Kronehopp etter rentebeslutning: – Det er litt overraskende for markedene

Analytikerne er lite overrasket over Norges Banks fremtidsprognoser, men tror markedene kan ha blitt litt tatt på sengen av sentralbankens uendrede holdning.

UENDRET: Sentralbanksjef Øystein Olsen holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent, og varsler samtidig få endringer i renteprognosen.

Foto: Heiko Junge NTB scanpix
  • Ingvild Sagmoen
  • David Bach
Publisert:

Torsdag formiddag varsler Norges Bank at styringsrenten holdes uendret på 0,5 prosent. Sentralbanken varsler samtidig at rentebanen er lite endret fra forrige gang banken la frem sine renteprognoser i mars.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september i år, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett at styringsrenten blir satt opp i tredje kvartal i år og at den deretter heves gradvis, til noe over 2 prosent ved utgangen av 2021, går det frem av Pengepolitisk rapport.

«En slik renteutvikling vil bidra til at inflasjonen kommer opp til målet, samtidig som arbeidsledigheten holder seg lav. Dersom styringsrenten ikke økes fremover, kan priser og lønninger skyte fart og prisveksten bli høyere enn målet,» skriver sentralbanken i rapporten.

Det betyr at rentehevingen i september vil bli fulgt av nye hevinger i mars og september neste år, ifølge Nordea Markets.

IKKE OVERRASKET: Analytiker Joakim Bernhardsen i Nordea Markets.

Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

– Det var helt i tråd med hva som var ventet i forkant, sier makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets til E24.

Ifølge ham er den varslede september-hevingen nå «veldig sikker».

– Det skal mye til for at Norges Bank vippes av det sporet nå. Det er ikke lenge til september, og det er begrenset hva som kan skje før den tid, sier Bernhardsen.

Bernhardsen mener sentralbankens fremtidsprognose virker fornuftig, men påpeker samtidig at banken kan bli overrasket på oppsiden av at inflasjonen tiltar raskere enn banken har lagt til grunn.

– Alt i alt ser vi risikobildet som balansert, sier Bernhardsen.

Kom litt overraskende på markedene

Kronen styrket seg etter offentliggjøringen fra Norges Bank. Prisen på en euro falt med 8 øre til 9,39 kroner på den første halvtimen.

Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Markets sier markedene ble noe overrasket over Norges Banks uendrede holdning.

– Det er litt overraskende for markedene, som ventet at Norges Bank på grunn av usikkerheten internasjonalt skulle bli litt mer forsiktige. Oljeprisen er en viktig grunn til at Norges Bank på tross av lavere inflasjon og et svakere bilde ute holder på den samme renteprognosen, sier Bruce.

– Jeg tror markedet var forberedt på at Norges Bank skulle gi litt mindre enn 100 prosent sikkerhet for en renteøkning i september, og at overraskelsen her var at sentralbanken var helt klare på septemberøkningen, samt at prognosene var oppjustert litt lenger frem, sier han.

LITE OVERRASKET: Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Grunnen til at kronen styrker seg er dermed at rentemarkedene nå ble enda mer sikre på en økning i september, forklarer Bruce.

– Rentemarkedene var nok litt usikre på om Norges Bank kunne finne på å skyve på renteøkningen, sier han, og legger til at den styrkede kronen er helt i tråd med Norges Banks prognoser fremover.

– Det er ikke sånn at kronestyrkingen truer septemberøkningen, sentralbanken har en relativt bra styrking i prognosen også, sier han.

Bruce sier det skal veldig mye til for at den nåværende prognosen vil endre seg med det første.

– Da skal det skje en dramatisk endring i synet på norsk økonomi. Det måtte være noe internasjonalt som gir utsikter til en svak utvikling ute, eller at oljeprisen kollapser, sier han.

For friske anslag

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken sier Norges Banks er like lite overrasket som de øvrige analytikerne:

– Det var bredt forventet at de ville holde renten uendret, og rentebanen er for alle praktiske formål den samme som i mars. Forhold som trekker opp er oljeprisen og

IKKE OVERRASKET: Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets.

Foto: Lise Åserud NTB scanpix

boligmarkedet, som vi trodde, mens inflasjonen er lavere enn ventet og internasjonale forhold er litt mer usikre enn sist, oppsummerer Due-Andresen.

Handelsbanken mener imidlertid at Norges Bank har lagt inn for friske anslag når det gjelder lønnsvekst og inflasjonen.

– Vi tror de vil gjennomføre rentehevingen i september, samt de to de har varslet neste år, men at de så ikke kommer noe særlig videre, sier hun.

– På lønnsveksten har de beholdt forventningene de hadde i mars, nemlig at den skal opp til nesten 4 prosent. Det tror vi er for høyt, og dermed tror vi også at inflasjonen vil bli noe lavere. Vi tror også at veksten hos våre handelspartnere vil kjøle seg mer ned til neste år enn det Norges Bank ser for seg, noe som vil gjøre at den økonomiske utviklingen internasjonalt og i Norge blir svakere enn det sentralbanken nå ser for seg, sier Due-Andresen.

Her kan du lese mer om

  1. Norges Bank

Flere artikler

  1. Norges Bank holder døren åpen for renteheving i 2020

  2. Senker rentebanen og avlyser et rentehopp

  3. Norges Bank venter nullrente ut 2023

  4. Annonsørinnhold

  5. Rører ikke den rekordlave renten

  6. Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent