisene i hovedstaden, justert for sesongvariasjoner, falt med 7,5 prosent på fem måneder.

Senest forrige uke viste boligrapporten Econ Nye Boliger et fall i nyboligsalget på 33 prosent de siste to månedene fra samme periode i fjor. Salgsnedgangen i Oslo var på hele 71 prosent.

Les også

Oljefond-sjefen avblåser «maktkampen»

Les også

Olsen: Norges Bank godt rustet til å forvalte oljefondet

Les også

Renterådet: Dette er den største risikoen for norsk økonomi

Publisert:

Her kan du lese mer om