Riksbanen varsler mer verdipapirkjøp

Riksbanken øker verdipapirkjøpene med ytterligere 65 milliarder svenske kroner, men holder styringsrenten i ro.

RENTEBESLUTNING: Sentralbanksjef Stefan Ingves i Riksbanken øker pengetrykkingen.
  • John Thomas Aarø
  • Tone Iren Sørheim
Publisert:

– Førsteinntrykket er at støttekjøpene er ganske voldsomme, den svenske økonomien trenger ikke så mye stimulanser som den nå gis, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til E24.

Sjefanalytiker Erik Bruce.

Meglermiljøet i banken hadde ventet seg en mer beskjeden pengetrykking og uendret rente, og spår et rentekutt i desember.

– Den svenske sentralbanken er tydelig redd for en for sterk svenskekrone og er ekstremt fokusert på inflasjonen, mener Bruce.

Inflasjonen (prisveksten) er fremdeles under sentralbankes mål på to prosent, da den siste målingen viste en underliggende inflasjon uten energipriser på 1,8 prosent. Det er sterk kjøpelyst blant forbrukerne som løfter prisveksten hos «söta bror».

Les også

Tror den svenske seddelpressen trappes opp: – Lite tyder på at han er ferdig

Trykker mer penger

Den svenske sentralbanken, Riksbanken, lar styringsrenten ligge uendret på minus 0,35 prosent, men trapper opp sine kjøp av statsobligasjoner, melder Riksbanken onsdag.

Riksbanken vil kjøpe statsobligasjoner for nye 65 milliarder svenske kroner.

Det betyr at Riksbanken foreløpig har annonsert verdipapirkjøp for totalt 200 milliarder kroner.

Verdipapirene skal kjøpes i perioden frem til og med første halvår neste år, opplyser sentralbanken.

Når sentralbanker kjøper statsobligasjoner på denne måten, kalles det for kvantitative lettelser, populært kalt pengetrykking (se faktaboks).

Les også

Sverige kutter rente til under null: – Vi er overrasket

Åpner for mer

Riksbanken varsler videre at den er rede til å gjøre mer, dersom utviklingen skulle kreve det. Banken skriver at den «rasikt» kan gjøre pengepolitikken enda mer ekspansiv, selv mellom rentemøter, som den gjorde tidligere i år.

Konkret skriver Riksbanken at styringsrenten kan kuttes ytterligere i negativt terreng og den kan kjøpe mer verdipapirer.

Den er også råde til å gripe aktivt inn for å justere valutakursen, intervenere, dersom en sterk svenskekrone står i veien for å få opp inflasjonen. En sterkere krone gjør nemlig at varene som importeres blir billigere.

Riksbanken senker også rentebanen, sentralbankens forventninger til utviklingen i styringsrenten, relativt mye.

Den utsetter første ventede renteheving et halvår ut i tid. For 2016 ser Riksbanken en gjennomsnittlig rente på minus 0,4 prosent, mot tidligere ventede minus 0,3 prosent. For 2017 ser sentralbanken en gjennomsnittlig rente på minus 0,1 prosent, mot tidligere ventede 0,2 prosent.

Artikkelen fortsetter under grafbildet

KRONESVEKKELSEN SNUDDE: Det spørs om sentralbanksjef Stefan Ingves er fornøyd med svenskekronens utvikling. Den svekket seg først - som sentralbanken ønsker - men så gikk den sterkere igjen.

Nyheten kommer til tross for at Riksbanken mener å se en sterkere svensk konjunkturutvikling og en «tydelig trend oppover» for prisveksten.

Samtidig viser Riksbanken at det er en stor usikkerhet rundt vekstforholdene i internasjonal økonomi og de venter at verdens sentralbanker vil føre en mer ekspansiv pengepolitikk i lengre tid enn først anslått.

Inflasjonen skaper hodebry

Sveriges sentralbank slåss med nebb og klør for å få opp en prisvekst som lenge har vært langt under målet på 2 prosent.

Det er prisveksten som, i likhet med blant annet eurosonen, er det store problemet for Riksbanken. Det er inflasjonen «alt» handler om.

Riksbanken peker på at den underliggende inflasjonen i september var på 1,0 prosent, justert for energipriser var den på 1,8 prosent.

Likevel så sentralbanken det formålstjenlig å gjøre pengepolitikken enda mer ekspansiv nå. Riksbanken begrunner avgjørelsen blant annet med at den positive trenden i økonomien skal vedvare.

Les også

– Lite tyder på at han er ferdig

Les også

Coop kutter prisene, kan gi sentralbank trøbbel

Les også

Bekymret for «urovekkende trend»

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Riksbanken holder renten uendret

  2. Maktet ikke å svekke den svenske kronen: - Verktøykassen begynner å gå tom

  3. – Lite tyder på at han er ferdig

  4. Riksbanken holder renten i ro

  5. Øker kjøpene av statsobligasjoner