Frykter «jojo-effekt» etter Siv Jensens videreføring av boliglånsforskriften

Meglertoppene er delte i synet på hva Siv Jensen burde ha gjort.

VIDEREFØRES: Til tross for ventet renteøkning og ferdigstillelse av mange nye prosjekter, videreføres boliglånsforskriften i det store og hele, både i Oslo og landet for øvrig.
Publisert:

– Jeg er litt overrasket. Jeg hadde trodd at hun ville følge anbefalingene fra Finanstilsynet om å myke opp osloreglene, sier administrerende direktør Grethe Wittenberg Meier i Privatmegleren til E24.

Meier ser positivt på at bankene nå tillates mer fleksibilitet for de yngre, og at forskriften fortsatt er midlertidig.

– Men jeg er redd for at dette vil gi en «jojo-effekt» igjen for oslomarkedet. Det er allerede forhold som tilsier at boligprisene ikke skal videre opp: Det er signaler om renteøkninger, nettotilflytningen er avtagende, det vil bli mange ferdigstillelser av nye prosjekter og markedet har allerede gått mye, ramser Meier opp.

Med videreføring av boliglånsforskriften på toppen, er Meier redd vi på nytt vil få en psykologisk uheldig effekt.

Adm. dir. Greie Meier i Privatmegleren

– Vi har en flokkmentalitet i boligmarkedet. Når boligprisene går opp vil alle inn, og når de faller vil alle ut. Når det blir tatt grep bli prisøkningen og -fallet større enn makroområdene tilsier, og nå, hvor det allerede er mange forhold som tilsier at prisene vil flate ut og gå noe ned, så vil en sånn boliglånsforskrift trolig virke ytterligere forsterkende med tanke på psykologien, sier Meier.

Hun sier hun spesielt er bekymret for nybyggmarkedet, fordi Jensen velger å beholde særreglene for 40 prosents egenkapital ved sekundærboliger.

– Nybyggmarkedet har vært i dvale lenge, og vi trenger at det tar seg opp igjen, hvis ikke får vi en effekt om to til tre år med for få boliger ute, som igjen vil presse prisene opp.

Les også

Finansministeren vil ha ny forskrift for forbrukslån

Makroøkonom: Stopper ikke store investorer

Makroøkonom Nejra Macic ved prognosesenteret sier at etter de siste månedene med prisvekst, spesielt i Oslo, er det fornuftig å videreføre boliglånsforskriften.

– Vi holdt en knapp på at Oslo-kravet skulle forsvinne, det er litt uvanlig å ha geografisk finstyring av kredittpraksis. Men vi trodde at resten av forskriften ville bestå og bli gjort permanent, sier Macic.

Hun forteller at tilbakemeldingen fra deres kunder, blant annet boligutviklere, er at Oslo-kravet ikke stopper store og profesjonelle investorer, kun hobbyinvestorene.

– Noen av dem mener at investorandelen har økt det siste året, og at denne regelen heller skremmer vekk hobbyinvestorer, som kanskje skal kjøpe sin første sekundærbolig, sier Macic.

Prognosesenteret tror at om forskriften hadde blitt kuttet, så ville boligprisene fremover blitt mer positive enn anslått.

– Vi tror fortsatt at trioen renteøkning, tilbudsøkning og avtagende befolkningsvekst vil føre til at prisene vil nedjustere seg. Vi venter det vil falle litt fra høsten, og vedvare ut 2019. Når forskriften beholdes, så er vi enda mer trygge på prognosen, sier makroøkonomen.

Les også

Boliglånsforskriften: Sjeføkonom vil ha Oslo-krav for hele landet

Krogsveen-sjef: Systemproblem

Administrerende direktør Leif J. Laugen i Krogsveen tar videreføringen mer med ro. Snarere er han lettet.

– Jeg synes det stort sett var det eneste fornuftige i dagens situasjon, og i tråd med det vi hadde forventet. Det var vanskelig å lette opp noe nå, når man ser at kredittveksten fortsatt er på 6 prosentsnivået og prisene har begynt å stige igjen. Omslaget har vært sterkt i Oslo, i begynnelsen av året det sterkeste bare med fravær av 2016 og året etter finanskrisen, påpeker Laugen.

Administrerende direktør Leif Laugen i Krogsveen

– Det er klart det er uheldig at noen blir rammet, men det er et systemproblem når renten er så lav, og man må ha noen begrensninger i gjeldsopptaket.

Laugen er ikke like sikker på om den signaliserte renteøkningen i høst vil føre til store svingninger i prisene fremover.

– På kort sikt er det begrenset hvor mye renten kan endre seg av internasjonale valutapolitiske årsaker. En kvarting opp betyr ikke så mye, det er først når folk begynner å merke det på lommeboka at det vil gi utslag. Og det er ikke sikkert at en endring i sentralbankrenten vil slå ut på boliglånsrenten, sier Laugen.

Les også

Boligbyggere venter comeback

Det samme gjelder frislippet av ferdigstilte nybygg.

– Det forventes at tilbudssiden i boligmarkedet vil øke isolert sett, og når folk skal kjøpe nytt så frigjøres også bruktboliger. Vi tror det vil bli en balanse fremover som gjør at prisstigningen ikke blir så sterk. Vi må huske at dette ikke er en tilstramming, bare en videreføring, og jeg har veldig stor forståelse for at man har kommet til den konklusjonen også i Oslo, sier Laugen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om