Regjeringen vil inn med 5 milliarder i DnB-emisjon

Vil legge 5 milliarder i potten for å sikre statens eierandel i banken.

GIR SEG: Sylvia Brustad trekker seg fra politikken.

Bendiksby, Terje
  • Ingrid H. Indseth
Publisert:

- Regjeringen stiller seg positiv til styrets forslag om en emisjon i DnB NOR med fortrinnsrett for dagens aksjonærer, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad i en pressemelding.

LES OGSÅ: DnB Nor får 14 milliarder

Styret i DnB Nor vil foreslå å styrke egenkapitalen i banken gjennom en kapitalutvidelse på 14 milliarder kroner.

For å opprettholde statens eierandel på 34 prosent vil andelen i emisjonen være opp mot 5 milliarder kroner.

- Som en stor og langsiktig eier i DnB NOR er regjeringen positiv til å delta med vår forholdsmessige andel i emisjonen, sier nærings- og handelsministeren.

Sunt tegn

- Jeg ser emisjonen som et sunt tegn både for selskapet og markedet. Emisjonen vil styrke kjernekapitaldekningen i selskapet og øke bankens finansielle robusthet på en måte som gir like muligheter for alle aksjonærer til å delta, fortsetter hun.

Men for å opprettholde eierandelen må Brustad og regjeringen få med seg Stortinget. Regjeringen vil i løpet av kort tid legge fram forslag for Stortinget om at staten skal delta med sin forholdsmessige andel i egenkapitalutvidelsen i DnB NOR ASA.

Vil ha norsk DnB

- Statens hovedmål med eierskapet i DnB NOR er å sikre at konsernet har hovedkontor i Norge, og at DnB NOR skal være en partner for norske selskaper innenlands og på eksportmarkedet. Dette gir næringslivet tilgang til et stort norskbasert finanskonsern med høy kompetanse. For DnB NOR gir kapitaløkningen bedre muligheter for å opprettholde selskapets verdiskaping og sentrale rolle for norsk næringsliv, sier hun.

Les flere nyheter på E24.no.

Publisert:

Flere artikler

  1. Lover utbytte «så raskt som mulig»

  2. DnB Nor ber om 14 milliarder

  3. DnB-aksjen steg 80 øre før emisjon

  4. Frp støtter DnB Nor-emisjonen

  5. Staten har tapt 4,5 milliarder på «Aker-eventyret»