Regjeringen vil ikke åpne for unoterte aksjer i Oljefondet

I årets stortingsmelding om fondet vendes tommelen ned for investeringer i unoterte aksjer, men regjeringen vil vurdere unotert infrastruktur for fornybar energi.

Finansminister Siv Jensen legger frem stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond. Her ved en tidligere anledning.
Publisert:

Finansminister Siv Jensen legger tirsdag frem regjeringens stortingsmelding om Oljefondet.

For Oljefondet er det for tiden flere temaer på bordet, deriblant om det skal få investere i aksjer som ikke er notert på børs.

Det sier regjeringen nei til i meldingen, men den åpner på visse betingelser opp døren for unotert infrastruktur.

– Vi varsler i meldingen at vi vil vurdere om unotert infrastrukur for fornybar energi skal inngå i miljømandatene, sier Jensen.

– Slike investeringer vil i så fall ha samme krav til åpenhet, avkastning og risiko som for øvrige investeringer, sier hun.

Unortert infrastruktur kan omfatte alt fra flyplasser til bomveier, eller fornybare typer som solenergianlegg.

Finansdepartementet tidligere vurdert investeringer i unotert infrastruktur, men kommet til at det ikke bør åpnes for slike investeringer.

Dette sluttet finanskomiteen seg til, men pekte også på forhold som kunne gjøre det naturlig å komme tilbake til spørsmålet i nær fremtid.

Regjeringen vil følge opp disse merknadene, og Finansdepartementet vil gjennomgå reguleringen av miljømandatene, inkludert størrelsen.

Les også

Høyre vil la Oljefondet investere i unotert infrastruktur

Vil ikke åpne for unoterte aksjer

Det er også vurdert om fondet skal få investere i unoterte aksjer.

Regjeringen mener slik investeringer kan gi økte muligheter, men skriver også at det kan utfordre modellen som er basert på åpenhet, lave kostnader, og et begrenset innslag av aktiv forvaltning.

Etter vurderingen vil ikke regjeringen åpne for unoterte aksjer på generell basis, men det minnes om dagens mandat gir lov til å investere i unoterte selskaper som er på vei mot børs.

Slik dagens praksis fungere kan oljefondet investere i selskaper som er på vei til børs, men får ikke investere i unoterte selskaper på generell basis.

Tidligere har Oljefondet og Norges Bank bedt om at døren åpnes for investeringer i unoterte aksjer og private equity.

Les også

Oljefondet har milliardeierskap i over 1.000 selskaper

Vurderte oppkjøpsfond

Spørsmålet om oljefondet har noe å tjene på investeringer i aksjer utenfor børs, altså unoterte aksjer, har vært vurdert av en ekspertgruppe.

Gruppen gjorde en gjennomgang av markedet for unoterte investeringer, samt avkastning, risiko og kostnader ved slike investeringer.

Private equity-fond, eller oppkjøpsfond investerer i selskaper i tidlig eller moden fase for å utvikle dem videre, og øke lønnsomheten, ofte utenfor børs. Investeringsperioden strekker seg typisk over flere år.

Ekspertgruppen fant både fordeler og ulemper ved å gå inn i unoterte aksjer.

Mens Oljefondets størrelse og langsiktighet er argumenter for slike investeringer kan økte kostnader være en ulempe, var noen av vurderingene til gruppen.

Da NBIM, som forvalter Oljefondet, ble startet opp i 1998, investerte det først bare i rentepapirer.

Deretter begynte fondet å investere i aksjer. Aksjeandelen har gått fra 40 til 60 prosent, før den nå skal opp i 70 prosent. I 2011 begynte fondet å kjøpe eiendom.

Les også

Oljefondet taper på russisk børsfall

Les også

Høyre advarer Ap før Oljefond-fasit: – Ingen ønskebrønn

Les også

Høyre vil la Oljefondet investere i unotert infrastruktur

Publisert:

Her kan du lese mer om