STREIKEFARE I OFFENTLIG SEKTOR: Partene venter på Jens

Partene i meklingen i stat og kommune regner med at regjeringen skal gripe inn og løse pensjonsfloken.

GÅR FOR LOVENDRING: Statsminister Jens Stoltenberg må nå gå til Stortinget for å få endret reglene for tjenestepensjon slik at de samsvarer med enigheten i årets lønnsoppgjør i offentlig sektor.
Publisert:

– Jeg har ikke mottatt noe, men partene har forstått at det kommer noe, sa meklingsmann for statsoppgjøret, Nils Dalseide, ved 21-tiden tirsdag.

– Det foregår dialog hele tiden, og vi utveksler synspunkter, la han til.

Han innrømmer at det er lite trolig at meklingen vil være avsluttet innen fristen midnatt. Den vil derfor fortsette på overtid så lenge det er nødvendig.

– Dialog krever tid. Hver time som går er en time brukt, og muligheten for mekling etter midnatt øker, sier han.

Avstanden mellom partene i meklingen for de ansatte i stat og kommune er fortsatt stor. Dalseide er imidlertid optimist

– Alle gjør sitt beste for å finne en løsning. Det er god dialog og vi jobber effektivt, konkluderer han.

Streikefare

Fristen for meklingen løper ut ved midnatt natt til onsdag. Hvis partene ikke blir enige, blir det storstreik i offentlig sektor. 27.000 offentlig ansatte står klare til å streike fra onsdag morgen.

Kommunesektoren vil bli hardest rammet dersom det blir streik. Av de 27.000 som vil bli tatt ut, er 20.000 kommuneansatte.

Sykehjem, hjemmesykepleie, helsestasjoner, omsorgsboliger og rehabiliteringstjenester vil bli berørt. Flere barnehager og skoler vil bli stengt i en eventuell streik.

Stridstema

Pensjonsspørsmålet er det store stridstemaet i lønnsoppgjøret. De fire hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og Akademikerne krever at offentlig ansatte med 30 års opptjeningstid skal være sikret en pensjon på 66 prosent av sluttlønna når de er 65 år.

Regjeringen har en påslagsmodell som skal gjøre det lønnsomt å stå lenger i jobb. Arbeidstakeren tjener en viss prosent av lønna hvert år mens man er i arbeid. Når man går av, blir opptjeningsbeløpet delt på antall år man gjennomsnittlig kan forvente å være pensjonist. Denne ordningen er tilpasset den nye folketrygden der alle arbeidsår skal telle.

Flere nyheter på E24

Publisert: