Senker inflasjonsmålet til Norges Bank

I en ny forskrift for pengepolitikken endres det norske inflasjonsmålet til 2,0 prosent.

TAR GREP: Finansminister Siv Jensen annonserer fredag at det norske inflasjonsmålet justeres ned.
  • Anders Park Framstad
Publisert:

Dette er en nedjustering fra tidligere 2,5 prosent.

I tillegg fastslås det at inflasjonsstyringen skal være fremoverskuende og fleksibel, for å støtte opp under høy og stabil produksjon og sysselsetting, samt motvirke oppbyggingen av finansielle ubalanser.

– Den nye forskriften bygger på lærdommene som har vært trukket siden 2001, og legger et godt grunnlag for at Norges Bank kan videreføre en pengepolitikk som nyter tillit både i finansmarkedet og i samfunnet for øvrig, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i en uttalelse.

Internasjonalt nivå

Inflasjonsmålet er det eneste konkrete målet sentralbanken har for å styre pengepolitikken i Norge. Det ble innført i 2001, etter instruks fra Stoltenberg-regjeringen.

I pressemeldingen der endringen blir annonsert, skriver imidlertid Finansdepartementet at det har vært en utvikling i både hvordan man tenker rundt pengepolitikken, og hvordan den utøves.

«Et utgangspunkt for moderniseringen har vært å fange opp denne utviklingen og bringe forskriften i samsvar med hvordan pengepolitikken i dag blir utøvd», skriver departementet.

Dette skyldes ikke minst utviklingen i oljemarkedet. I 2001 skulle det fases inn betydelige oljeinntekter, hvilket var den direkte årsaken til at det norske inflasjonsmålet ble satt høyere enn i andre vestlige land.

Den amerikanske sentralbanken styrer mot inflasjon på to prosent, Den europeiske sentralbanken mot under, men nær, to prosent.

– ­­Nå er perioden med innfasing av oljeinntekter i hovedsak bak oss. Da er det ikke lenger tungtveiende argumenter for å sikte mot en høyere inflasjon enn andre land. Når inflasjonsmålet nå justeres til to prosent, har vi samme inflasjonsmål som de fleste land vi kan sammenligne oss med, sier Jensen.

Sterkere krone

De siste årene har det heller blitt uttrykt bekymring rundt andre deler av pengepolitikken og dens konsekvenser, etter flere år med lav rente. Elementer som finansiell stabilitet, knyttet til husholdningenes gjeldsvekst og tidvis het utvikling i boligmarkedet, er flyttet høyere på agendaen.

Les også

Nå skal «pengetrykkingen» reverseres: – Kan være en kilde til uro

«Senking av mål fra 2,5 prosent til 2,0 er å operasjonalisere den linje som ble varslet i årstalen. Renten kan settes opp selv om inflasjonen er lav», skriver sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika på Twitter.

Frank Jullum i Danske Bank følger opp:

«Burde gitt litt høyere renter i kortenden, litt lavere i langenden og sterkere norsk krone. Men det er ingen stor gamechanger, husk at Norges Bank ikke venter 2,5 prosent inflasjon i prognoseperioden. Rentebanen i mars bør bli litt høyere», skriver Jullum.

Den norske kronen styrker seg på bred basis etter at nyheten ble kjent, omtrent 15 øre mot euroen og 12 øre mot dollaren.

Les også

Økonomene etter Olsens tale: Holder døren åpen for renteoppgang i desember

Les også

Venter første renteheving på syv år: – En god ting

Les også

Spår rentehopp først om to år

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Norges Bank

Flere artikler

  1. Derfor krangler de om inflasjonsmålet

  2. Tror ikke på plutselig rentehopp

  3. Inflasjonsopprøret på Stortinget sendte kronen i en berg-og-dal-bane

  4. – Forstår ikke helt begrunnelsen

  5. Vil la regjeringen styre inflasjonsmålet likevel