Industrikraft-streiken førte ikke fram

Den politiske streiken i protest mot deler av regjeringens industrikraft-politikk førte ikke fram. Tirsdag kveld ble første hinder på veien mot ny industrikonsesjonslov passert uten problemer.

Publisert: Publisert:

Odelstinget vedtok tirsdag kveld regjeringens forslag til industrikonsesjonslov etter en til tider heftig debatt. Som ventet ble protestene fra talerstolen slag i løse lufta. Regjeringspartiene har flertall i Stortinget og gjør dermed som de vil.

Det hjalp ikke at rundt 10.000 industriarbeidere i forrige gjennomførte en politisk streik i protest mot deler av forslaget. De krevde blant annet nye industrikraftkontrakter, ny innkjøpsordning, tilstrekkelig kraftvolum og romsligere leieavtaler.

I loven gis det anledning til utleie av kraftressursene i 15 år, mens de fleste som har protestert mot forslaget – blant dem medlemmene til LO-forbundet Industri Energi – ønsket seg en ordning med 30 års utleie.

Forslaget går nå videre til Lagtinget, hvor loven etter alt å dømme blir endelig vedtatt uten problemer.

Les flere økonominyheter på E24

Publisert: